Din karriär och framtiden

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Karriärplanering betyder att man orienterar sig inför framtiden och fattar beslut och gör upp planer som pejlar framtiden. Du har säker redan fattat några sådana beslut. Vi är alla olika i fråga om hur vi fattar beslut och våra val med sikte på framtiden kan grunda sig på våra intressen, värderingar eller föreställningar om en framtida karriär. Vi kan också förlita oss på vår intuition, fatta spontana beslut eller ta chansen när den kommer.

Det här avsnittet hjälper dig att reflektera över dina beslut inför framtiden. Det bygger på webbtjänsten urapolulla.fi, där du kan göra övningar (på finska) med teman som anknyter till karriärplanering. Du kan börja med frågorna under rubriken urakysely. Enkäten leder dig vidare till det tema som är mest aktuellt för dig. Du kan också gå direkt till något annat innehåll på sidan som intresserar dig. Nedan kan du läsa om de sju teman som behandlas på webbplatsen.

1. Värderingar

Vi har olika förväntningar på arbetslivet. Vi kan alltså ha olika önskemål och värderingar. Våra värderingar påverkar vilken inriktning vi vill ta och vilka beslut vi fattar. Vi kan utgå från våra värderingar när vi reflekterar över hur nöjda vi är med vår livssituation och våra levnadsförhållanden. Vi kan ha olika åsikter om hur ett bra liv ser ut beroende på våra värderingar, som också bestämmer vilka mål vi sätter upp i livet. Uppgifterna kring det här temat hjälper dig att reflektera över vilka dina arbetsrelaterade värderingar är och vad arbete betyder för dig. Gå till uppgifterna.

2. Kompetenser

Förmågan att sätta ord på dina kompetenser är en central framgångsfaktor när du söker jobb. Ditt kunnande består av det du lärt dig genom studier, arbete, föreningsverksamhet, utbytesstudier, hobbyer och allmän livserfarenhet. Du har kunskaper och färdigheter, men också kunnande som grundar sig på dina personliga egenskaper.  Uppgifterna kring det här temat hjälper dig att reflektera över dina kunskaper och kompetenser och öva dig i att kommunicera dem. till uppgifterna.

3. Självförtroende

Vårt självförtroende grundar sig på attityder, erfarenheter och känslor. Det är en helhet som förändras med tiden. Självförtroende behövs när arbetslivet förändras. Självförtroende hör ofta samman med andra fenomen och är något som vi sällan talar utförligt om. Självförtroende anknyter också till mod, att kunna identifiera sina styrkor och uppskatta sig själv oavsett prestationer. Vårt självförtroende kommer till uttryck som ihärdighet och funktionsförmåga trots motgångar, som vår förmåga att konfronteras med våra egna tillkortakommanden och hantera dem. Uppgifterna kring det här temat hjälper dig att kartlägga vilka aspekter ditt självförtroende består av och reflektera över hur du kan stärka det. till uppgifterna.

4. Nätverk

Var och en av oss behöver andra människors kunskaper och stöd i sitt liv. Det är viktigt att vi i vår närhet har människor som är viktiga för oss, som hejar på oss, som är jämbördiga med oss och som vi delar intressen med. Våra nätverk består såväl av starka band till exempelvis familjen, vänner och kamrater i hobbygrupper eller på arbetsplatsen som av svagare länkar till människor som vi inte känner så väl eller som är bekantas bekanta. Uppgifterna kring det här temat hjälper dig att reflektera över dina egna nätverk. till uppgifterna.

5. Möjligheter

Arbetslivet är fullt av möjligheter! Vissa utbildningsområden kan ha tydligt utstakade karriärvägar, men det finns också ovanligare alternativ. Det kan också finnas stigar som ingen gått förut – möjligheter som ingen har upptäckt eller provat på tidigare. Uppgifterna kring det här temat hjälper dig att reflektera över framtida karriärvägar som kan vara något för dig. Du kan kolla upp olika alternativ, bekanta dig med arbetsuppgifter som intresserar dig och betrakta dem utgående från dina egna önskemål och värderingar. Våga drömma stort! till uppgifterna.

6. Beslutsfattande

Att bygga upp framtiden betyder att du har förmåga fatta beslut om dina studier och arbetslivet. Att besluta innebär också att kunna avgränsa och utesluta alternativ samt planera tidtabeller. Vi är alla olika i fråga om hur vi fattar beslut, och vi värdesätter olika saker. Våra beslut kan grunda sig på förnuft, känsla eller erfarenhet. Uppgifterna kring det här temat hjälper dig att fundera på vad du grundar dina beslut på och vilka personer och saker som inverkar på dina beslut. Du kan också tänka på hur du kan stärka din förmåga att fatta beslut. till uppgifterna.

7. Ut i arbetslivet

Arbetslivet har förändrats från traditionella enspåriga karriärer. Vi kan avverka många olika etapper på vår väg mot framtiden, från studier till arbetslivet och via olika personliga livsskeden. Det är viktigt att du bygger upp din egen studieväg med tanke på framtidens arbetsliv. Det lönar sig också att lära sig hur man marknadsför sig själv. Du kan skapa nätverk med fokus på arbetslivet och söka jobb via många olika kanaler. Uppgifterna kring det här temat hjälper dig att planera nästa steg med sikte på framtiden och göra upp en plan som leder dig fram till dina drömmar. till uppgifterna.

Karriärtriangeln

Urakolmio

Ett sätt att jobba med karriärplanering är att använda den triangelmodell som Helsingfors universitets karriärservice använder på sina kurser. Triangeln omfattar olika element, till exempel självkännedom, kännedom om vilka alternativ man har, val och beslut samt kompetenser som behövs för övergången till arbetslivet.

Grunden utgörs av självkännedom och kännedom om vilka alternativ man har. Självkännedom är ett brett spektrum som består av personens intressen, värderingar, personlighet, kunskaper och kompetenser, att vara medveten om dessa och kunna kommunicera dem. Att känna till sina alternativ betyder att man vet vilken typ av jobb man har förutsättningar för, oberoende av om man vill arbeta inom den privata eller den offentliga sektorn eller vid föreningar eller bli företagare. Hit hör kännedom om olika karriärvägar och karriärmöjligheter, kunskap om arbetsmarknaden och en uppfattning om förändringarna i arbetslivet. I bästa fall kan dessa kunskaper hjälpa dig att fatta beslut och styra dina egna steg under studietiden.

Utöver självkännedom och kännedom om alternativ innehåller triangelmodellen också val och beslut. Det handlar om på vilket sätt och på vilka grunder du fattar beslut.  Triangelns sista del innehåller kompetenser som behövs för övergången till arbetslivet, dvs. att kunna söka jobb, kommunicera sina kunskaper och kompetenser och på lämpligt sätt paketera in allt detta i jobbsökningsdokument och arbetsintervjuer.

Examenspresent: webbkurs för nyutexaminerade

Grattis till din examen önskar HU:s karriärservice, alumntjänster och HY+!

Den här webbkursen är en present till dig som nyligen tagit examen vid Helsingfors universitet.

Du har nu nya vindar i seglen. Innan du styr ut i arbetslivet är det bra att stanna upp ett tag och tänka över vilka kunskaper och kompetenser du har fått genom studierna och vad du förväntar dig av arbetslivet.

Kursen innehåller tre tematiska helheter:

  • Ta sikte på dina drömmar
  • Känn dina kompetenser
  • Redo för arbetslivet

Varje tema består av frågor som hjälper dig att samla innehåll som du kan använda när du skriver ditt CV eller arbetsansökningar. Du kan skriva ut eller spara dina anteckningar för framtida bruk. Webbkursen är uppbyggd i samarbete mellan HU:s karriärservice, alumntjänster och HY+.

Kursen riktar sig till nyutexaminerade, men du kan dra nytta av den redan tidigare.

Gå med i alumngemenskapen!

Universitetsgemenskapen är för livet. Registrera dig som alumn och håll kontakt med universitetet. Du kan välja de alumntjänster som passar din livssituation.  Du kan till exempel delta i arbetslivsevenemang och få idéer och tips av andra alumner, och dela dina erfarenheter med andra. Att bli alumn är enkelt och kostar inget! Registrera dig som alumn.

Uppdatera dina arbetslivskompetenser med HY+

Vi hjälper dig att hållas uppdaterad med arbetslivet livet ut. Vi vill inspirera och önskar dig välkommen till våra kurser och kostnadsfria evenemang.

Karriärservicen går vid din sida i ett års tid efter din utexaminering. Du kan dra nytta av karriärvägledning och delta i evenemang.

Lycka till!