Efter praktiken

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

Läs här vad du skall göra efter att din praktik har tagit slut.

Teman

Instruktioner efter att praktiken tagit slut

1. När du slutfört din praktik bör du ansöka om studiepoäng, dvs. få en studieprestation av praktikperioden.

2. Studieprestationen för praktiken godkänns av den lärare ditt utbildningsprogram har utsett som praktikansvarig. Hur du rapporterar om din praktik varierar enligt utbildningsprogram, men i allmänhet krävs minst en praktikrapport och ett bifogat arbetsintyg för att prestationen ska godkännas. Utöver dessa kan även andra inlärningsuppgifter krävas för prestationen.

3. Läraren som ansvarar för praktik inom ditt utbildningsprogram kan ge dig noggranna anvisningar för hur du skriver en praktikrapport. Om ditt utbildningsprogram inte har egna rapporteringsanvisningar kan du använda den allmänna handboken för praktikrapportering (pdf) som stöd för att skriva rapporten.

4. Din praktikplats fakturerar för praktikstödet enligt anvisningarna i praktikavtalet.

5. Kom ihåg att även be om ett arbetsintyg efter praktiken! Du behöver inte skicka en kopia av intyget eller andra dokument till karriärservicen efter att din praktik tagit slut.