Ansök om att bli tutor!

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Är du en samarbetsvillig, aktiv och ansvarskännande studerande och intresserad av att få erfarenheter som gruppledare? Vill du bekanta dig med nya människor och få internationella upplevelser på dit hemuniversitet? Är du intresserad av att stödja nya studenter med att komma igång i sina studier?

Tutorns roll och tiderna för tutorering

Som tutor spelar du en viktig roll i mottagningen av nya studenter och hjälpa dem engagera sig vid universitetssamfundet och studierna. Som tutor är du en gruppledare för nya studenter. Tillsammans med  universitetspersonalen byggar du en så smidig start som möjligt för dem. Vi betalar ut arvode av 180 euro till tutorerna. När du är tutor för första gången får du även studiepoäng för utbildningen.

Tutorer behövs både i början av höst- och vårterminen.

  • I januari cirka 300-400 utbytesstudenter börjar sina studier i vårt universitet. Att vara en internationell tutor för dem är ett bra sätt att knyta internationella kontakter i hemlandet och bli bekant med studerande från andra kulturer. Arbetsspråk i tutorering på vårterminen är engelska. Bland de nya studerande i januari kan också vara studenter som har fått sitt studieplats redan på hösten men som börjar sina studier nu.
              
  • I början av höstterminen kommer det att behövas tutorer för cirka 5 000 nya studenter. Bland dem finns nya studerande både i inhemska- och internationella kandidat- och magisterprogrammen, kandidatstudenter  i tvåspråkig kandidatsexamen (KaTu / Tvex) och utbytesstudenter

Hurdana tutorer söker vi?

Vi söker tutorer som är inspirerade, ansvarskännande och aktiva studeranden som är intresserade av att vara gruppledare. Som tutor är du redan bekant med husets praxis men du behöver förstås inte veta och kunna allt på förhand, utan fakulteterna utbildar alla tutorer.

Om du ansöker om att bli en internationell tutor för utbytesstudenter eller för studenter i internationella kandidat- och magisterprogrammen, kräver vi bra kunskaper i engelska. Dessutom hoppas vi att våra internationella tutorer har avslutat det första studieåret.

Du kan också ansöka om att bli tutor till studenter i tvåspråkig kandidatsexamen (KaTu/Tvex). Tvex-tutorer har utöver det övriga tutoruppdraget en central roll i att stöda nya studenter att välja Tvex och introducera dem till tvåspråkiga studier. I praktiken innebär detta att delta i en utbildningsträff (1h) för Tvex-tutorer, delta i Tvex-infot under orienteringsveckan, förmedla information om Tvex och ordna socialt program för Tvexare. Tvex-tutorernas studiepoäng registreras som en studieprestation på svenska (förutsatt att tutoreringsplanen och rapporten skrivs på svenska). Tvex-tutorer deltar i Tutoräventyret och fakultetsspecifika tutorutbildningen tillsammans med de övriga tutorerna.

Hur ansöker jag om att bli tutor?

Ansökningstiden för tutorering på hösten 2020 har asvlutats den 9 februari 2020. 

Urvalsresultaten kommer att meddelas via e-post senast den 15 mars 2020. 

 

Tutoräventyret 2020

Tutor Adventure 2020 banner

Tutoräventyret är en obligatorisk utbildning för alla höstens 2020 tutorer. Äventyret arrangeras av HUS och Studentservicen. Du kan använda de färdigheter och kunskaper du lärt dig i äventyret under hösten när du guidar nya studenter till sina studier och studieliv.

Tutoräventyret äger rum på tisdag den 12.5 och på onsdag den 13.5.2020 på eftermiddagen på centrala campus. Äventyret är upp till 4 timmar långt och går från 12:30 till 20:00. OBS! Du kommer att delta i äventyret bara på den andra dagen. Din äventyrstid kommer att bekräftas när registreringen av Tutoräventyret är klar i mitten av april. Vänligen boka båda dagarna på din kalender för utbildning nu!

Anmälan till tutoräventyret är nu öppen och kommer att fortsätta till 5 maj 2020.

OBS! Endast de som godkänts som tutorer får anmäla sig till Tutoräventyret. Vänta alltså på beslut av din fakultet innan du anmäler dig.

Tutorutbildningen för internationella tutorer

Studentservicens tutorutbildning för internationella tutorer är obligatorisk för alla som tutorerar utbytesstuderande eller internationella examensstuderande för första gången. Anmäl dig till en av tre utbildningar (2020): 

  • fredag 24.4. kl 09:00–12:00, Topelia (Unionsgatan 38), sal F211
  • måndag 27.4. kl 14:00–17:00, Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 4
  • torsdag 7.5. kl 14:00–17:00, Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 4.

Anmälan till tutorutbildning för internationella tutorer är nu öppen.

OBS! Endast de som godkänts som tutorer får anmäla sig till utbildningen. Vänta alltså på beslut av din fakultet innan du anmäler dig.