Kontakta mobilitetsservicen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

I dessa instruktioner hittar du kontaktuppgifter till mobilitetsservicen. Vi hjälper dig i frågor som rör studentutbyte, praktik utomlands och flexibel studierätt (JOO). Tveka inte att ta kontakt ifall du inte hittar den information du letar efter eller behöver rådgivning! 

Hur kontaktar du mobilitetsservicen?

BESÖK VÅRA MOTTAGNINGAR PÅ CAMPUS 

Du kan besöka Mobilitetsservicen både på drop-in mottagningar och via tidsbeställning. Under ansökningsperioder kan du nå oss också via chat. Du hittar öppettiderna nedan.

Om du behöver hjälp med att välja utbytesmål, kom till "Hur väljer jag mitt utbytesmål"-evenemang. Om du redan har valt utbytesmål och du behöver teknisk hjälp med ansökan, kom till ansökningskliniker

Drop-in 

På drop-in mottagningen kan du till exempel hämta underskrifter för papper som behövs för ditt utbyte. Mottagningen är öppen 19.8.2019 -  25.6. 2020: 

 
Campus Tid Plats
Centrum mån 13-15, tors 12-14 i aulan av Kajsahuset (3. vån.), Fabiansgatan 30
Gumtäkt mån 12-14, tors 12-14 Physicum, Campusbiblioteket, 2. vån, G228, Gustaf Hällströms gata 2
Mejlans mån 13-15, tors 12-14 Biomedicum 1, 3. vån., Haartmansgatan 8
Vik mån 13-15, tors 10-12 Info 344, Viksbågen 11

Tidsbeställning 

Om du vill diskutera längre om frågor gällande utbyte rekommenderar vi att du bokar tid via tidsbeställning. När du bokar tid, skriv vad du skulle vilja prata om så att vi kan förbereda oss på förhand. Du bör boka tid enligt ditt studieprogram. 

Campus Tid Plats
Kronohagen (juridiska, statsvetenskapliga, svenska social och kommunalhögskolan) på torsdagar Snellmansgatan 12 (ingång på Yrjö-Koskinens gata) rum 122
Forsthuset (humanistiska och teologiska) på torsdagar Forsthuset, 3. vån., Unionsgatan 40 (vänta i aulan)
Brobergsterassen (pedagogiska) på torsdagar Brobergsterassen 5, Minerva K141d
Gumtäkt på torsdagar Physicum, Campusbiblioteket, 2. vån, G228, Gustaf Hällströms gata 2
Mejlans på måndagar Biomedicum 1, 3. vån., Haartmansgatan 8
Vik på torsdagar Info 344, Viksbågen 11

CHATT

Under ansökningsperioder kan du nå oss via chat.  Under ansökningsperioden för utbytesplatser utanför EU- / ETA-området är chatten öppen 24.10. - 8.11. tis, ons och fre 12 - 14.

Observera att ansökningsperioden slutar 7.11. 15.00.

KONTAKTA PER E-POST

Mobilitetsservicens e-postadresser är: 
studentexchange@helsinki.fi 
joo@helsinki.fi
staffexchange@helsinki.fi

Skriv i ämnesraden vilken fakultet du studerar vid och vad ditt ärende gäller. Om du vill rikta ditt e-postmeddelande till någon specifik sakkunnig på mobilitetsservicen skriv också personens namn i ämnesraden (du hittar kontaktuppgifter längre ner)

KONTAKTA PER TELEFON

Du når mobilitettservicen på telefonnumret +358 2941 22401 vardagar mellan kl. 10–15. 
Frågor om personal utbyte  +358 2941 40806 Tis - Ons 12 - 14, Tors 10 - 12. 

SKICKA POST

Vår postadress är ”Mobilitetsservicen, PB 53, 00014 Helsingfors universitet”.

SOCIALA MEDIA

Följ mobilitetsservicen på FacebookInstagram och vårt blogg. 

Vem kan du kontakta?

MOBILITETSSERVICENS SAKKUNNIGA 

Här hittar du vem du kan kontakta för att få hjälp i olika frågor. När du skickar e-post till de sakkunniga använd den gemensamma e-postadressen studentexchange@helsinki.fi eller joo@helsinki.fi beroende av ditt ärende. 

Raisa Asikainen
Helsingfors universitets bilaterala avtal (University bilateral agreements, Faculty and unit bilateral agreements): Asien, Mellanöstern och Ryssland, Ukraina, Georgien och Serbien.
Mottagning: Kajsahuset/Forsthuset

Niina Haapasilta
Erasmus-studentutbyte: statsvetenskapliga fakulteten
Erasmus-praktik och internationellt resestipendium
Kortkurser, sommarkurser och Freemover studentutbyte
Mottagning: Kajsahuset/Kronohagen

Tuula Hellstedt
Helsingfors universitets bilaterala avtal (University bilateral agreements ja Faculty and unit bilateral agreements): Nord- och Sydamerika, Oceanien. 
ISEP-, AEN-, MAUI- och North2North-programmen
Mottagning: Kajsahuset/Brobergsterrassen

Anne-Sophie Hokkanen
Erasmus-studentutbyte: juridiska fakulteten
Nordplus-studentutbyte: juridiska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten, Svenska social- och kommunalhögskolan
Helsingfors universitets bilaterala avtal (University bilateral agreements, Faculty and unit bilateral agreements): Afrika
Mottagning: Kajsahuset/Kronohagen

Janna Koivisto
Erasmus-studentutbyte: matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (geografi, geologi, matematik, statistik, fysikaliska vetenskaper)
Mottagning: Gumtäkt

Mari Lauri
Erasmus-studentutbyte: statsvetenskapliga fakulteten
Mottagning: Kajsahuset/Kronohagen

Arja Mielonen-Walker
Erasmus-studentutbtye: medicinska fakulteten (medicin, tandläkare, logopedi, psykologi)
Nordplus-studentutbyte: medicinska fakulteten (medicin, psykologi)
Mottagning: Mejlans

Sari Mikkola
Erasmus-studentutbyte: agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten
Nordplus-studentutbyte: agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten
Mottagning: Vik

Mikko Moilanen
Erasmus-studentutbyte: beteendevetenskapliga fakultet
Nordplus-studentutbyte: beteendevetenskapliga fakultet
Mottagning: Kajsahuset/Brogbergsterrassen

Nina Nilsson
Erasmus-studentutbyte: matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (kemi, datavetenskap)
Nordplus-studentutbyte: matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Nordlys nätverket
Nordplus programmet
Mottagning: Gumtäkt

Outi Orenius
Erasmus-studentutbyte: bio- och miljövetenskapliga fakulteten, farmaceutisk fakulteten
Nordplus-studentutbyte: bio- och miljövetenskapliga fakulteten, farmaceutisk fakulteten
Mottagning: Vik

Anne Rönkä
Personalutbyte

Heidi Säävuori
Erasmus-studentutbtye: humanistiska och teologiska fakulteten och Svenska social- och kommunalhögskolan
Nordplus-studentutbyte: humanistiska och teologiska fakulteten
Mottagning: Forsthuset/Kajsahuset/Kronohagen

Sasa Tkalcan
Erasmus-studentutbyte: humanistiska fakulteten, teologiska fakulteten
Mottagning: Kajsahuset/Forsthuset

CHEF FÖR MOBILITETSSERVICEN:

Minna Koutaniemi
Återbetalning av stipendier på mobilitetsservicen och doktorandsstuderandes utbyte

Tekniskt stöd för Mobility Online

För frågor gällande tekniska problem i Mobility Online -programmet ta kontakt per e-post kvl-admin@helsinki.fi eller telefon  +358 2941 22953.

När du kontaktar oss per e-post ber vi dig beskriva ditt problem så noggrant som möjligt (vilket utbytesprogram du söker till, i vilket skede av ansökan uppkom problemet, om du fick något felmeddelande från Mobility Online -programmet).

     

    Nyhetsbrev

    Vill du ha omväxling i studierna? Ansökningstiderna i 2018 - 2019 (3.9.2018
    Information om ansökningstiderna i vår 2018 (26.1.2018)