Työelämäjakso

Kaikkiin alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluu työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia , joiden laajuus on yhteensä vähintään 10 op. Asiantuntijatehtäviin valmentavien taitojen laajuus on vähintään 5 op ja työelämäjakson laajuus vähintään 5 op.

Jos ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy kokopäivätoiminen työelämäjakso, se vastaa laajuudeltaan vähintään viittä opintopistettä yhtä täysipäiväistä kuukautta kohden . Alan luonteen vuoksi tästä voidaan perustellusta syystä poiketa. Kaikkiin ylempiin korkeakoulututkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

(Osio päivityksen alainen)