Kontaktpersoner i ditt utbildningsprogram

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Dit utbildningsprograms personal hjälper dig t. ex. med din individuella studieplan (ISP) och registrering av studiehelheter.

Registrering av studiehelheter

Information om studiehelheternas ansvarslärare hittar du i anvisningen Registrera studiehelheter.

Om studiehelheten inte tillhör ditt egna studieprogram, ska du välja rätt studieprogram i menyn för att se rätt information.

ISP-handledare / Lärartutorer

Information om ISP-handledare och lärartutorer i ditt studieprogram hittar du i anvisningen Din individuella studieplan (ISP).