Tiedekuntien tuutorivastaavat / Fakulteternas tutoransvariga / Faculty Tutor Coordinators

 

Tiedekunta / Fakultetet / Faculty Tuutorivastaava / Tutoransvarig / Tutor Coordinator
Bio- ja ympäristötieteellinen / Bio- och miljövetenskapliga / Biological and Environmental Sciences Jukka Lehtonen
Eläinlääketieteellinen / Veterinärmedicinska / Veterinary Sanna Ryhänen
Farmasia / Farmaceutiska / Pharmacy Minka Zotow
Humanistinen / Humanistiska / Arts Jenny Sandström
Kasvatustieteellinen / Pedagogiska / Educational Sciences Susanna Wires
Lääketieteellinen / Medicinska / Medicine Henri Saarinen
Maatalous- metsätieteellinen / Agrikultur-forstvetenskapliga / Agriculture and Forestry Lotta Lassila
Matemaattis-luonnontieteellinen / Matematisk-naturvetenskapliga / Science Emmy Pusula
Oikeustieteellinen / Juridiska /Law Daniela Silén
Svenska social- och kommunalhögskolan / Swedish School of Social Science Sofia Heikel-Virkkunen
Teologinen / Teologiska / Theology Jenny Sandström
Valtiotieteellinen / Statsvetenskapliga / Social Sciences Daniela Silén