Din individuella studieplan (ISP)

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

I alla examina ingår en individuell studieplan (ISP). I din ISP planerar du själv hur du tänker framskrida i studierna.

Den individuella studieplanen hjälper dig att

  • fastställa mål för dina studier och framtida karriärplaner
  • planera dina studier målmedvetet
  • identifiera och utveckla dina kunskaper och färdigheter.

I början av studierna får du en handledande lärare eller lärargrupp som ansvarar för ISP-handledningen. Hen/de hjälper dig att finna lösningar på problem som kan uppstå i studierna. ISP-handledningen hjälper dig att knyta kontakter till lärare och andra studenter. Handledningen kan ordnas som grupphandledning, i kamratgrupper eller som individuell handledning.