Uraseuranta: tietoa sijoittumisesta työelämään

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Urapalvelut seuraa tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työmarkkinoille uraseurannoilla.

 

Uraseuranta: koko yliopisto ja valtakunnalliset raportit

Uraseurannoilla selvitetään vastaajien työllisyyttä, työuran kuvaa, työn ja koulutuksen vastaavuutta ja tyytyväisyyttä tutkintoon valmistumisen jälkeen. Uraseurannoilla pureudutaan myös työllistymiseen vaikuttaviin tekijöihin, työelämän osaamistarpeisiin ja siihen, miten yliopiston tutkinnot näihin vastaavat.

Ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraa seurataan viisi vuotta ja tohtoreiden uraa kolme vuotta valmistumisen jälkeen

Uraseurantoja on tehty systemaattisesti vuodesta 2005 alkaen, ja vuodesta 2017 lähtien kysely tehdään vuosittain.

Kyselyt toteutetaan valtakunnallisesti yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä.

Tutustu näillä sivuilla, miten Helsingin yliopistosta valmistuneet ovat sijoittuneet työelämään.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen. Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012  bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 96,2 % ja työttömien osuus 3,8 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012  bio- ja ympäristötieteellisestä  tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 96,2 % ja työttömien osuus 3,8 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
Lähde: Uraseuranta 2017 - 2018. Vastaajien määrä 53 henkilöä. 

 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Eläinlääketieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen. Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012 eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 100 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012 humanistisesta tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 100 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
Lähde: Uraseuranta 2017 - 2018. Vastaajien määrä 21 henkilöä.

 

Farmasian tiedekunta

Farmasian tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen. Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012 farmasian tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 100 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012 farmasian tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 100 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
Lähde: Uraseuranta 2017 - 2018. Vastaajien määrä on 67 henkilöä.

 

Humanistinen tiedekunta

Humanistista tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen. Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012 humanistisesta tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 94 % ja työttömien osuus 6 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Työllisten ja työttömien osuus työvoimaan kuuluvista vuonna 2012 humanistisesta tiedekunnasta valmistuneista viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
Lähde: Uraseuranta 2017 - 2018. Vastaajien määrä 200 henkilöä. 

 

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kasvatustieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen. Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012  kasvatustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 95,2 % ja työttömien osuus 4,8 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012  kasvatustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 95,2 % ja työttömien osuus 4,8 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen
Lähde: Uraseuranta 2017 - 2018. Vastaajien määrä 166 henkilöä.

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen. Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012 lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 100 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012 lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 100 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
Lähde: Uraseuranta 2017 - 2018. Vastaajien määrä 64 henkilöä.

 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen.Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012 maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 95,1 % ja työttömien osuus 4,9 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012 maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 95,1 % ja työttömien osuus 4,9 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
Lähde: Uraseuranta 2017 - 2018. Vastaajien määrä 82 henkilöä.

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen. Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012 matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 99,2 % ja työttömien osuus 0,8 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012 matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 99,2 % ja työttömien osuus 0,8 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
Lähde: Uraseurannat 2017 - 2018. Vastaajien määrä 121 henkilöä.

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen. Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012 oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 100 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012 oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 100 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
Lähde: Uraseuranta 2017 - 2018. Vastaajien määrä 64 henkilöä.

 

Teologinen tiedekunta

Teologista tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen. Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012 teologisesta tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 94,5 % ja työttömien osuus 5,5 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012 teologisesta tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 94,5 % ja työttömien osuus 5,5 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
Lähde: Uraseurannat 2017 - 2018. Vastaajien määrä 55 henkilöä.

 

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellistä tiedekuntaa kuvaava uraseuranta-aineisto on koottu omalle sivulleen. Tutustu tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallisiin työtehtäviin ja työnantajasektoreihin koulutusaloittain sekä uraseurantaraportteihin.

Vuonna 2012 valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 97,9 % ja työttömien osuus 2,1 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012 valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työvoimaan kuuluvista työllisten osuus on 97,9 % ja työttömien osuus 2,1 % viisi vuotta valmistumisen jälkeen.
Lähde: Uraseurannat 2017 - 2018. Vastaajien määrä 141 henkilöä.

 

Töissä.fi - korkeakouluista valmistuneet työelämässä

Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään. Sivustolta löydät tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät.

Sivustolla esitettävät tilastotiedot korkeakouluista valmistuneista ovat peräisin yliopistojen vuosina 2010, 2012, 2014 ja 2016 sekä ammattikorkeakoulujen vuonna 2010 ja 2017 suorittamista uraseurantakyselyistä, joilla kerättiin tietoa viisi vuotta aiemmin valmistuneiden työmarkkinoille sijoittumisesta ja urakehityksestä.

LinkedIn - alumnien urapolut

LinkedIn tarjoaa paljon tietoa Helsingin yliopistosta valmistuneista ja opiskelijoista. Helsingin yliopiston LinkedIn-sivulta löytyy yli 70 000 Helsingin yliopistosta valmistuneen profiilit. 

Alumnien profiileja voit tarkastella käyttämällä joko valmiita kategorioita kuten asuinpaikka, työnantaja, ala, opinnot, taidot tai kirjoittamalla hakukenttään vapaita hakusanoja.

 

 

Uraseurantojen tietosuojailmoitus

 Uraseurantakyselyihin liittyvä tietosuojailmoitus.