Arbetslivsavsnitt inom ditt utbildningsprogram

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

I alla lägre högskoleexamina ingår arbetspraktik och avsnitt som förbereder för expertuppgifter i en omfattning av sammanlagt minst 10 studiepoäng.

Om det i den högre högskoleexamen ingår arbetspraktik på heltid, motsvarar en månads heltidsarbete minst fem studiepoäng. Beroende på området är det möjligt att avvika från detta om det finns goda grunder. I alla högre högskoleexamina ingår arbetslivsorientering och karriärplanering.

Opinnot ja ura - taidolla työelämään -kurssi

Urapalvelut järjestää Opinnot ja ura - kurssin verkkokurssina.

Lukuvuonna 2019/2020 kurssi järjestetään III periodissa. Tarkempi aikataulu julkaistaan tällä sivulla II periodin aikana.

Kohderyhmä: Avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille, ensisijaisesti kandivaiheen opiskelijoille.

Laajuus: 1 opintopiste, arvosteluasteikko hyväksytty/ hylätty.

Mikäli opiskelija haluaa hyväksyttää suorituksen osana tutkintoaan, on hänen neuvoteltava siitä erikseen omassa koulutusohjelmassaan. Urapalvelut ei myönnä opintopisteitä, vaan jakaa kurssin suorittaneille osallistumistodistuksen.

 Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija oppii tunnistamaan tutkinnossa karttuvan osaamisen, omat kiinnostuksensa sekä vahvuutensa ja ilmaisemaan ne sanallisesti.
  • Opiskelija osaa etsiä tietoa erilaisista opinto- ja uravaihtoehdoista ja arvioida niitä suhteessa omiin tulevaisuuden tavoitteisiinsa ja itsetuntemukseensa.
  • Opiskelija oppii tunnistamaan ja arvioimaan omia tapojaan tehdä päätöksiä ja suunnitella tulevaisuutta.
  • Opiskelijalla on hyvät työnhakutaidot ja hän osaa toimia koulutuksen nivelvaiheissa.

Toteutus ja kurssikuvaus: Moodlessa sijaitseva verkkokurssiympäristö. Kurssi sisältää materiaalia, palautettavia yksilötehtäviä sekä ryhmäkeskusteluja seuraavista aiheista: urasuunnittelu, itsetuntemus, vaihtoehtojen tuntemus ja mahdollisuudet, päätöksenteko, verkostot, työnhaku ja muuttuva työelämä.

Kurssin järjestä ja lisätietojen antaja: Helsingin yliopiston urapalvelut, careerguidance@helsinki.fi