Suoritusten uusiminen ja korottaminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Voit uusia hyväksytyn kuulustelun ja muun opintosuorituksen enintään kaksi kertaa. Uusimismahdollisuus ei kuitenkaan koske alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvaa tutkielmaa tai väitöskirjaa.

Jos haluat uusia kirjallisen opintosuorituksen, kuten esimerkiksi harjoitustyön, esseen tai oppimispäiväkirjan, on se kirjoitettava merkittäviltä osin uudelleen tai kokonaan uudesta aiheesta.

Voit halutessasi korottaa opintokokonaisuuteen sidotun opintojakson arvosanaa. Korotus ei kuitenkaan vaikuta kokonaisuudesta jo annettuun arvosanaan. Opintokokonaisuuden arvostelua ei siis muuteta korotetun suorituksen takia, eikä kokonaisuusmerkintöjä myöskään pureta.