Kontakta mobilitetsservicen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Återställ

I dessa instruktioner hittar du kontaktuppgifter till mobilitetsservicen. Vi hjälper dig i frågor som rör studentutbyte, praktik utomlands och flexibel studierätt (JOO). Tveka inte att ta kontakt ifall du inte hittar den information du letar efter eller behöver rådgivning! 

Hur kontaktar du mobilitetsservicen?

BESÖK VÅRA MOTTAGNINGAR PÅ CAMPUS 

Du kan besöka Mobilitetsservicen både på drop-in mottagningar och via tidsbeställning (inte ännu möjligt på Viikki kampus).

Om du behöver hjälp med att välja utbytesmål, kom till "Hur väljer jag mitt utbytesmål"-evenemang. Om du redan har valt utbytesmål och du behöver teknisk hjälp med ansökan, kom till ansökningskliniker

Mobilitetsservicen betjänar på campusen i samma utrymmen som studentservicen på måndagar och torsdagar 10.1. - 21.6.2018 enligt följande: 

 
Campus By appointment Drop-in
Gumtäkt mon 9-10, tors 11-12 mon 13-15, tors 10-11
Kronohagen mon 13-14 mon 14-15, tors 10-12
Mejlans tors 12-13 mon 13-15, tors 10-12
Forsthuset tors 10-11 mon 13-15, tors 11-12
Brobergsterassen mon 13-14, tors 10-11 mon 14-15, tors 11-12
Vik N/A mon 13-15, tors 10-12

Du bör boka tid enligt ditt studieprogram.

Sommar öppettider:

Stängt: 25 juni och 28 juni
2 juli - 12 augusti Mobilitetsservicen har endast drop-in -reception i Kajsahuset måndag och torsdag kl 11-12.

Observera att studenttjänsterna är öppna i Kajsahuset under samma period måndag - torsdag kl 11 - 14. 

KONTAKTA PER E-POST

Mobilitetsservicens e-postadresser är: 
studentexchange@helsinki.fi 
joo@helsinki.fi
staffexchange@helsinki.fi

Skriv i ämnesraden vilken fakultet du studerar vid och vad ditt ärende gäller. Om du vill rikta ditt e-postmeddelande till någon specifik sakkunnig på mobilitetsservicen skriv också personens namn i ämnesraden (du hittar kontaktuppgifter längre ner)

KONTAKTA PER TELEFON

Du når mobilitettservicen på telefonnumret +358 2941 22401 vardagar mellan kl. 10–15.

Observera: 2 juli - 12 augusti telefontid är mellan 12 och 14.

SKICKA POST

Vår postadress är ”Mobilitetsservicen, PB 3, 00014 Helsingfors universitet”.

SOCIALA MEDIA

Följ mobilitetsservicen på FacebookInstagram och vårt blogg. 

Vem kan du kontakta?

MOBILITETSSERVICENS SAKKUNNIGA 

Här hittar du vem du kan kontakta för att få hjälp i olika frågor. När du skickar e-post till de sakkunniga använd den gemensamma e-postadressen studentexchange@helsinki.fi eller joo@helsinki.fi beroende av ditt ärende. Personliga telefonnummer hittar du i universitetets telefonkatalog. 

Heidi Säävuori
Erasmus-studentutbtye: humanistiska och teologiska fakulteten,
Nordplus-studentutbyte: humanistiska och teologiska fakulteten,
Freemover studentutbyte
Kortkurser och sommarkurser
Erasmus-praktik och internationellt resestipendium: studerande vid alla fakultet
Mottagning: Forsthuset

 

Sasa Tkalcan
Erasmus-studentutbyte: humanistiska fakulteten, teologiska fakulteten
Mottagning: Forsthuset

Raisa Asikainen
Helsingfors universitets bilaterala avtal (University bilateral agreements, Faculty and
unit bilateral agreements): Asien, Afrika, Mellanöstern och Ryssland, Ukraina och Serbien.
Mottagning: Forsthuset

Anne-Sophie Hokkanen
Erasmus-studentutbyte: juridiska fakulteten
Nordplus-studentutbyte: juridiska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten, Svenska social- och kommunalhögskolan
Nordplus-programmet
Nordlys-nätverket
Mottagning: Kronohagen

Mari Lauri
Allmänt om Erasmus-studentutbyte
Erasmus-studentutbyte: statsvetenskapliga fakulteten
Mottagning: Kronohagen

Niina Haapasilta
Erasmus-studentutbyte: statsvetenskapliga fakulteten
Mottagning: Kronohagen

Kaisa Pesola
Erasmus-studentutbyte: Svenska social- och kommunalhögskolan
Mottagning: Kronohagen

Mikko Moilanen
Erasmus-studentutbyte: beteendevetenskapliga fakultet
Nordplus-studentutbyte: beteendevetenskapliga fakultet
Mottagning: Brogbergsterrassen

Tuula Hellstedt
Helsingfors universitets bilaterala avtal (University bilateral agreements ja Faculty and unit bilateral agreements): Nord- och Sydamerika, Oceanien. 
ISEP-, AEN-, MAUI- och North2North-programmen
Mottagning: Brobergsterrassen

Arja Mielonen-Walker
Erasmus-studentutbtye: medicinska fakulteten (medicin, tandläkare, logopedi, psykologi)
Nordplus-studentutbyte: medicinska fakulteten (medicin, psykologi)
Mottagning: Mejlans

Janna Koivisto
Erasmus-studentutbyte: matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (geografi, geologi, fysikaliska vetenskaper)
Mottagning: Gumtäkt

Nina Nilsson
Erasmus-studentutbyte: matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (kemi, matematik, statistik, datavetenskap)
Nordplus-studentutbyte: matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Mottagning: Gumtäkt

Outi Orenius
Erasmus-studentutbyte: bio- och miljövetenskapliga fakulteten, farmaceutisk fakulteten
Nordplus-studentutbyte: bio- och miljövetenskapliga fakulteten, farmaceutisk fakulteten
Mottagning: Vik

Sari Mikkola
Erasmus-studentutbyte: agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten
Nordplus-studentutbyte: agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten
Mottagning: Vik

Anne Rönkä
Personalutbyte

Tekniskt stöd för Mobility Online

För frågor gällande tekniska problem i Mobility Online -programmet ta kontakt per e-post kvl-admin@helsinki.fi eller telefon +358 2941 40134.

När du kontaktar oss per e-post ber vi dig beskriva ditt problem så noggrant som möjligt (vilket utbytesprogram du söker till, i vilket skede av ansökan uppkom problemet, om du fick något felmeddelande från Mobility Online -programmet).

     

    Nyhetsbrev

    Information om ansökningstiderna i vår 2018 (26.1.)
    Vill du ha omväxling i studierna? Ansökningstiderna i 2018 - 2019 (10.10.2017 )