Kun olet saanut opinto-oikeuden

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tähän ohjeeseen kootaan keskeisiä asioita, joita uuden opiskelijan tulee ottaa huomioon. Tutustu huolella ohjeisiin ja lue myös opinto-opas koulutusohjelmakohtaisten ohjeiden alta. 

 

Työterveyshuollon erikoisalakohtaisia ohjeita koulutuksen aloittamiseksi

Tervetuloa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen

Päästäksesi erikoistumisessa hyvään alkuun toimi seuraavasti.

 1. Ota yhteyttä kliiniseen opettajaan Eva Helaskoskeen
 2. Ilmoittaudu erikoistuvien Starttiseminaariin, jonka löydät täältä kohdasta "Ajankohtaista". Starttiseminaarissa esitellään koulutusohjelmaa ja lokikirjaa sekä ohjataan erikoistumissuunnitelman rakentamisessa. Starttiseminaarissa saat neuvoja opintojen käytännön järjestämiseksi ja siellä esitellään virtuaaliyliopiston käyttöä
 3. Ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen maarit.malin(a)helsinki.fi. Osoitteesi liitetään työterveyshuollon erikoistuvien omalle sähköpostilistalle. Listalla tiedotetaan koulutukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.
  • Huolehdi, että sinulla on toimiva sähköpostiosoite, joka on voimassa koko erikoistumisopintojen ajan. Tämä voi olla esim. Lääkäriliiton jäsenilleen tarjoama @fimnet.fi -päätteinen tai yliopiston opiskelijoille tarjoama @helsinki.fi -sähköposti.
  • Jokainen opiskelija saa Helsingin yliopiston käyttäjätunnukset. Ohjeet aktivointiin löydät täältä.
  • Yliopiston hallinnon lähettämät tiedotteet tulevat @helsinki.fi-sähköpostiosoitteeseen. Muistathan seurata sitä tai ohjata postin lukemaasi sähköpostijärjestelmään
 4. Tutustu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaaseen.
 5. Kaikki koulutusta koskevat tiedot on koottu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen omille verkkosivuille ja Helsingin yliopiston työterveyshuollon koulutuksen sivuille. Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto järjestää koulutuksia, jotka löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.
 6. Ota selvää, onko koulutuspaikkasi koulutuspaikkasopimus voimassa ja, että kouluttajallasi on oikeus toimia yliopiston kouluttajalääkärina.

Yhteistyöterveisin koko työterveyshuollon erikoistumiskoulutuksen puolesta

Yhteyshenkilö: Kliin.op. Eva Helaskoski

Työterveyslaitos

PL 40 (Topeliuksenkatu 41B)

00251 Helsinki

030 474 2300

eva.helaskoski(a)ttl.fi

Vastuuhenkilö: Prof. Kari Reijula

Helsingin yliopisto

PL 20 (Tukholmankatu 8B)

00014 Helsingin yliopisto

040 550 2050

kari.reijula(a)helsinki.fi

 

Fysiatrian erikoisalakohtaisia ohjeita koulutuksen aloittamiseksi

Tervetuloa fysiatrian erikoislääkärikoulutukseen

Päästäksesi erikoistumisessa hyvään alkuun toimi seuraavasti.

 1. Ota yhteyttä professori Jari Arokoskeen.
 2. Ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen jari.arokoski@hus.fi. Osoitteesi liitetään fysiatriaan erikoistuvien omalle sähköpostilistalle. Listalla tiedotetaan koulutukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.
 3. Huolehdi, että sinulla on toimiva sähköpostiosoite, joka on voimassa koko erikoistumisopintojen ajan. Tämä voi olla esim. Lääkäriliiton jäsenilleen tarjoama @fimnet.fi -päätteinen tai yliopiston opiskelijoille tarjoama @helsinki.fi -sähköposti.
  • Jokainen opiskelija saa Helsingin yliopiston käyttäjätunnukset. Ohjeet aktivointiin.
  • Yliopiston hallinnon lähettämät tiedotteet tulevat @helsinki.fi-sähköpostiosoitteeseen. Muistathan seurata sitä tai ohjata postin lukemaasi sähköpostijärjestelmään 
 4. Tutustu fysiatrian erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaaseen.
 5. Ota selvää, onko koulutuspaikkasi koulutuspaikkasopimus voimassa ja, että kouluttajallasi on oikeus toimia yliopiston kouluttajalääkärina.

Yhteistyöterveisin fysiatrian erikoistumiskoulutuksen puolesta

Vastuu- ja yhdyshenkilö:

Prof. Jari Arokoski

Fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto
Vega-talo, Nordenskiöldinkatu 18 A
PL 349, 00029 HUS
050 428 7901
jari.arokoski@hus.fi

Kirurgian alat (kirurgian runkokoulutus)

Yhteydenotto kirurgian alojen runkokoulutuksen vastuuhenkilöön on ajankohtaista, kun terveyskeskuspalvelu ja vähintään 4 kk kirurgian palveluja on suoritettu. Yksilöllinen opintosuunnitelma tehdään yhdessä kunkin sairaalan kouluttajaylilääkärin kanssa.

Kirurgian runkokoulutuksen sivut 

Yleislääketieteen erikoisalakohtaisia ohjeita koulutuksen aloittamiseksi

HUOM! Yleislääketieteen oppiala järjestää uusien erikoistuvien starttiseminaareja, katso tiedot: http://www.yle.helsinki.fi - opinnot – erikoislääkärikoulutus.

Tämän starttiseminaarin suorittaminen Moodle-ympäristössä edellyttää, että sinulla on voimassaoleva yliopiston AD-tunnus/käyttölupa.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Käyttäjätunnukset

9 kk terveyskeskuspalvelun kriteerit

* 9 kk tk-palvelun kriteerit 

Erikoislääkärikoulutukseen sisältyvä yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelu

Erikoisalojen koulutukseen sisältyy yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa suoritettua palvelua. Terveyskeskusjakson aikana erikoistuva lääkäri tutustuu monipuolisesti terveyskeskuksen toiminta-alueisiin, jotta hän tulevaisuudessa oman alansa potilaita hoitaessaan tietäisi, mitä perusterveydenhuollossa tehdään ja miten perusterveydenhuolto toimii.

Terveyskeskusjakso suoritetaan lääketieteellisten tiedekuntien tai yleislääketieteen oppialojen hyväksymissä terveyskeskuksissa, jotka täyttävät koulutussopimuksissa määritellyt laatukriteerit. Kunkin tiedekunnan yleislääketieteen oppiala solmii kou­lutussopimukset omalla vastuualueellaan. Helsingin yliopiston hyväksymät koulutusterveyskeskukset löytyvät osoitteesta www.yle.helsinki.fi > Opinnot > Runkovaiheen terveyskeskusjakso ja koko maan vastaavat terveyskeskukset.

 

Hyväksytyn koulutuspaikan tulee täyttää laatukriteerit, jotka on listattu Runkovaiheen terveyskeskusjakso –sivulla (linkki yllä). Kriteerit koskevat erikoistuvia lääkäreitä, joiden opinto-oikeus on myönnetty 31.7.2011 jälkeen ja terveyskeskuspalvelua, joka on aloitettu 31.7.2011 jälkeen. Terveyskeskuspalvelun hyväksyminen edellyttää opinto-oikeutta joko erikoislääkärikoulutukseen tai yleislääketieteen erityiskoulutukseen. Aiemmin suoritettuihin palveluihin ei sovelleta edellä mainittuja kriteerejä.

Palvelun tavoitteet ja sisältö on esitetty lokikirjassa, joka on julkaistu osoitteessa www.yle.helsinki.fi (Opinnot > Runkovaiheen terveyskeskusjakso > Lokikirja) ja Moodle-oppimisalustalla (https://moodle.helsinki.fi, YEK- ja EL-runkokoulutusvaiheen lokikirja). Terveyskeskuspalvelun tulee olla monipuolista ja monipuolisuuden tulee toteutua 9 kuukauden aikana. Lääkärin tulee perehtyä vähintään neljään terveyskeskuksen toiminta-alueeseen, kuten terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon (vähintään 3 kk), lastenneuvolan sekä äitiysneuvolan toimintaan, kotisairaanhoitoon, päivystykseen, vuodeosastotoimintaan, mielenterveystyöhön sekä vanhainkodin ja palvelutalon toimintaan. Vuodeosastotoimintaa hyväksytään yhteensä korkeintaan 3 kk. Palvelun sisältö ja koulutuksen kriteereiden täyttyminen selvitetään ohjaajan antamalla koulutustodistuksella. Terveyskeskuspalvelua koskevat ohjeet on julkaistu Moodlessa ja samalla sivulla kuin lokikirja.

Niiden jatko-opiskelijoiden, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erikoislääkärikoulutukseen ja suorittaneet kaiken terveyskeskuspalvelunsa (9kk) 31.7.2011 jälkeen, tulee hakea terveyskeskuspalvelun hyväksymistä osaksi erikoislääkärikoulutusta heti palvelun suorittamisen jälkeen. Hakemus löytyy: www.yle.helsinki.fi> Opinnot > Runkovaiheen terveyskeskusjakso > Hakemus.

Hakemus liitteineen lähetetään lääketieteelliseen tiedekuntaan. Päätöksen terveyskeskuspalvelun hyväksymisestä tekee yleislääketieteen oppiala ja hakija saa tiedon tästä hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Kaikki muut, joilla on osittain tai kokonaan tk-palvelu tehty ennen 31.7.2011, hyväksyttävät palvelun vasta todistusta haettaessa (valmistumisvaiheessa) eikä heitä koske vaatimus monipuolisesta palvelusta.

Lisätietoja antaa Professori Kaisu Pitkälä (kaisu.pitkala(a)helsinki.fi). Syksyn 2017 ajan Merja Laine (merja.k.laine(a)helsinki.fi)

HOPS- tapaa vastuuhenkilö ja laadi opintosuunnitelma

Saatuasi opinto-oikeuspäätöksen tulisi erikoistuvan lääkärin tai hammaslääkärin tavata erikoisalan vastuuhenkilö tai osallistua erikoisalan starttiseminaariin. Tarkoituksena on tukea koulutuksen suorittamista ja selkeyttää erikoistujan polkua opinto-oikeuden saamisesta valmistumiseen.

HOPS:in tukena voit käyttää opinto-oikeuslomakkeen liitteenä ollutta suunnitelmalomaketta tai laatia oman. HOPS:ia suunnitellessa pitää tutustua opinto-oppaan vaatimuksiin huolella. Aiemmin hankittua osaamista (palvelua) on mahdollista hyväksyä mikäli se vastaa opinto-oppaan vaatimuksia. 

Erikoisalojen vastuuhenkilöiden tiedot löytyvät Guidesta kohdasta vastuuhenkilöt ja erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt

Lähijohtajakoulutus

Osoitteenmuutos- ja nimenmuutosasiat

Opintoneuvonta

Meilahden Opiskelijapalvelut tarjoavat yleistä ja koulutusohjelmakohtaista neuvontaa.

 

Meilahden opiskelijapalveluiden aukioloajat:

Maanantai-tiistai: klo.12-15

Keskiviikko-torstai: klo.10-13

Perjantai: suljettu

Käyntiosoite: Biomedicum 1, 3 krs.

Puh. 02941 26200

sähköposti: meilahti-student(at)helsinki.fi

 

Erikoisalan vastuuhenkilön puoleen kannattaa kääntyä koulutuksen sisältöön ja suorittamiseen liittyvissä asioissa. 

Opintosuoritukset opiskelijarekisterissä

OPINTOSUORITUKSIA REKISTERÖIDÄÄN OPISKELIJAREKISTERIIN MARRASKUUSTA 2017 ALKAEN

Meilahden Opiskelijapalveluissa aletaan rekisteröimään asteittain erikoistuvien opiskelijoiden opintosuorituksia opiskelijarekisteriin (weboodi) marraskuusta alkaen.  Suorituksia ei kirjata takautuvasti, missä tapauksessa toimitaan samoin kuin ennen: opiskelija säilyttää paperiset päätökset itsellään ja esittää ne Opiskelijapalveluihin kun on hakemassa todistusta koko koulutuksen suorittamisesta. Muiden palveluiden ja opintosuoritusten osalta toimitaan samoin: opiskelija hyväksyttää ne, kun hän on hakemassa todistusta koko koulutuksen suorittamisesta.

Rekisteröitävät suoritukset ovat:

1. Kaikille erikoislääkärikoulutusaloille kuuluva pakollinen 9 kk terveyskeskuspalvelu

 -Tämä koskee vain niitä erikoistujia, jotka hyväksyttävät terveyskeskuspalvelun HUS:in perusterveydenhuollon yksikössä, ja jotka kuuluvat siis ryhmään erikoistujia jotka ovat saaneet opinto-oikeuden 1.8.2011 alkaen ja ovat myös suorittaneet terveyskeskuspalvelun kokonaisuudessaan ko.päivämäärän jälkeen.

- Laajuus 0 p, arvostelu: hyväksytty-hylätty

2. Johtamiskoulutus

- Erikoistujalle kirjataan opintosuorituksena opiskelijarekisteriin joko 10 tai 30 op johtamiskoulutus.

- Laajuus 10 tai 30 p, arvostelu: hyväksytty-hylätty

3. Kirurgian runkokoulutus

- Laajuus 0 p, arvostelu: hyväksytty-hylätty

4. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu, lisäkoulutusohjelmien kuulustelut

- Laajuus 0 p, arvostelu: hyväksytty-hylätty

5. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen 16 h hallinnon koulutus

-Laajuus 0 p, arvostelu: hyväksytty-hylätty.

Opiskelijarekisteristä lähtee automaattisesti opiskelijalle sähköposti @helsinki.fi- loppuiseen sähköpostiosoitteeseen, kun suoritus on rekisteröity.

Opiskelijan käyttöliittymä (weboodi) on www.helsinki.fi/weboodi. Kirjautuminen tapahtuu HY:n käyttäjätunnuksilla. Weboodista opiskelija voi tulostaa itselleen epävirallisen suoritusotteen. Virallisen saa tilaamalla opiskelijapalveluista meilahti-student@helsinki.fi

HUOM. Erittäin tärkeää! Jokainen erikoistuja tarvitsee erikoistumisensa aikana opiskelijanumeroaan. Tämän tunnuksen avulla opintosuorituksen rekisteröidään opiskelijarekisteriin. Jokaisen tulee opetella opiskelijanumeronsa. Sen voi tarkistaa weboodista.

Opinto-oppaat löytyvät edelleen tiedekunnan ”Opiskelijan ohjeet”-sivustolta (EI weboodista) https://guide.student.helsinki.fi/fi/ammatillinen-jatkokoulutus

Opiskelijanumero

Jokainen erikoistuja tarvitsee erikoistumisensa aikana opiskelijanumeroaan.

Tämän tunnuksen avulla opintosuorituksen rekisteröidään opiskelijarekisteriin. Jokaisen tulee opetella opiskelijanumeronsa. Sen voi tarkistaa weboodista, tai sen näkee läsnäolotodistuksesta. 

 

Sähköpostilista

Voit liittyä Opiskelijapalveluiden ylläpitämälle sähköpostilistalle

ltdk-erikoistuvat(a)helsinki.fi

Listan kautta tiedotetaan mm.ajankohtaisista asioista. 

Listalle liitytään seuraavasti: ohje Helpdeskin sivuilla