Att ta upp studierna efter paus

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Om du har försummat läsårsanmälan och ansöker om återställande av rätten att avlägga examen först läsåret efter att du glömde läsårsanmälan eller senare, måste du ansöka om återställande av rätten att avlägga examen från fakulteten.

(Om du efter att du glömt anmälan vill återställa din examensstudierätt och anmäla dig som närvarande eller frånvarande under samma läsår senast 31.7., se instruktioner här i delen "Glömde du anmäla dig?".)

Ansökan om återställande av rätten att avlägga examen riktas till den fakultet där du hade rätt att avlägga examen. Om du har haft rätt att avlägga flera examina samtidigt, kan du lämna in ansökan till de fakulteter där du vill fortsätta dina studier.

När fakulteten återställer din rätt att avlägga examen, se anvisningarna för avgifter och anmälan här.

Obs! Ansök om återställande av studierätt bara om du har studierätt eller omfattas av lagen som begränsar studietiden. Om din studietid enligt lagen har tagit slut, läs anvisningarna här.

Är du en forskarstuderande? Anvisningar för att återvända till doktorsstudier hittar du i instruktioner för doktorander.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Humanistiska fakulteten

Ansökan om återställande av studierätt (HuK-examen)

Ansökan om återställande av studierätt (FM-examen)

Ditt vetenskapsområde konsulteras vid behov i behandlingen av din ansökan. Du kan eventuellt förutsättas delta i personlig studiehandledning innan din studieplan godkänns. Ansökan om återställandet av studierätten godkänns eller förkastas av fakultetens dekanus.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Ansökan om återställande av studierätt

Blankett för plan för slutförande av studierna

Till ansökan bör bifogas en studieplan, som görs på en separat bilaga. Utbildningsprogrammet antecknar sitt utlåtande på ansökan.

Kontaktuppgifter:

Studentservicen i Gumtäkt, Physicum 2 vån. Gustaf Hällstöms gata 2, PB 64, 00014 Helsingfors universitet,  kumpula-student@helsinki.fi

Medicinska fakulteten

Pedagogiska fakulteten

Ansökan om återställande av studierätt (word)

Ansökan om återställande av studierätt (pdf)

OBS! Under tiden 18.3-13.4.2020 tar Studentservicen bara emot ansökningar och bilagor per epost.

Statsvetenskapliga fakulteten

Svenska social- och kommunalhögskolan

Veterinärmedicinska fakulteten