Vaihdon rahoitus

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Opiskelijavaihtoon lähtevä voi saada liikkuvuusapurahaa sekä opintotukea ulkomaille. Jos lähdet vaihtoon jonkin Helsingin yliopiston vaihto-ohjelman kautta, sinun ei yleensä tarvitse maksaa vaihtoyliopiston lukukausimaksua. Joudut todennäköisesti kuitenkin itse maksamaan esimerkiksi asumisen, opiskelumateriaalin ja mahdolliset kielitestit ja viisumikulut.

Liikkuvuusapuraha opiskelijavaihtoon

Liikkuvuuspalvelut maksaa sinulle liikkuvuusapurahan, jos lähdet vaihtoon Helsingin yliopiston vaihtosopimuksen perusteella. Poikkeuksena ovat Nordplus-ohjelman vaihdot sekä Sveitsiin suuntautuvat vaihdot, joissa apurahan maksaa verkosto tai vastaanottava taho.

Liikkuvuusapuraha on kertamaksuinen apuraha, jonka tarkoitus on kattaa lähinnä matkakuluja. Voit saada vain yhden liikkuvuusapurahan yhtä vaihtoa kohti.

Apurahasummista päätetään vuosittain. Päätös maksettavista apurahojen summista tehdään aina ennen helmikuuta koskien seuraavana syksynä alkavaa lukuvuotta.

Liikkuvuusapuraha ei ole veronalaista tuloa, joten Kela ei ota sitä huomioon opintotuen tulovalvonnassa.

Erasmus-liikkuvuusapuraha

Erasmus-opiskelijavaihdot Eurooppaan lukuvuonna 2017-2018

Erasmus+ -ohjelmassa opiskelijan saama liikkuvuusapuraha määräytyy päiväkohtaisesti vaihdon keston sekä vaihtokohteen mukaan. Euroopan unioni on määritellyt maaryhmät hintatason perusteella.

Apuraha maksetaan sille ajalle, jonka opiskelijan on oltava läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa. Tähän lasketaan vaihtoyliopiston järjestämä orientaatio, kurssiopetus ja sitä välittömästi seuraavat, ensimmäiset tentit. Ennen vaihtoa järjestettävä kielikurssi vaihtoyliopistossa ei pääsääntöisesti ole osa vaihtoa niissä kielissä joissa on tarjolla OLS-kielikurssi. Lisätietoa OLS-kielikurssista täältä

Huomioithan, että Erasmus-vaihdon minimikesto on kolme kuukautta*. Jos vaihdon toteutunut kesto jää alle minimikeston, vaihto katsotaan peruuntuneeksi ja koko apuraha joudutaan perimään takaisin.

*Poikkeuksena vaihtoyliopistot, joissa lukukauden virallinen pituus jää alle kolmen kuukauden.

 

Lukuvuonna 2017-18 Erasmus-apurahan suuruus määräytyy kohdemaan mukaan seuraavasti:

Vaihtokohde Apuraha/päivä
Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Tanska 10€
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro 8€

Esimerkiksi Irlantiin suuntautuvan 120 päivän pituisen vaihdon apuraha on 1200€ (10 X 120 = 1200), kun taas Alankomaihin suuntautuvan vastaavan pituisen vaihdon apuraha on 960€ (8 x 120 = 960).

Lukuvuonna 2018-19 Erasmus-apurahan suuruus määräytyy kohdemaan mukaan seuraavasti:

Vaihtokohde Apuraha/päivä
Irlanti, Iso-Britannia, Islanti, Itävalta, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Tanska 12€
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro 10€

 

Vaihdon todellinen kesto tarkistetaan vaihtojakson päätyttyä Letter of Confirmationista. Jos kesto on suunniteltua lyhempi, apurahan ylimääräinen osa peritään takaisin vaihdon päätyttyä.

Erasmus-apurahan ehtona on 5 opintopisteen suorittaminen kuukaudessa, eli 30 päivän aikana. Vajaat kuukaudet eivät vaikuta vaadittuun opintopistemäärään, eli jos vaihdon kesto on esimerkiksi 130 päivää (4 kuukautta ja 10 päivää), apurahan ehtona on 20 opintopisteen suorittaminen vaihtoyliopistossa.

Erasmus-apuraha perheellisille opiskelijoille

Opiskelijoille, jotka toimivat alaikäisen lapsen huoltajana maksetaan lisätukea 200€ / 30 päivää. Tuki maksetaan, vaikka lapsi/lapset jäisivät kotimaahan. Kyseistä lisätukea ei makseta Erasmus-harjoitteluun.

Sveitsin liikkuvuusapuraha

Sveitsi ei osallistu Erasmus-ohjelmaan lukuvuonna 2018-2019. Tästä johtuen Sveitsin valtio maksaa liikkuvuusapurahan. Apurahan suuruus on lukuvuonna 2018-2019  suomalaisille opiskelijoille 380 CHF (Sveitsin frangia) per kuukausi ja se maksetaan vaihtoyliopiston kautta. Sveitsiin vaihtoon lähtevien on kuitenkin hyväksyttävä apurahan ehdot Helsingin yliopiston Mobility Online -järjestelmässä ja sitouduttava opiskelijavaihtoon lähtevien ehtoihin (löydät liikkuvuusapurahan ehdot alta).

Nordplus- ja Nordlys-liikkuvuusapurahat

Nordplus-verkostot hakevat rahoituksen ja hoitavat apurahapäätökset itsenäisesti. Apuraha koostuu stipendistä ja matka-avustuksesta. Verkostot saavat itse päättää apurahan suuruuden. Alla listatut summat ovat maksimisummia.

Nordplus-verkosto maksaa opiskelijan apurahan. Ohjeet apurahan hakemisesta saat liikkuvuuspalveluista. Kaikki Nordplus-opiskelijat hyväksyvät kuitenkin ennen lähtöä Mobility Onlinessa Helsingin yliopiston vaihtoa varten asettamat ehdot.

Nordlys-vaihtoon lähtijälle pyritään maksamaan alla olevan taulukon mukaisesti maksimimääräinen apuraha. Nordlys-apuraha maksetaan liikkuvuuspalveluista.

 

Vaihtokohde Stipendi (max.) Matka-avustus (max.)
Ruotsi, Norja, Tanska, Ahvenanmaa 200€ / kk 330€
Viro, Latvia, Liettua 200€ / kk 330€
Färsaaret ja Islanti 200€ / kk 660€
Grönlanti 200€ / kk 1300€

Kahdenvälisten vaihtojen (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) sekä ISEP, MAUI ja AEN -vaihtojen liikkuvuusapurahat

Apurahamäärät lukuvuonna 2017-2018

 

Kahdenväliset vaihdot (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) vaihdot Venäjälle, Ukrainaan ja Serbiaan

Vaihtokohde Apurahan määrä: lukukausi Apurahan määrä: lukuvuosi
Venäjä 1000€ 1300€
Ukraina 1000€ 1300€
Serbia 1000€ 1300€

 

Kahdenväliset vaihdot (yliopistonlaajuiset ja yksikkökohtaiset-sopimukset) vaihdot Euroopan ulkopuolelle sekä AEN- ja MAUI -vaihdot

Vaihtokohde Apurahan määrä: lukukausi Apurahan määrä: lukuvuosi
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 2000€ 2500€
Oseania* 2200€ 2700€
Aasia 2000€ 2500€
Afrikka 2000€ 2500€
Lähi-itä* 2000€ 2500€

 

*Jos sinut valitaan vaihtoon Israeliin, Jordaniaan tai Uuteen-Seelantiin (vain University of Canterbury) lukuvuonna 2018-2019, apurahasi maksetaan Erasmus+ globaaliliikkuvuuden apurahasääntöjen mukaisesti. Tällöin apuraha on 650€ / vaihtokuukausi + matka-apuraha 530€ Israeliin ja Jordaniaan ja 1100€ Uuteen-Seelantiin:

Vaihtokohde Apurahan määrä / kk Matka-apurahan määrä
Israel 650€ 530€
Jordania 650€ 530€
Uusi-Seelanti (vain University of Canterbury) 650€ 1100€

 

ISEP-opiskelijavaihdot

Vaihtokohde Matka-apurahamäärä
Aasia, Australia ja Uusi-Seelanti 1600€
Afrikka, Lähi-itä sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1400€

Free mover-liikkuvuusapuraha

Freemover-apuraha on tarkoitettu opiskelijoille, jotka hankkivat itse ulkomailta vaihto-opiskelupaikan.

 

Vaihtokohde Apurahan määrä
Eurooppa ja Venäjä 300€
muut maat 900€

Lyhytkurssien liikkuvuusapurahat

Lyhytkurssiapurahan saaminen edellyttää lyhytkurssin suorittamista hyväksytysti.

 

Kurssi Apurahan määrä   Myönnettävien apurahojen lukumäärä
Itsenäisesti järjestetty osallistuminen lyhytkurssille 500€  
Sopimusyliopiston järjestämä lyhytkurssi 500€ opiskelijan ei tarvitse maksaa kurssimaksua
Nordic Centre India -kesäkurssit (Hyderabad, Mumbai, Bangalore) 900€  3 kurssia / 1-3 opiskelijaa
Nordic Centre China -kesäkurssi (Shanghai) 500€ 1 kurssi / 1-3 opiskelijaa
Unica-opiskelijakonferenssi 250€  

Liikkuvuusapurahan hakeminen ja maksatus

Liikkuvuusapurahaa haetaan Mobility Onlinessa sen jälkeen, kun sinut on valittu Helsingin yliopistossa vaihtoon.

Huom! Jos lähdet itsenäisesti vaihtoon vaihtosopimusten ulkopuolella, hae Free mover-apurahaa ohjeiden mukaisesti.

Jotta Helsingin yliopisto pystyy maksamaan sinulle liikkuvuusapurahan toimi näin:

 • Kirjaudu Mobility Onlineen yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja täydennä pankki- ja henkilötietosi workflown kohdassa Complete Personal Data.
 • Erasmus-vaihdot: Korjaa tarvittaessa vaihtosi päivämäärät (mikäli ne ovat tarkentuneet hakemuksesi tekemisen jälkeen) Mobility Online -tililläsi kohdasta Change stay from / stay until.
 • Lue tämän jälkeen tarkasti apurahan ehdot (Read student exchange terms and conditions). Voit joko tulostaa tai tallentaa ehdot koneellesi.
 • Hyväksy apurahan ehdot sähköisesti (Accept student exchange terms and conditions).

Hyväksy ehdot ajoissa, mieluiten jo samalla kun otat vaihtopaikan vastaan, jotta liikkuvuusapuraha voidaan maksaa sinulle ajoissa. Liikkuvuusapurahan maksupäivä on vaihtoa edeltävän kuukauden viimeinen pankkipäivä.

Mobility Onlineen liittyvissä teknisissä kysymyksissä saat apua osoitteesta kvl-admin@helsinki.fi tai puhelimitse +358 2941 40134.

Mistä näet, että apuraha on laitettu maksuun?

 • Näet Mobility Online -tililläsi merkinnän "Scholarship payment processed", joka tarkoittaa, että apurahasi on käsitelty ja, että se maksetaan sinulle vaihtoa edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.
 • Jos "Scholarship payment processed" -tekstiä ei näy viimeistään kuukautta ennen vaihtoa alkua, vaikka olet hyväksynyt ehdot sähköisesti hyvissä ajoin, ota yhteyttä liikkuvuuspalveluihin.
 • HUOM! Loma-aikoina (kesä, joulukuu-vuodenvaihde) apurahojen käsittelyajat voivat olla pidempiä, huolehdithan ehtojen hyväksymisestä hyvissä ajoin.

Liikkuvuusapurahan ehdot

Liikkuvuusapurahan ehdot

Hyväksymällä Mobility Onlinessa opiskelijavaihdon ehdot sitoudut noudattamaan alla lueteltuja ehtoja.

 1. Käytän apurahaa vain opiskelijavaihdosta aiheutuviin matka-, vakuutus-, oleskelu-, asumis- ja opiskelukuluihin.
 2. Opiskelen täysipäiväisesti vaihtojakson aikana ja pyrin noudattamaan ennakkoon laatimaani opintosuunnitelmaa. Sitoudun suorittamaan vaihtoyliopistossa akateemisia opintoja vähintään 5 opintopistettä / kuukausi. Jos lähden vaihtoyliopistoon, joka ei käytä ECTS opintopisteitä, vastaava vaadittava määrä on ilmoitettu kohdeyliopiston opintopisteinä Opiskelijan ohjeissa. Sitoudun käyttämään vaihdossa suoritetut opinnot osana Helsingin yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Kesäkurssistipendi edellyttää, että kurssi suoritetaan hyväksytysti vaikka vaihto-aika jää alle kuukauden.
 3. Ilmoitan opiskelijavaihtoni pidentymisestä, keskeytymisestä, lyhenemisestä tai peruuntumisesta välittömästi liikkuvuuspalveluihin. Ymmärrän, että apurahan lisäosaa ei myönnetä, jos haen sitä vasta alkuperäisen vaihtoaikani päätyttyä.
 4. Sitoudun palauttamaan apurahan tai osan siitä vaihdon lyhentyessä siten, että muutos vaikuttaa apurahan määrään. Ymmärrän, että voin joutua palauttamaan apurahani myös jos opintosuorituksia ei ole vaihdon ajalta riittävästi.
 5. Huolehdin itse tarvittavien vakuutusten (sairaus- ja matkavakuutus) hankkimisesta, koska Helsingin yliopisto ei vakuuta vaihtoon lähteviä opiskelijoita.
 6. Palautan vaihtodokumentit (vaihtoaikatodistus eli Letter of Confirmation* ja opintosuoritusote eli Transcript of Records) ja täytän liikkuvuuspalveluiden vaihtopalautelomakkeen Mobility Online -hakemustililläni 2 kk:n sisällä vaihdosta palattuani. Erasmus-vaihdossa palautan myös allekirjoitetun Learning Agreementin liikkuvuuspalveluihin ja vastaan EU Survey -kyselyyn 2 kk:n sisällä vaihdosta palattuani.
  *Huom. lukuvuodesta 2016-17 alkaen Letter of Confirmation -lomakkeen palauttavat vain Erasmus-, Nordplus- ja Nordlys-vaihdossa olleet.

Erasmus-alueen ulkopuolisten vaihtokohteiden osalta vaadittava opintopistemäärä (vert. 5 opintopistettä/kuukukausi) on ilmoitettu kunkin yliopiston tiedoissa Opiskelijan ohjeissa. Määrä on ilmoitettu kunkin kohdeyliopiston omina opintopisteinä/kursseina.

Jos lähdet Nordplus-vaihtoon lyhemmäksi aikaa kuin lukukaudeksi, pitää opintojesi edetä Kelan vaatiman 5 opintopistettä kuukaudessa. Takaisinperintä on aina tapauskohtaista.

Mikäli vaihtoapuraha myönnetään opiskelijalle, jolla on työsuhde Helsingin yliopistoon, apuraha maksetaan ensimmäisenä mahdollisena työsuhteen päättymisen jälkeisenä maksupäivänä.

 • Helsingin yliopistossa työsuhteessa olevalle ei voida maksaa samanaikaisesti palkkaa ja apurahaa verotuksellisista syistä. Tällaisessa tilanteessa verottaja voi tulkita apurahan palkkatuloksi, josta voidaan pidättää veroa jälkikäteen. Lähtökohtaisesti apurahasta ei makseta veroa.
 • Apurahan saadaksesi sinun tulee hakea työstävapautusta yksiköstä, jossa työskentelet tai todistaa, että työsuhteesi päättyy maksupäivään mennessä.Työstävapautusta haetaan SAP HR:n työntekijäportaalin kautta. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa työsuhteesi päättymispäivä (esim. työtodistus) liikkuvuuspalveluille, jotta tieto voidaan ohjata eteenpäin palvelukeskukseen.

Vaihtoajan keston vaikutus liikkuvuusapurahaan

Vaihtoajan muutokset vaikuttavat apurahasi suuruuteen ja niistä on aina ilmoitettava liikkuvuuspalveluille. Ilmoita välittömästi vaihtojaksosi peruuntumisesta, keskeytymisestä, lyhentymisestä tai pidentymisestä ja toimi täältä löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Tilanteesta riippuen joko myönnämme sinulle lisää apurahaa ja vaihtoaikaa tai lähetämme ohjeet apurahan (tai osan siitä) palauttamista varten. Vaihdon lyhentyessä tai keskeytyessä joudut yleensä palauttamaan jo maksetun apurahan. Jos vaihtosi keskeytyy erityisen painavasta syystä, toimita siitä kirjallinen selvitys.

Huomioithan, että Erasmus-vaihdon minimikesto on kolme kuukautta*. Jos vaihdon toteutunut kesto jää alle minimikeston, vaihto katsotaan peruuntuneeksi ja koko apuraha joudutaan perimään takaisin.
*Poikkeuksena vaihtoyliopistot, joissa lukukauden virallinen pituus jää alle kolmen kuukauden.

Vaihdon pidentäjälle myönnettävän apurahan lisäosan myöntämisen ehtona on, että vaihtosopimuksessa on jäljellä käyttämättömiä vaihtokuukausia. Lisäosan maksaminen edellyttää, että opiskelija toimittaa liikkuvuuspalveluihin vaihtoyliopiston koordinaattorin vahvistuksen vaihdon pidentymisestä ja laatii opintosuunnitelman jatketulle vaihtoajalle. Vaaditut dokumentit toimitetaan viimeistään kuukautta ennen opiskelijan alkuperäisen vaihtoajan päättymistä. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ajoissa, lisäosaa ei makseta. Vaihdon päätyttyä ilmoitettu pidentynyt vaihtoaika ei vaikuta apurahasi määrään.

Opintoraha ja asumistuki ulkomaille

Yleensä opiskelijoiden rahoitus perustuu myös ulkomailla suurelta osin opintotukeen (opintoraha, asumistuki ja opintolaina). Lue lisää opintotuesta ulkomaille Kelan sivuilta. Vastauksia löytyy myös Kysy Kelasta -palvelusta.

Esteettömyystuki

Esteettömyystuki on tarkoitettu ohjelmiin osallistuville henkilölle, joilla on erityistarpeita ja jotka tarvitsevat lisätukea vaihtonsa toteuttamiseksi. Tukea on mahdollista hakea Erasmus+ ja Nordplus -ohjelmissa. Tukea haetaan jatkuvalla hakuajalla erillisellä hakulomakkeella. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Lue lisää Opetushallituksen sivuilta.

Muut apurahat ja stipendit

Yliopiston ulkopuolisten apurahojen ja stipendien hakeminen on oman aktiivisuutesi varassa. Muut apurahat eivät vaikuta liikkuvuusapurahan vastaanottamiseen. Vinkkejä muista apurahoja myöntävistä tahoista löydät täältä.