Beställ studieprestationsutdrag

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

När du studerar eller har studerat vid Helsingfors universitet kan du beställa ett inofficiellt eller officiellt studieprestationsutdrag. Du kan själv beställa ett officiellt, elektroniskt verifierat utdrag från Weboodi.

Elektronisk verifierat studieprestationsutdrag

Det elektroniskt verifierade studieprestationsutdraget som du själv kan beställa i WebOodi fungerar primärt som officiellt studieprestationsutdrag. Studieprestationsutdraget finns att se på WebOodis framsida en stund efter beställningen.
Instruktioner angående beställandet finns här: Anvisning_Elektroniskt_styrkta_dokument_i_OODI.pdf

Tilläggsinformation om den elektroniska verifieringen finns här.

Ifall du inte själv kan beställa ett studieprestationsutdrag i WebOodi (t.ex. om ditt användarlösen inte är i kraft), kan du beställa ett utdrag från studentervicen per e-post. Då skickas det elektroniskt verifierade studieprestationsutdraget till dig per e-post.

Bekanta dig med instruktionerna nedan, ifall du behöver ett officiellt studieprestationsutdrag på papper.

Avgiftsfritt officiellt studieprestationsutdrag

Om du är närvarande vid universitetet (inklusive utbytes- och JOO-studerande och studerande som genomför fristående studier och studier vid Öppna universitetet) och du har en gällande studierätt, kan du hämta ett avgiftsfritt officiellt studieprestationsutdrag per termin från Studentservicen. Utbytesstuderande kan få utdraget också under följande termin efter studierätten har tagit slut. Du kan också få utdraget per post. När terminen är slut och man inte har hämtat ut sitt studieprestationsutdrag, går det inte att få det retroaktivt.

Officiellt studieprestationsutdrag mot avgift

Alla som har studerat vid Helsingfors universitet kan få ett officiellt studieprestationsutdrag mot avgift.   

Avgiften för utdraget är:

 • 5,00 euro/st. om det avhämtas
   
 • 10,00 euro/st. om det postas

Utdraget ska betalas på förhand, Studentservicen tar inte emot kontant. Tag med kvittot när du hämtar ut ditt studieprestationsutdrag. Om du vill att utdraget postas till dig, bifoga kvittot till din beställning.

Du kan betala med kontant, bank- eller kreditkort eller studentkort i följande UniCafe:

 • UniCafe i Centrum, Huvudbyggnaden (Fabiansgatan 33)
 • UniCafe i Gumtäkt, Physicum (Gustaf Hällströms gata 2)
 • UniCafe i Vik, Biocenter (Viksbågen 9)
 • Well Kajsahuset (Berggatan 7)

Om du betalar till banken, använd följande konto- och referensnummer:

Mottagare: Helsingfors universitet
Bank: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
SWIFT (BIC): OKOYFIHH
Referens: 99113034

Om du betalar via en utländsk bank, använd följande uppgifter:

Mottagare: University of Helsinki
Bank: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
SWIFT (BIC): OKOYFIHH
Referens: 99113034

Studieprestationsutdrag per post

Om du vill ha studieprstationsutdraget per post, skicka in din beställning per e-post eller post till Studentservicen.

Ge följande uppgifter i din beställning:

 • namn
 • studentnummer eller födelsetid
 • den adress dit du vill att utdraget ska skickas
 • på vilket språk du vill ha utdraget (finska, svenska, engelska)
 • antal hur många utdrag du beställer
 • ange också om utdraget ska sändas i ett förseglat kuvert (om du ska sända utdraget till utlandet).

Bifoga också kvittot över att du har betalat utdraget, om det inte gäller ett avgiftsfritt officiellt studieprestationsutdrag.

En ombudsman som hämtar ut studieprestationsutdraget måste visa fullmakt.

Ett officiellt studieprestationsutdrag kan endast fås på papper. På begäran kan vi skicka en kopia av utdraget som inte är ett officiellt utdrag per e-post.