Valtiotieteellinen tiedekunta

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen lisensiaatintutkimus

Sosiaalityön erikoistumiskoulutus johtaa valtiotieteiden lisensiaatin tutkintoon (nk. ammatillinen lisensiaatintutkinto) valitulla erikoisalalla (opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista 568/2005). Sosiaalityön erikoisaloja ovat kuntouttava sosiaalityö, lapsi- ja nuorisososiaalityö, marginalisaatiokysymysten sosiaalityö, yhteisösosiaalityö ja hyvinvointipalvelujen erikoisala.

Opintojen aikana laaditaan 40 opintopisteen laajuiseksi mitoitettu lisensiaatintutkimus. Lisensiaatintutkimuksessa voidaan etsiä uudenlaisia tiedontuottamisen tapoja ja tutkimusraportoinnin muotoja. Tutkimuksessa voidaan käyttää ja kehittää käytäntötutkimukselle relevantteja tutkimusmetodien sovelluksia tai yhdistelyjä. Tutkimus voi olla yhtenäinen työ, artikkeli tai artikkelikokoelma ja se voi sisältää esimerkiksi käytännön oppaan.

Erikoistumiskoulutusta sisältäviä lisensiaatin tutkintoon tähtäävä koulutus on päättynyt, mutta SOSNET ja sosiaalityö tarjoavat mahdollisuuden täydentävään koulutukseen. Valtiotieellinen tiedekunta on mukana kahdessa erikoissosiaalityöntekijän koulutuksessa: hyvinvointipalveluiden erikoisala sekä lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala.

Erikoistumiskoulutuksen lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen ja arvostelu

Sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen kuuluva lisensiaatintutkimus jätetään tarkastettavaksi ja tarkastajat nimetään kuten tavallisessakin lisensiaatintutkimuksessa. Erikoistumiskoulutuksen lisensiaatintutkimusta arvosteltaessa käytetään arvosana-asteikkoa: hyväksytty ja kiittäen hyväksytty.

Lisätietoja antaa erikoistumiskoulutuksesta vastaava professori.