Arbetslivsavsnitt inom ditt utbildningsprogram

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

I alla lägre högskoleexamina ingår arbetspraktik och avsnitt som förbereder för expertuppgifter i en omfattning av sammanlagt minst 10 studiepoäng.

Om det i den högre högskoleexamen ingår arbetspraktik på heltid, motsvarar en månads heltidsarbete minst fem studiepoäng. Beroende på området är det möjligt att avvika från detta om det finns goda grunder. I alla högre högskoleexamina ingår arbetslivsorientering och karriärplanering.