Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne

12.3.2020
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma (HELSLANG)
Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM)
Taloustieteen tohtoriohjelma
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Alkeishiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelma (PAPU)
Geotieteiden tohtoriohjelma (GeoDoc)
Ilmakehätieteiden tohtoriohjelma (ATM-DP)
Kemian ja molekyylitutkimuksen tohtoriohjelma (CHEMS)
Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma (Domast)
Materiaalitutkimuksen ja nanotieteiden tohtoriohjelma (MATRENA)
Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma (DoCS)
Biolääketieteellinen tohtoriohjelma (DPBM)
Kliininen tohtoriohjelma (KLTO)
Väestön terveyden tohtoriohjelma (DOCPOP)
Suun terveystieteen tohtoriohjelma (FINDOS)
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DPDR)
Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma (ILS)
Aivot ja mieli -tohtoriohjelma
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma (CVM)
Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma (LUOVA)
Kasvitieteen tohtoriohjelma (DPPS)
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma (AGFOREE)
Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelma
Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma

Tätä tiedotetta päivitetään tilanteen muuttuessa. Päivitetty viimeksi 25.5.2020 (tieto siitä, että kesä-elokuun perjantaipäivät etäväitösten osalta täyteen varattuja lukuun ottamatta pe 7.8.).

Koronavirustilanne Suomessa ja maailmalla vaikuttaa myös väitöstilaisuuksien järjestämiseen.

 • Kaikki väitöstilaisuudet järjestetään 31.5.2020 asti etäyhteyksin ja tilaisuus on yleisön seurattavissa videoyhteyden kautta.
 • Väitöstilaisuudet voidaan myös 1.6.2020 jälkeen toistaiseksi toteuttaa tarvittaessa niin, että väittelijä, vastaväittäjä ja/tai muut arvosanalautakunnan jäsenet osallistuvat tilaisuuteen etäyhteyden kautta.
 • Mikäli etäyhteyttä ei tarvita, väitöstilaisuus voidaan järjestää tavalliseen tapaan. Tavallinen väitös ei ole automaattisesti yleisön seurattavissa videoyhteyden kautta.
 • Väittelijän toiveesta yleisön videoyhteys voidaan järjestää myös tavallisiin väitöstilaisuuksiin elokuun 2020 loppuun asti. Tällöin väitöksen järjestelyt tulee hoitaa yliopiston tapahtumatiimin kautta samaan tapaan kuin muut etäyhteyttä vaativat väitökset.

Riippumatta siitä, onko kyseessä etäväitös vai tavallinen väitös, tutustu tällä sivulla oleviin ohjeisiin huolella ja ota aina yhteyttä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin ennen kuin etenet väitösjärjestelyissä.

Milloin etäväitös?

Osin etäyhteyksin järjestettävään väitökseen on syytä varautua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Vastaväittäjäsi asuu ulkomailla.
 • Sinä tai joku arvosanalautakunnan jäsenistä kuulutte pandemian riskiryhmään.
 • Väitös halutaan yleisön seurattavaksi videoyhteydellä.

Pandemiaa koskevat rajoitukset yliopistolla perustuvat Suomen hallituksen linjauksiin: niin kauan kuin esimerkiksi ulkomailta saapumista koskevat rajoitukset ja karanteenilinjaukset ovat voimassa, ne koskevat myös vastaväittäjiä.

Osallistujien terveys ja turvallisuus ovat väitösjärjestelyissä etusijalla. Väitössalissa ei koskaan saa olla paikalla pandemian riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä tai henkilöitä, joilla on lieviäkään hengitystieinfektion oireita. Mikäli vastaväittäjä ei halua matkustaa Suomeen, vaikka rajoitukset sen jossain vaiheessa sallisivat, hänen toiveitaan on kunnioitettava.

Yleisön osallistuminen

Yleisö voi 1.6.2020 alkaen osallistua sekä osin etäyhteydellä toteutettaviin että tavallisiin väitöstilaisuuksiin paikan päällä, kuitenkin uudet kokoontumisrajoitukset huomioiden:

 • Väitöstilaisuudessa voi väittelijän, vastaväittäjän, kustoksen ja muiden arvosanalautakunnan jäsenten sekä mahdollisen av-tuen lisäksi olla läsnä 20–40 henkilöä salin koosta riippuen.
 • Väitöstilaisuudelle pyritään varaamaan sali, johon mahtuu vähintään 20 henkilöä riittävät turvavälit huomioiden. Mikäli väitös jouduttaisiin jostain syystä järjestämään salissa, jossa vaadittujen turvavälien takia yleisölle on alle 20 paikkaa, väitöksen tulee olla seurattavissa videoyhteydellä.
 • Väittelijällä voi halutessaan varata etukäteen enintään 5–10 istumapaikkaa haluamilleen henkilöille. Muu yleisö otetaan sisään saapumisjärjestyksessä. Vahtimestarit huolehtivat siitä, etteivät salikohtaiset sallitut henkilömäärät ylity.
 • Turvavälit ja kunkin salin sallittu yleisömäärä tullaan merkitsemään väitöskäytössä oleviin saleihin näkyvästi. Käsidesinfiointiaine ja kehotus sen käyttämiseen sekä ennen että jälkeen väitöstilaisuuden ovat aina esillä väitössalien edessä.

Jo sovitut etäväitökset

 • Jos olet jo sopinut yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimin (”etäväitöstiimi”) kanssa 1.6.2020 jälkeen pidettävän etäväitöksesi järjestelyistä, voit olla rauhassa – vaikka ohjeet ovat nyt hieman päivittyneet, näihin järjestelyihin ei tarvitse alkaa tehdä muutoksia. Jo sovitut etäväitöstilaisuudet järjestetään suunnitellusti ja niitä voi seurata videoyhteyden kautta. Tilaisuuteesi voi kuitenkin osallistua yleisöä myös paikan päällä kokoontumisrajoitukset ja salin koko huomioiden.
 • Mikäli väittelijä, jonka väitös on jo sovittu pidettäväksi etäväitöksenä aikavälillä 1.6.–31.8.2020 kuitenkin haluaisi tehdä muutoksia jo sovittuihin etäväitösjärjestelyihin (esimerkiksi muuttaa etäväitöksen ”tavalliseksi” väitökseksi), hänen tulee pikimmiten ottaa yhteyttä kotitiedekuntansa jatko-opintopalveluihin.

Uudet väitökset

 • Ota aina ensimmäisenä yhteyttä oman kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin – älä siis koskaan suoraan konferenssi- ja tapahtumatiimiin tai tilavaraukseen. Jatko-opintopalvelut arvioivat etäyhteyksien tarpeen ja antavat tarkemmat ohjeet seuraavista askelista.
 • On toistaiseksi ehdottomasti kiellettyä tehdä väitökselle tilavaraus ennen kuin olet saanut tiedekuntasi jatko-opintopalveluilta luvan edetä järjestelyissä. Sekä etäyhteyksin että tavalliseen tapaan toteuttavien väitösten järjestelyt vaativat pandemiatilanteen jatkuessa poikkeuksellisen paljon koordinointia (yleisörajoitukset, turvavälit, siivous, etäyhteydet), joten on ehdottoman tärkeää, että väitösjärjestelyissä ei tänä aikana edetä "omin luvin".
 • Etäyhteyksin toteutettavien väitösten aikataulutusta ja toteutusta koordinoi yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi. Tapahtumatiimi varaa tilaisuuteen AV-tukihenkilön, tarvittavan tilan sekä luo etäyhteyttä varten tarvittavat linkit. Etäyhteyttä edellyttävät väitökset järjestetään aina Keskustakampuksella.
 • Etäväitösten järjestämiseen on rajalliset resurssit ja väitöksiä voidaan järjestää yhtenä päivänä vain rajallinen määrä. Mikäli et ole ajoissa liikkeellä ja suunniteltu väitöspäivä on jo täynnä, päivää voidaan joutua siirtämään tai aloitusaikaa muuttamaan. Etäväitöstä suunniteltaessa on syytä harkita joustavasti kaikkia arkipäiviä, sillä erityisesti suositut perjantaipäivät täyttyvät nopeasti. Kesä- ja elokuun perjantaipäivät ovat perjantaita 7.8.2020 lukuun ottamatta jo täyteen varattuja, joten uusia etäyhteyttä vaativia väitöksiä kesän perjantaipäiville ei voi enää sopia.
 • Mikäli väitös ei vaadi etäyhteyttä, väittelijä varaa tiedekunnan jatko-opintopalvelujen kanssa asiasta sovittuaan väitöstilan itse normaaliin tapaan yliopiston tilavarauksen kautta. Huomaathan, että kaikki yliopiston rakennukset ja salit eivät ole kesä- ja elokuussa käytössä. Tilavaraus sijoittaa väitöksiä poikkeusaikana vain sellaisiin tiloihin, joissa kokoontumisrajoitukset voidaan huomioida. Väitökset keskitetään kampuksilla niihin rakennuksiin, jotka yliopiston kriisijohtoryhmä päättää avata käyttöön.
 • Mikäli ilman etäyhteyttä järjestettäväksi suunnitellun väitöksen väittelijä, vastaväittäjä tai muu arvosanalautakunnan jäsen on estynyt saapumaan väitöstilaisuuteen, väittelijän tulee ottaa välittömästi yhteyttä tiedekunnan jatko-opintopalveluihin. Näissä tapauksissa väitös voidaan joutua siirtämään myöhempään ajankohtaan, sillä tavallisen väitöksen muuttamista etäväitökseksi lyhyellä varoitusajalla ei voida taata.

Väitöskirjojen jakelu ja riiputus poikkeustilanteen jatkuessa

Väitöskirjoja ei poikkeustilanteen jatkuessa riiputeta yliopiston päärakennuksella. Vaadittavat painetut kappaleet tulee kuitenkin jaella normaalisti, riiputuskappale mukaan lukien. Liikkumisrajoitusten jatkuessa ja yliopiston rakennusten ollessa suljettuna painetut kappaleet on jaeltava postitse.

Riiputuksen ollessa tauolla on erityisen tärkeää muistaa täyttää E-thesiksen sivuilta löytyvä väitöstietolomake viimeistään kolme viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Tiedot päätyvät tätä kautta myös yliopiston tapahtumakalenteriin. Väitöstietolomakkeelle tallennetaan myös väitöskirjan tiivistelmät, jotka julkaistaan E-thesis -palvelun verkkosivuilla.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin väitöskirjan julkaisusta, jakelusta ja tiedottamisesta.

Väitöskahvit ja karonkka

Yliopiston ravintolat ovat elokuun loppuun asti suljettuna ja väitöskahveja yliopiston tiloissa ei tuona aikana saa järjestää. Väitöskahveja voi oman harkinnan mukaan järjestää lähistön ravintoloissa. Kuten normaaliaikanakin, väittelijä vastaa väitöskahvien kustannuksista itse.

Karonkka ei ole yliopiston virallinen tilaisuus ja jokainen väittelijä vastaa karonkkaansa liittyvistä päätöksistä itse. Muistutamme kuitenkin, että myös karonkan järjestelyissä on syytä noudattaa erityistä huolellisuutta ja huomioida Suomen hallituksen asettamat kokoontumisrajoitukset ja hygieniasuositukset.

Mihin asti ohjeet ovat voimassa?

Väitöksistä annettuja poikkeusohjeita noudatetaan yliopistolla tällä tietoa ainakin elokuun 2020 loppuun asti. Tilannetta ja Suomen hallituksen mahdollisesti tekemiä muutoksia pandemiaa koskeviin rajoituksiin kuitenkin seurataan jatkuvasti. Mikäli hallituksen linjaukset muuttuvat ja yliopisto tekee uusien linjausten nojalla muutoksia palautumissuunnitelmaan, päivitetään myös yltä löytyviä, eri toimijoiden kesken sovittuja väitöstilaisuuksia koskevia toimintaohjeita tarvittavilta osin.

Tiedekuntien jatko-opintopalvelujen yhteystiedot:

Seuraa tilannetta: