Tee sopimukset harjoittelusta

Kun olet löytänyt sopivan harjoittelupaikan, muista tehdä tarvittavat kirjalliset sopimukset harjoittelusta. Tästä ohjeesta löydät neuvoja harjoittelusopimuksiin liittyen.

Harjoittelusopimus yliopiston tukemassa harjoittelussa

Jos harjoitteluasi rahoitetaan yliopiston harjoittelutuella, harjoittelusta tulee tehdä työnantajan ja yliopiston välinen harjoittelusopimus, jossa sovitaan harjoittelun kuulumisesta tutkintoon sekä harjoittelutuen laskutuksesta. 

Kun olet löytänyt harjoittelupaikan, johon hyödynnät yliopiston harjoittelutuen, täytä e-lomake täällä. E-lomakkeen täytettyäsi saat esitäytetyn harjoittelusopimuslomakkeen sähköpostiisi 1–3 työpäivän kuluessa. Toimita sopimus työnantajallesi allekirjoitettavaksi ja pyydä työnantajaa toimittamaan kaksi allekirjoitettua sopimuskappaletta yliopiston urapalveluihin. Sopimus allekirjoitetaan yliopistolla ja työnantajallesi toimitetaan toinen kappale harjoittelusopimuksesta.

Yliopiston ja työnantajan välisen harjoittelusopimuksen lisäksi harjoittelusta tulee solmia myös harjoittelijan ja työnantajan välinen työ- tai virkasopimus. Työsopimus on vapaamuotoinen sopimus, jossa sovitaan muun muassa työtehtävistä, palkasta, työsuhteen ehdoista, työajasta ja työsäännöistä. 

Harjoittelusopimus ilman yliopiston tukea tehtävässä harjoittelussa

Kun teet työharjoittelun kokonaan työnantajan rahoittamana, ei yliopiston ja työnantajan välistä harjoittelusopimusta tarvitse tehdä. Tällöin riittää, että harjoittelusta solmitaan harjoittelijan ja työnantajan välille normaali määräaikainen työ- tai virkasopimus, jossa sovitaan muun muassa työtehtävistä, palkasta, työsuhteen ehdoista, työajasta ja työsäännöistä. 

Muista ennen harjoittelun alkamista hyväksyttää harjoittelupaikka koulutusohjelmasi harjoittelun vastuuopettajalla varmistuaksesi siitä, että harjoittelupaikka on koulutusohjelmaasi sopiva.

Joskus työnantaja haluaa solmia harjoittelusopimuksen yliopiston kanssa myös silloin, kun harjoittelua ei rahoiteta ylipoiston tuella. Työnantajasi pyynnöstä yliopiston ja työnantajan harjoittelusopimus voidaan tehdä myös näissä tapauksissa. 

Jos harjoittelun rahoitukseen ei käytetä yliopiston tukea, täytä harjoittelusopimuksen saadaksesi tämä e-lomake. Lomakkeen täytettyäsi saat esitäytetyn harjoittelusopimuslomakkeen sähköpostiisi 1–3 työpäivän kuluessa. Käy pyytämässä sopimukseen allekirjoitus koulutusohjelmasi harjoittelun vastuuopettajalta. Tämän jälkeen toimita sopimus työnantajallesi allekirjoitettavaksi. Työnantajasi tulisi toimittaa kopio molempien osapuolten allekirjoittamasta sopimuksesta yliopiston urapalveluihin.

Palkattoman harjoittelun tekemistä ei suositella. Jos kuitenkin haluat tehdä opintoihisi kuuluvan harjoittelujakson palkattomana, kannattaa harjoittelusta tehdä yliopiston ja työnantajan välinen harjoittelusopimus. Sopimuksen saat yliopiston urapalveluista täyttämällä harjoittelupaikan tiedot tälle e-lomakkeelle.

Harjoittelu Helsingin yliopistossa

Voit suorittaa opintoihisi kuuluvan harjoittelun myös Helsingin yliopistossa työskentelemällä. Helsingin yliopistossa tehtävän sisäisen harjoittelun rahoittamiseen ei voi käyttää yliopiston harjoittelutukea. 

Helsingin yliopistossa tehtävää harjoittelua varten et tarvitse erillistä harjoittelusopimusta, vaan määräaikainen työnantajan ja harjoittelijan välille tehtävä työsopimus riittää. Muistathan varmistaa koulutusohjelmasi harjoittelun vastuuhenkilöltä, että harjoittelu sopii sisältönsä puolesta osaksi tutkintoasi.