Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Uusi julkaisupaikka opiskelijan ohjeille

Syksyllä 2017 aloittavat uudet koulutusohjelmat sekä keväällä 2016 toteutettu hallinnon organisaatiouudistus muodostavat tarpeen uudenlaisille opiskelijoiden ohjeistuksille. Tiedekunnan tai laitoksen sijaan opiskelijat identifioituvat tulevaisuudessa koulutusohjelmiin, jotka ylittävät perinteiset tiedekunta- ja oppiainerajat. Lisäksi tiedekunta- ja laitostason opintohallinto on keskitetty yliopistopalveluihin ja opintohallinnon käytäntöjä yhtenäistetään.

Vaihtoehtona yliopiston, tiedekuntien, laitosten, oppiaineiden verkko- ja Flamma-sivuille sekä erilaisille wiki- ja blogiratkaisuille opetus- ja opiskelijapalveluiden eri yksiköt lähtivät yhdessä kehittämään ajatusta guidesta, johon kootaan kaikki yliopiston yhteiset ja koulutusohjelmakohtaiset opiskelijan ohjeet. Opiskelijan ei enää tarvitsisi etsiä koulutusohjelman ohjeita yhdestä paikasta ja yleisiä linjauksia toisesta, vaan nämä löytyisivät kaikki yhdestä paikasta. Guide puolestaan löytyisi luontevasti opiskelijan henkilökohtaisen Opintoni-sivun yhteydestä.

Guiden kehittäminen lähti liikkeelle opintohallinnon ja viestinnän asiantuntijoiden työpajalla, jonka perusteella käyttöliittymäsuunnittelija teki ensimmäisen ehdotuksen oppaasta. Tätä ehdotusta esittelimme DOO-projektin opiskelijapaneelille kuullaksemme myös varsinaisten käyttäjien mielipiteen. Näiden kokemusten perusteella päätimme lähteä toteuttamaan teknistä alustaa sekä koordinoimaan sisällöntuotantoa. Paljon ohjeita on jo olemassa mutta myös uusia ohjeita ja ohjeiden yhtenäistämistä tarvitaan.