Uraseuranta, Helsingin yliopisto

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Uraseurannoilla selvitetään vastaajien työllisyyttä, työuran kuvaa, työn ja koulutuksen vastaavuutta ja tyytyväisyyttä tutkintoon valmistumisen jälkeen. Uraseurannoilla pureudutaan myös työllistymiseen vaikuttaviin tekijöihin, työelämän osaamistarpeisiin ja siihen, miten yliopiston tutkinnot näihin vastaavat. Osioon on koottu kaikki Helsingin yliopistoa kuvaavat uraseuranta-aineistot. 

 

Maisterit

Uraseuranta 2018. Helsingin yliopiston maisteri uraseurantaraportti.
Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2012 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi.
Helsingin yliopiston maisteri uraseurantaraportti. Vuosina 2013 - 2003 valmistuneet.
Tiedekuntakohtaiset raportit
 

Uraseuranta 2017-2018: Vuonna 2012 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raporteissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden (2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi. Tulokset tiedekunnittain ja koko yliopiston osalta:
Koko yliopisto
Bio- ja ympäristötieteiden tiedekunta
Eläintieteellinen tiedekunta
Farmasian tiedekunta
Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta
 

Uraseuranta 2016: Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportteihin on yhdistetty vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 valmistuneiden ja uraseurantakyselyihin osallistuneiden vastaukset, jotta aineistoja pystytään tarkastelemaan oppiaineryhmittäin ja havaitsemaan muutoksia. Tulokset tiedekunnittain ja koko yliopiston osalta:
Koko yliopisto
Bio- ja ympäristötieteiden tiedekunta
Eläintieteellinen tiedekunta
Farmasian tiedekunta
Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta
 

Uraseuranta 2014: vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Katsaus tuloksiin:
Koko yliopisto
Bio- ja ympäristötieteiden tiedekunta
Eläintieteellinen tiedekunta
Farmasian tiedekunta
Farmaseutit
Humanistinen tiedekunta
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Lastentarhanopettajat
Lääketieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta 
Uraseurantalomake
 

Toh­to­rit

Uraseuranta 2018: Helsingin yliopiston tohtoriuraseurantaraportti vuosina 2004 – 2015 valmistuneet.

Uraseuranta 2017-2018:  Kyselyn kohderyhmänä on vuonna 2014 tohtoroituneet. Raportissa keskitytään uusimman, 2017-2018 vuodenvaihteessa kerätyn tohtoriuraseurannan tulosten raportointiin:
Koko yliopisto
 

Aineistojen kuvaus ja tietosuojailmoitus

Ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraa seurataan viisi vuotta ja tohtoreiden uraa kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Uraseurantoja on tehty systemaattisesti vuodesta 2005 alkaen, ja vuodesta 2017 lähtien kysely tehdään vuosittain.

Uraseuranta kyselyihin liittyvä tietosuojailmoitus.