Teologisten koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Opiskelijan on suositeltavaa suorittaa teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (TUK-100) tai vastaavat opinnot edeltävinä opintoina. Mikäli opintoihin joudutaan karsimaan opiskelijoita, teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat ovat etusijalla.