Valtiotieteellisten koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

Valitse 1 (5 op) kurssi seuraavista:

Valitse 2 (2 x 5 op) kurssia seuraavista:

Maisterihakukelpoisuuteen vaadittava (35 op)

Valitse 1 (2 x 5 op) neljästä tieteenalakohtaisesta 2 x 5 op ryhmästä:

Antropologia:

Kehitysmaatutkimus:

Poliittinen historia:

Talous- ja sosiaalihistoria:

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Globaalin politiikan ja viestinnän maisteriohjelma (Global Politics and Communication)

The module is offered in the fourth period of the first year and in the first period of the second year. Responsible teacher: Francesco Boldizzoni

Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma (European and Nordic Studies)

Following modules are offered for students studying in other degree programmes:

Further information about these modules and annual teaching is available in WebOodi in study guide EU module/EU-opintokokonaisuus.