Urapalvelujen ohjaus, neuvonta ja opetus

Urapalvelut tarjoaa uraohjausta ja neuvontaa harjoitteluasioissa. Koulutusohjelmat järjestävät työelämäopintoja osittain yhteistyössä urapalvelujen kanssa.

Yksilöllinen uraohjaus ajanvarauksella

Mitä uraohjaus on:
Uraohjaus tukee itsetuntemuksen kehittymistä, uratoiveiden ja -mahdollisuuksien kartoitusta, uraan liittyvää päätöksentekoa sekä työtulevaisuuden suunnittelua. Uraohjaus voi sisältää keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joilla pyritään edistämään ohjattavan urataitoja. Uraohjauksen tavoitteena on yhteisen keskustelun myötä antaa sinulle työkaluja vastausten selvittämiseen ja selkiyttää ajatuksia. Uraohjaaja tukee sinua myös käytännön työnhaussa.

Voit varata ajan uraohjaukseen, jos mietit esimerkiksi: omaan työtulevaisuuteesi liittyviä kysymyksiä, kuten tavoitteitasi työelämään liittyen, erilaisia uravaihtoehtoja, omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi.

Esimerkkejä opiskelijoiden kysymyksistä:

"En ole varma omista mielenkiinnon kohteistani, tulevaisuus arveluttaa."

"Olen epätietoinen siitä, mitä tutkinnollani voi tehdä."

”Toivon, että uraohjauksen myötä tavoitteeni selkeytyvät ja tiedän paremmin, mitä asioita priorisoida työnhaussa.”

 ”Kaipaisin näkemystä siitä, millaisia uravaihtoehtoja minulla voisi olla koulutukseni pohjalta.”

Mitä uraohjaus ei ole:
Uraohjaus ei ole opintoneuvontaa. Uraohjaaja ei voi antaa valmiita vastauksia sinun elämääsi, vaan tukee sinua ideoimaan ja tekemään omat suunnitelmasi ja päätöksesi. Uraohjaaja ei voi myöskään ottaa kantaa eikä tehdä päätöksiä puolestasi, mutta auttaa sinua punnitsemaan eri vaihtoehtoja.

Lue lisää: 

Eettiset periaatteet:

Uraohjauksen keskeisiä eettisiä periaatteita ovat luottamuksellisuus, kunnioitus ja riippumattomuus. Uraohjaus perustuu aina asiakkaan tavoitteisiin, kunnioitukseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja kyseessä on aina asiakkaan oma prosessi. Uraohjauksessa lähtökohtana on asiakkaan oman itsemääräämisoikeuteen pohjautuvan toiminnan tukeminen, toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Tätä toimintaperiaatetta voidaan myös kuvata sanaparilla “kunnioittava välittäminen”. Lue lisää.

 

Harjoitteluasioiden vastaanotto

Urapalvelut tarjoaa Helsingin yliopiston opiskelijoille neuvontaa harjoitteluasioihin liittyen.

Harjoitteluasioiden vastaanotto tarjoaa yleistä neuvontaa seuraavissa asioissa:

  • yliopiston harjoittelutuki: hakeminen ja tuen käyttö
  • harjoittelusopimukset
  • vinkkejä harjoittelupaikan etsintään.

Harjoittelun opintosisältöihin liittyvissä asioissa kysythän jatkossakin neuvoa oman oppiaineesi harjoittelun vastuuhenkilöltä.

Urapalvelut neuvoo harjoitteluasioissa vastaanottoajan ulkopuolella sähköpostitse osoitteessa traineeships@helsinki.fi.

Työelämäopinnot

Koulutusohjelmat tarjoavat työelämäopintoja eri muotoisina kursseina. Työelämäopintoihin voi kuulua esimerkiksi urakursseja, projektikursseja tai erilaisia soveltavia opintoja. Niistä voit kysyä omasta koulutusohjelmastasi.

Urapalvelut tukee koulutusohjelmia työelämäopintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisäksi urapalvelut tarjoaa omia, kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille avoimia urakursseja muutaman kerran vuodessa. Koulutustarjontamme löydät täältä (linkki tapahtumakalenteriin).

Opinnot ja ura

Opinnot ja ura - taidolla työelämään -kurssi järjestetään noin kaksi kertaa lukuvuoden aikana, yleensä II- ja IV-periodissa.

Koulutuksen tavoitteina on, että

* opiskelijalle muodostuu käsitys osaamisestaan ja mahdollisuuksistaan työelämässä
* opiskelija osaa tehdä opintoja ja uraa koskevia valintoja ja päätöksiä
* opiskelijan työnhakutaidot kehittyvät.

Kurssin suoritettuaan opiskelija saa todistuksen. Kurssin laajuus on 1-2 opintopistettä. Opintopisteiden sisällyttämisestä opintoihin tulee neuvotella erikseen omassa koulutusohjelmassa.

Seuraa tapahtumakalenteria (linkki) ja ilmoittaudu sen kautta.