Helsinki Summer School

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Som en del av Helsingfors universitet erbjuder Helsinki Summer School (HSS) årligen intensivkurser i en internationell miljö. Kursernas omfattning är 5–6 studiepoäng. För examens- och utbytesstuderande vid Helsingfors universitet är kursavgiften speciellt förmånlig, 15 € / sp. Undervisningen är endast på engelska och det mångvetenskapliga och breda kursutbudet lockar studerande från tiotals länder. Därför erbjuder HSS:s kurser en utmärkt möjlighet för internationalisering på hemmaplan. Deltagarna får minnesvärda, mångkulturella upplevelser även vid sidan av föreläsningarna i och med det omfattande sociala programmet.

Mera information om kurser, ansökan och sociala program hittar du på Helsinki Summer Schools webbsidor.