Tenttiminen

Tentti voi olla kurssin lopussa järjestettävä loppukuulustelu tai itsenäinen suoritus. Luentojen sijaan tenttikysymykset voivat perustua oheiskirjallisuuteen, jolloin tentti suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna eli kirjatenttinä. Tällöin opiskelet ennalta määritellyn kirjallisuuden itsenäisesti ja ilmoittaudut tenttiin, jossa osoitat osaamisesi.

Tenttejä voi suorittaa myös sähköisesti esimerkiksi Moodle-ympäristössä tai Exam-tentteinä tenttiakvaariossa.

Tietoa erityisjärjestelyistä tenteissä ja muissa opinnoissa löydät täältä. Lisätietoa muista opintojen suoritusmuodoista löydät täältä.