Handledningshörnan

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Handledningshörnan finns i Kajsahuset (Fabiansgatan 30).

I Handledningshörnan erbjuds handledning och rådgivning som en del av vardagen. Du kan komma till Handledningshörnan om du har frågor som gäller t ex välmående, digitala färdigheter eller jobbsökning. Glöm inte heller att vi ordnar pausgympa varje vecka! En del av den handledning och rådgivning som erbjuds i Handledningshörnan följer ett regelbundet veckoschema. Läs mer nedan!

Om det inte finns något program på gång, får du gärna läsa och vila i Handledningshörnan. Bekanta dig också med Handledningshörnans principer för en tryggare miljö. 

Vi tar gärna emot idéer, utvecklingsförslag och respons som gäller verksamheten i Handledningshörnan

 

Videoinspelningar

Paneldiskussion om handledning (på finska), 29 minuter

Digikliniken

Uppdateras till slutet av augusti

Digiklinik första måndagen i månaden kl. 14–16 och tredje torsdagen i månaden kl. 10–12.

Digikliniken riktar sig till alla studenter som vill bli bättre på att röra sig i Helsingfors universitets digitala lärmiljöer.

Här kan du ställa frågor om bl.a. följande:

Om du vill kan du ta med dig din egen bärbara dator eller pekplatta!

Mjuka axlar

Uppdateras i början av augusti

Unisport erbjuder Mjuka axlar-pausgymnastik i Handledningshörnan tisdagar kl. 13.15–13.30. Välkommen! 

Mjuka axlar är ett avslappnande gympapass på 15 minuter där vi fokuserar på ryggen och axlarna och mjukar upp spända muskler. Mjuka axlar lämpar sig väl för nybörjare. Du behöver ingen träningsutrustning.

HUS:s rådgivning

Rättsskyddsklinik

Funderar på dina rättigheter vid universitetet eller har du upplevt missförhållanden i avläggandet av studierna? Finns det orimliga hinder för studiernas framsteg eller har du upplevt att bedömningen skulle ha varit orättvis?

På rättsskyddskliniken får du vägledning, av HUS :ens sakkunniga i rättsskyddsfrågor relaterade till dina studier. Rättskyddskliniker ordnas på Handledningshörnan på fredagar enligt följande tidtabell:

6.9. kl 11-13 
25.10. kl 11-13
22.11. kl 13-15
13.12. kl 11-13

Det lönar sig att kolla om du hittar ett snabbt svar på din fråga i HUS nya rättskyddsguide. Guiden innehåller de vanligaste problemen som studenter från Helsingfors universitet stöter på samt lösningar på dem. Du kan bekanta dig med guiden på nätet eller hämta ett tryckt exemplar på rättsskyddskliniken eller på HUS servicebyrå!

Rådgivning i rättsskydd ges även per e-post eller telefon av den ansvarssakkunniga vid HUS  rättsskyddsrådgivning. I andra frågor än sådant som berör studier är HUS medlemmar berättigade till gratis rättshjälp som erbjuds av  Pykäläs rättshjälpsutskott. Codex erbjuder svenskspråkig rättshjälp.
 

Rådgivning i utkomstfrågor

Hur mycket får jag tjäna när jag får studiestöd? Är mina studiepoäng för i år tillräckliga för FPA? Vad ska jag göra om jag oroar mig för min utkomst under sommaren? På utkomstrådgivningen besvarar HUS:s sakkunniga frågor som berör studentens stödformer, hjälper till med att hitta mer information och stöder dig vid behov när du till exempel tar kontakt med FPA eller socialkontoret.

Utkomstrådgivning på Handledningshörnan på fredagar:
25.10. kl 13-15
22.11. kl 11-13

Om du inte kan besöka Handledningshörnan kan du ta kontakt med någon av HUS:s sakkunniga per e-post eller per telefon. Mer information om det här och om studentens utkomst får du på HUS:s webbplats.

Studenthälsa

Mjuka axlar

Unisport erbjuder pausgymnastik i Handledningshörnan varje tisdag kl. 13.15–13.30. Se ovanstående avsnitt Mjuka axlar.

Temadagar

27.9. Gulisäventyret

29.10 kl. 15–17: Till sista svettdroppen?

Stress är en del av livet. Men det är viktigt att lära sig att känna igen när det har blivit för mycket. Välkommen till Handledningshörnans hälsoeftermiddag! Här kan du stanna upp för att diskutera ämnet och metoder för att minska på stressen och ta hand om din egen studieförmåga. Hitta lösningen inom dig! Se också SHVS video om krav på en själv (på finska). 

3.12 kl. 15–17: Bestämd eller utan gränser?

Den som inte kan vara bestämd är utlämnad åt människorna omkring sig och blir lätt utmattad. Lär dig alltså att känna igen dina egna gränser och att säga nej. Du kommer att märka att du får mera krafter. Välkommen till Tankehörnans hälsoeftermiddag! Här kan du stanna upp för att diskutera hur du kan hitta dina egna gränser.

Kom igång med studierna igen!

Upplever du att dina studier framskrider långsammare än du önskar? Har du blivit osäker på vilka dina mål egentligen är? Har du problem med tidshantering? Behöver du hjälp med att identifiera dina egna styrkor och färdigheter?

Om du svarade ja på en eller flera frågor kan Handledningshörnans Kom igång med studierna igen-smågrupper vara något för dig! Grupparbetet bygger på finskspråkigt material, men vi arbetar smidigt på tre språk (finska, svenska, engelska) enligt deltagarnas behov, om inte annat uppges i uppgifterna om gruppen.
 

Gruppernas teman och tidpunkter: 

Smarta mål: Upplever du att dina studier framskrider långsammare än du önskar? Har du blivit osäker på vilka dina mål egentligen är? Kom och klargör dina mål och vägen till dem. Som stöd för arbetet använder vi SMART-kriterierna. 

5.11. kl 9-11, gruppen är svenskspråkig
26.11. kl 9-11

Studierna som en del av karriären: Låter ”karriären” som något avlägset och separat från studierna? Har du svårt att identifiera dina styrkor och färdigheter?  

17.9.2019 kl 9-11 (Anmäla dig här.)
25.9. 2019 kl 14-16 (Anmäla dig här.)
30.10.2019 kl 14-16
12.11.2019 kl 9-11

Klara mål, trytande tidshantering: Känns tidshanteringen svår trots att du redan vet vilka dina mål med studierna är? Behöver du hjälp med att prioritera?

18.9.2019 kl 14-16 (Anmäla dig här.)
24.9.2019 kl 9-11 (Anmäla dig här.)
22.10.2019 kl 9-11
13.11.2019 kl 14-16
20.11.2019 kl 14-16, gruppen är svenskspråkig

Kom igång med studierna igen: Kombigrupp med både temat Smarta mål och Studierna som en del av karriären. Gruppen träffas två gånger. 

20.8. och 27.8. kl 9-11 (Anmäla dig här.)
21.8. och 28.8. kl 14-16 (Anmäla dig här.)
1.10. och 8.10. kl 9-11
3.12. och 10.12. kl 9-11 

-----

Anmälningstiden börjar 5.8.2019. Till grupperna tas högst 15 studenter och gruppen blir av om det finns minst tre anmälda.

Observera att ingen specifik handledning för studier inom ett visst utbildningsprogram eller en viss fakultet erbjuds i smågrupperna. Om du t.ex. behöver hjälp med att utreda vilka studier du ännu ska genomföra, hittar du kontaktuppgifterna till Studentservicens fakultetsspecifika rådgivning här. 

Smågrupperna är ett samarbete mellan Karriärservicen och Undervisnings- och studentservicens enhet för handledningssamarbete

 

Walk-in stöd för arbetssökning

 

Har du frågor om jobbsökning eller praktik? Vill du ha praktiska tips om hur du kan fila på din jobbansökan?

Universitetets karriärservice erbjuder walk-in-stöd för jobbsökning. Du kan komma utan tidsbokning när du behöver stöd i följande ärenden:

  • kommentering av cv och jobbansökan
  • praktiska frågor om jobbsökning
  • frågor gällande praktik och praktikstöd.

Ett walk-in-möte kan ta högst 30 minuter.

I september kan du träffa oss under följande datum:

  • ons 11.9. 12–14 (rådgivning också på svenska)
  • mån 16.9. 12–14 
  • ons 25.9. 12–14 (rådgivning också på svenska)
  • mån 30.9. 12–14

Välkomna!