Koulutusohjelmasi työelämäjakso

Kaikkiin alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluu työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia , joiden laajuus on yhteensä vähintään 10 op.

Jos ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy kokopäivätoiminen työelämäjakso, se vastaa laajuudeltaan vähintään viittä opintopistettä yhtä täysipäiväistä kuukautta kohden . Alan luonteen vuoksi tästä voidaan perustellusta syystä poiketa. Kaikkiin ylempiin korkeakoulututkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

(Osio päivityksen alainen)

Opinnot ja ura - taidolla työelämään -kurssi

Urapalvelut järjestää Opinnot ja ura - taidolla työelämään -kurssin noin kaksi kertaa lukuvuoden aikana, yleensä II- ja IV-periodissa. Seuraava kurssi järjestetään keväällä 2018.

Koulutuksen tavoitteina on, että

* opiskelijalle muodostuu käsitys osaamisestaan ja mahdollisuuksistaan työelämässä
* opiskelija osaa tehdä opintoja ja uraa koskevia valintoja ja päätöksiä
* opiskelijan työnhakutaidot kehittyvät.

Kurssin suoritettuaan opiskelija saa todistuksen. Kurssin laajuus on 1-2 opintopistettä. Opintopisteiden sisällyttämisestä opintoihin tulee neuvotella erikseen omassa koulutusohjelmassa.