Kontaktpersoner i ditt utbildningsprogram

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Ditt utbildningsprograms personal hjälper dig t. ex. med din individuella studieplan (ISP) och registrering av studiehelheter.

Du kan också hitta personalens kontaktuppgifter via Personsökning och ditt utbildningsprograms webbplats.

Registrering av studiehelheter

Information om studiehelheternas ansvarslärare hittar du i anvisningen Registrera studiehelheter.

Om studiehelheten inte tillhör ditt egna studieprogram, ska du välja rätt studieprogram i menyn för att se rätt information.

ISP-handledare / Lärartutorer

Information om ISP-handledare och lärartutorer i ditt studieprogram hittar du i anvisningen Din individuella studieplan (ISP).