Valmistuminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeita tiedekuntasi intranet-sivuilta. (HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osalta tämä ohje koskee myös vanhojen tutkintovaatimusten mukaan valmistuvia.)

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoosi vaadittavat opinnot ja saanut niistä kokonaisuusmerkinnät, voit jättää valmistumista varten tutkintotodistuspyynnön.

Tutkintotodistuspyynnön jättäminen

Voit täyttää ja jättää sähköisen tutkintotodistuspyynnön, kun olet suorittanut pakolliset vaaditut opinnot ja ne on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Myös tutkintoon vaadittavat kokonaisuusmerkinnät pitää olla rekisteröityinä. Tarkista myös opintojesi ja opintokokonaisuuksiesi arvosanat.

Sinun on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi siksi lukukaudeksi, jona tutkinto myönnetään. Poissaolevalle tutkintotodistus voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja kirjattu rekisteriin edeltävän lukukauden aikana.

Tutkintotodistuksen kieli on joko suomi tai ruotsi. Jos opiskelet englanninkielisessä tai monikielisessä tutkinto-ohjelmassa, saat suomen- tai ruotsinkielisen tutkintotodistuksen lisäksi myös englanninkielisen tutkintotodistuksen.

Todistuspyyntölomakkeet:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkinto, maisterin tutkinto 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkintolisensiaatin tutkinto (Huom! Muista laillistuslomakkeet, joista löydät lisätietoa täältä.)

Farmasian tiedekunta: farmaseutin tutkinto, proviisorin tutkinto

Humanistinen tiedekunta: kandidaatin tutkinto, maisterin tutkinto

Kasvatustieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkinto (pdf), kandidaatin tutkinto (word), maisterin tutkinto (pdf), maisterin tutkinto (word), erilliset ainedidaktiikan opinnot Lomake toimitetaan Siltavuoren opiskelijapalveluihin siltavuori-student@helsinki.fi tai postitse lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Lääketieteellinen tiedekunta:

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkinto, maisterin tutkinto

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkinto, maisterin tutkinto 

Oikeustieteellinen tiedekunta: oikeusnotaari, maisterin tutkinto

Svenska social- och kommunalhögskolan: kandidatexamen (nya kandidatprogrammet)

Teologinen tiedekunta: kandidaatin tutkinto, maisterin tutkinto

Valtiotieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkinto, maisterin tutkinto, kandidaatin tutkinto (uudet koulutusohjelmat), maisterin tutkinto (uudet koulutusohjelmat)

Valmistumisaikataulu

Useimmat tiedekunnat myöntävät tutkintotodistuksia jatkuvalla aikataululla. Valmistumispäivä on se päivämäärä, jolloin tutkintotodistuspyyntö otetaan vastaan ja kaikkien tutkintoon vaadittavien opintojen todetaan olevan kunnossa.

Todistuspyynnön käsittelyaika

Tutkintotodistuksen toimitusaika on noin 2–3 viikkoa todistuspyynnön jättämisestä. Ruuhka-aikoina kesä- ja joulukuussa sekä loma-aikoina toimitusaika voi olla pidempi.

Valmiin todistuksen noutaminen

Tutkintotodistuksen voit noutaa oman tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteestä. Tarvittaessa todistus voidaan myös postittaa, mutta mikäli todistus katoaa postissa, voit saada tilalle ainoastaan jäljenteen, et uutta alkuperäistä todistusta.

Tutkintotodistuksen jäljennöksistä ja käännöksistä löydät tietoa täältä.

Tutkinnonsuoritusoikeuden päättyminen

Tutkinnonsuoritusoikeutesi päättyy valmistumispäivään. Tämän jälkeen et voi enää suorittaa etkä rekisteröidä opintoja Helsingin yliopistossa, ellei sinulla ole toista voimassaolevaa opinto-oikeutta.

Jos olet ilmoittautunut vain syyslukukaudelle ja valmistut syyslukukauden aikana, et voi enää valmistumisen jälkeen ilmoittautua tulevalle kevätlukukaudelle.

Tietoa valmistumisen jälkeisisistä opiskelumahdollisuuksista löydät täältä.

Opiskelijaetujen voimassaolo

Vaikka tutkinnonsuoritusoikeutesi päättyy valmistumispäivään, olet ylioppilaskunnan jäsen niin pitkään kuin  läsnäoloilmoittautumisesi on voimassa (31.12. tai 31.7. asti). Voit hyödyntää opiskelijaetuja koko jäsenyytesi keston ajan.

Kevätlukukauden maksun palautus

Jos olet maksanut koko lukuvuoden jäsenmaksun, mutta valmistut syyslukukauden aikana, voit hakea ylioppilaskunnasta kevätlukukauden maksun palautusta. Palautuksesta päättää ylioppilaskunta. Jos haet maksun takaisin kevätlukukauden osalta, et voi nauttia opiskelijaetuuksista enää keväällä.

Alumnitoiminta

Jos et ole vielä ilmoittautunut alumniksi, tee se viimeistään nyt! Kaikki Helsingin yliopiston entiset ja nykyiset opiskelijat ovat alumneja. Tietoa alumnitoiminnasta löydät täältä.