Rahastojen hakuohjeet ja arviointikriteerit

Täältä löydät Helsingin yliopiston rahastojen apurahojen hakuohjeet sekä arviointikriteerit.

 

Hakukelpoisuus ja apurahan käyttökausi

Rahastojen apurahoja myönnetään vain Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille (ainoana poikkeuksena Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto). Apurahoja ei voida maksaa Helsingin yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille.

Hakemus on aina jätettävä henkilökohtaisesti.

Apuraha on käytettävissä kolmen vuoden ajan myöntöpäivämäärästä alkaen (kuitenkin sen kuukauden loppuun asti, jossa kolme vuotta tulee täyteen). Apurahakausi ei voi jatkua yli kolmen vuoden määräajan. Apuraha, jota ei ole käytetty kolmen vuoden kuluessa myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi.

Lisätietoa Helsingin yliopiston rahastoista löydät täältä.

Tohtorikoulutettavat
 

Oikeustieteen, Teologian sekä Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahaston matka-apurahat tohtorikoulutettaville ovat haettavissa rahastojen haun yhteydessä hakujärjestelmä Aavassa. Muiden rahastojen apurahat tohtorikoulutettaville ovat edellisten vuosien tapaan haettavissa tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien omien matkarahahakujen yhteydessä, lisätietoa hakujen ajankohdista löydät tutkijakoulujen sivuilta.

Hakeminen

Hakujärjestelmä Aavaan kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Jos hakijalla ei ole yliopiston käyttäjätunnuksia, hakemista varten saa kevyttunnukset, joilla voi täyttää hakemuksen.

Apurahajärjestelmä on kolmikielinen. Kaikkia rahastojen apurahoja voi hakea joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kaikkien hakemukseen lisättävien liitteiden tulee olla PDF-muodossa.

Perustutkinto-opiskelijoilta edellytetyt liitteet

 • opintosuoritusote (epävirallinen WebOodista tilattu versio)

Muita liitteitä ei odoteta, ellei niistä erikseen mainita hakuilmoituksessa.

Hakemuksen muokkaus

Hakemuksen voi tallentaa joko luonnoksena tai valmiina hakemuksena. Niin luonnoksia kuin valmiita hakemuksia voi palata tarkistamaan ja muokkaamaan järjestelmään hakuajan loppuun saakka. Luonnoksia ei oteta huomioon apurahoja jaettaessa. Kun hakemus on tallennettu valmiina hakemuksena, mahdollista suosittelijaa ei kuitenkaan voi enää vaihtaa, koska apurahajärjestelmä lähettää suosittelupyynnön automaattisesti hakemuksen jätöstä.

Vahvistussähköposti

Sähköinen hakujärjestelmä lähettää hakijan ilmoittamaan sähköpostiin vahvistuksen, kun hakemus on jätetty ensimmäistä kertaa luonnoksena ja valmiina hakemuksena. Sähköpostivahvistuksessa on linkki, josta hakija voi palata tarkistamaan ja muokkaamaan hakemustaan hakuajan loppuun saakka. Oman hakemuksensa voi myös tulostaa pdf-koosteeksi, johon on listattuna tallennetut liitteet.

Suosittelija

Hakemuksiin voi merkitä 1-2 suosittelijan tiedot. Suositus on vapaamuotoinen. Jos hakija sisällyttää hakemukseensa suosittelijan, suosittelija saa sähköpostitse ohjeet suosituksen jättämiselle.

Hakijan tulee tarkistaa suosittelijaltaan etukäteen henkilökohtaisesti, mitä sähköpostiosoitetta suosittelija mieluiten käyttää. Kun hakemus on jätetty valmiina hakemuksena, suosittelijaa tai suosittelijan tietoja ei voi enää vaihtaa, koska apurahajärjestelmä lähettää suosittelupyynnön automaattisesti hakemuksen jätöstä. Kun hakija on jättänyt hakemuksensa, suosittelija saa sähköpostitse ohjeet suosituksen jättämiselle. Suosituksen voi jättää vasta sen jälkeen kun hakemus on jätetty. Suosittelija näkee hakijasta seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi
 • hakukohde
 • onko kyse normaalista opinto- tai tutkimusapurahasta vai matka-apurahasta.

Hakija voi halutessaan toimittaa muita tietoja hakemuksesta suosittelijalle. Hakija näkee hakujärjestelmästä onko suositus jätetty.

Stipendien arviointikriteerit

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Yksittäisillä rahastoilla voi lisäksi olla omia painotuksia, joista mainitaan hakutekstissä.

Opintomenestys

 • opintopisteiden määrä ja arvosanat huomioon ottaen käytetty opiskeluaika

Tutkimussuunnitelma ja tutkimustoiminta

 • huomioidaan gradu- tai tutkimusstipendiä hakevilla loppuvaiheen opiskelijoilla

Muu hakemusta tukeva toiminta

 • opintoja tai tutkimusta tukeva työkokemus ja luottamustoimet
 • aktiivisuus yliopistoyhteisössä

Matka-apurahojen arviointikriteerit

Opintomenestys

 • opintopisteiden määrä ja arvosanat huomioon ottaen käytetty opiskeluaika

Matkan merkitys opintojen kannalta

 • matkan merkitys opintojen tai tutkimuksen kannalta
 • matkan yhteys opintoihin

Haettavan apurahan merkitys matkan talouden kannalta