Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä

Ilmoittaudu Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä (EDUK012, 5 op) –verkkokurssille 4.3.2019 mennessä

4.2.2019
Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka (EP)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja (KO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja (KÄ)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (VO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatustiede (LO-KT)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatuspsykologia (LO-KP)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (YL ja AKT)

Opiskelija, ilmoittaudu verkkopohjaiselle erikoiskurssille demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta 4.3.2019 mennessä

Neljännessä periodissa julkaistaan kasvatustieteen kandidaatinohjelmaan opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattu erikoiskurssi Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä (EDUK012, 5 op) Moodlessa. Nettikurssi ei edellytä aiempaa osaamista ja sen voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Kurssilla käsitellään sitä, miten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatustaidot liittyvät jokaisen opettajan työhön. Kurssilla käydään läpi peruskäsitteet, kansallista ja kansainvälistä normiperustaa, opettajan etiikkaa ja edellä mainitun liittymistä opettajan ammattitaitoon koulun arjesta nousevien haasteiden ja esimerkkien valossa. Sisältöjen käsittely tukee itsereflektiota ja kokonaisuus tarjoaa tietoa, taitoja ja motivaatiota demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteiden soveltamiseen kasvatustyössä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvistä määräyksistä ja sopimuksista. Hän tunnistaa tekijöitä, jotka voivat estää osallisuutta tai johtaa syrjäytymiseen ja on saanut välineitä yhdenvertaisuuden, perus- ja ihmisoikeuksien ja osallisuuden edistämiseen. Kurssilla opit soveltamaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen teoreettista tietoa ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun. Omassa toiminnassaan osallistuja oppii arvioimaan päätöksentekoprosessejaan ja tunnistaa opettajan normiperustaan (juridinen, eettinen, oikeudet, velvollisuudet) liittyviä näkökulmia ja osaa arvioida omaa toimintaansa kriittisesti. Aihesisältöihin lukeutuvat normikriittinen tarkastelu kasvattajan asemasta yhteiskunnassa esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä esiin nostamalla. Kurssin jälkeen osallistuja osaa etsiä tietoa ja tukea oman toimintansa kehittämiseen.

Ilmoittaudu kurssille 4.3.2019 mennessä Weboodissa ja osallistu samalla Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa -hankkeen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämistyöhön opettajankoulutuksessa. Miten sinä kehittäisit opettajankoulutusta?

Kurssin toteutusaika: 11.03.2019 -05.05.2019

Kurssin ilmoittautumisaika Weboodissa: 13.2.-4.3.2019

Yhteyshenkilö: Tuija Kasa (tuija.kasa@helsinki.fi / +358(0)2941 20665)

 

Lisätietoja:

Opintojakso kuuluu kasvatustieteen kandiohjelman valinnaisiin kasvatustieteellisiin opintoihin (kasvisbuffa).

Kurssi liittyy Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa -hankkeeseen, jossa kehitetään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta opettajankoulutuksessa 2018-2019. Hanke käynnistyi UNESCO-professuurin Values, Dialogue and Human Rights in Educationin, Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusministeriön yhteistyössä.

Vinkki: Seminaari ”Näkökulmia demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen” Tiedekulmassa 14.3.2019 klo 13-15 Stagella. Tilaisuus on yleisölle avoin. Tule keskustelemaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilasta opettajankoulutuksessa. Voit hyödyntää tilaisuuden antia, mutta se ei ole pakollinen osa kurssia. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/nakok…