Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne

12.3.2020
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma (HELSLANG)
Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM)
Taloustieteen tohtoriohjelma
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Alkeishiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelma (PAPU)
Geotieteiden tohtoriohjelma (GeoDoc)
Ilmakehätieteiden tohtoriohjelma (ATM-DP)
Kemian ja molekyylitutkimuksen tohtoriohjelma (CHEMS)
Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma (Domast)
Materiaalitutkimuksen ja nanotieteiden tohtoriohjelma (MATRENA)
Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma (DoCS)
Biolääketieteellinen tohtoriohjelma (DPBM)
Kliininen tohtoriohjelma (KLTO)
Väestön terveyden tohtoriohjelma (DOCPOP)
Suun terveystieteen tohtoriohjelma (FINDOS)
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DPDR)
Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma (ILS)
Aivot ja mieli -tohtoriohjelma
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma (CVM)
Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma (LUOVA)
Kasvitieteen tohtoriohjelma (DPPS)
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma (AGFOREE)
Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelma
Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma

Tätä tiedotetta päivitetään tilanteen muuttuessa. Päivitetty viimeksi 23.3.2020.

Koronavirustilanne Suomessa ja maailmalla vaikuttaa myös väitöstilaisuuksien järjestämiseen. Tilanteen niin vaatiessa väitöstilaisuuksia voidaan toistaiseksi poikkeuksellisesti järjestää niin, että vastaväittäjä osallistuu tilaisuuteen etäyhteyden kautta ja tilaisuus striimataan yleisölle.

Koska etäyhteyteen kuitenkin liittyy aina teknisten ongelmien mahdollisuus ja resursseja etäväitösten järjestämiseen on yliopistolla rajallisesti, koronaviruksen aiheuttamat matkustusesteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan muilla tavoin.

Ota aina ensin yhteyttä tiedekunnan jatko-opintopalveluihin

  • Mikäli väitöstilaisuus on suunniteltu pidettäväksi lähikuukausien (maalis-toukokuu) aikana, väittelijää ja kustosta pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä oman tiedekunnan jatko-opintopalveluihin. Jatko-opintopalvelut seuraavat tilannetta ja antavat tarkemmat ohjeet jatkotoimista.
  • Ensisijaisesti suositellaan väitöstilaisuuden siirtämistä myöhempään ajankohtaan.
  • Mikäli tilaisuuden siirtämisestä aiheutuisi väittelijälle kohtuutonta haittaa, väitös voidaan yrittää järjestää niin, että vastaväittäjä osallistuu tilaisuuteen etäyhteydellä. Poikkeustapauksissa etäyhteys voidaan järjestää useammalle henkilölle (esim. tilanteet, joissa väittelijä jumissa ulkomailla ja tilaisuutta ei voida siirtää.)
  • Yliopisto huolehtii teknisestä tuesta etäväitösten järjestelyihin. Tilaisuuksia keskitetään tiettyihin saleihin ja alkamisaikoja saatetaan joutua porrastamaan etäyhteyksien mahdollistamiseksi mahdollisimman monelle. Tiedekunta voi tarvittaessa siirtää väitöstilaisuuden ajankohtaa, jos etäväitöksen järjestäminen syystä tai toisesta ei ole mahdollista.
  • Mikäli väitöstilaisuus järjestetään, tilaisuuteen ei saa kutsua yleisöä. Paikalla saavat olla väittelijä, vastaväittäjä, kustos, tiedekunnan edustaja/t, yliopiston tekninen tuki sekä näiden lisäksi väittelijän kutsumana korkeintaan 1–2 henkilökohtaista tukihenkilöä (esim. ohjaajat, väittelijän ystävä tai muu tukihenkilö, jotta väittelijä ei jää yksin jännittävässä tilanteessa).
  • Koska väitöstilaisuus kuitenkin on myös näissä olosuhteissa julkinen tilaisuus, yleisön osallistuminen ja mahdollisuus kysymysten esittämiseen toteutetaan etäyhteyksin.
  • Lääketieteellisen tiedekunnan väittelijöiden on syytä huomioida, että kaikki kansainväliset vierailut lääketieteellisen tiedekunnan tiloihin on toistaiseksi kielletty. Kansainvälisiä vierailijoita ei muutenkaan pääsääntöisesti oteta vastaan yliopistolle, mutta poikkeukset sääntöön ovat väitöstilaisuuksien kohdalla (lääketieteellistä tiedekuntaa lukuun ottamatta) mahdollisia, mikäli vastaväittäjän ylipäätään on mahdollista matkustaa Suomeen.

Karonkat ja korona

Karonkka ei ole yliopiston virallinen tilaisuus ja jokainen väittelijä vastaa karonkkaansa liittyvistä päätöksistä itse. Yliopisto kuitenkin suosittelee vahvasti, että karonkkajuhlia ei järjestetä koronatilanteen jatkuessa kriittisenä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää, koska siten voidaan estää uusia tartuntoja ja hidastaa epidemian leviämistä.

Tiedekuntien jatko-opintopalvelujen yhteystiedot:

Seuraa tilannetta: