Mentorskap

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Mentorverksamhet är ett utmärkt sätt att stärka din självkännedom, nätverka och skaffa kunskaper om arbetslivet.  Det finns många olika aktörer som kan erbjuda dig en mentor.

Vad är mentorskap?

Mentorskap är en enkel metod som grundar sig på växelverkan mellan en mentor och en adept, som får handledning av mentorn. Adeptens frågor, intressen och mål definierar innehållet i mentorskapet. Diskussionerna baserar sig på konfidentialitet, engagemang och öppenhet. Det viktiga är att sätta upp mål och arbeta för att uppfylla dem.

Du kan ha nytta av mentorskap om du funderar på vilken karriärväg du ska välja eller vill ha stöd för att klargöra vad din expertidentitet består av. Med mentorn kan du till exempel diskutera dina styrkor, identifiera och sätta ord på dina utvecklingsområden och kompetenser, diskutera olika karriäralternativ och kännedom om arbetslivet, karriärplanering och beslut samt hur man söker jobb.

Du kan delta i mentorskap när du utexamineras, eller tidigare under studietiden, när du funderar på de här frågorna eller om du är osäker på dina framtidsplaner.

Helsingfors universitets gruppmentorprogram

Universitetet har ett gruppmentorprogram där alumner (som utexaminerats från HU) handleder en liten grupp på 2–4 studerande. Programmet är öppet för alla studerande vid Helsingfors universitet. I gruppen kan du som studerande få ta del av både mentorns kunskaper, förståelse och erfarenhet, och få kamratstöd och ett bredare perspektiv genom diskussioner med andra studerande.

Ansökningen till mentorprogrammet infaller på hösten. Mentorprogrammet börjar med en gemensam träff i november och efter det träffas grupperna ungefär en gång i månaden till slutet av april. Programmet avslutas med ett gemensamt evenemang i april–maj.

Studentresponsen berättar vad deltagarna har fått ut av programmet, till exempel:

  • stöd och råd, självförtroende och tro på ens egna förmågor
  • självkännedom, förmåga att identifiera sina styrkor och kommunicera dem till andra
  • information om olika karriäralternativ och en starkare expertidentitet
  • klarhet i egna karriärplaner
  • mod att fatta beslut och tro på sina drömmar
  • praktiska tips för hur man söker jobb, och nätverk.

Se även:

Programmet startade 2012 och hittills har ca 480 studenter från nio olika fakulteter deltagit.  Programmet koordineras av Karriärservicen i samarbete med Helsingfors universitets alumnverksamheten.

EntryPoint mentoring program for international students

EntryPoint helps international talents increase self-awareness and boost confidence in order to reach their full potential. By taking part in the EntryPoint program as a mentee, you will meet and connect with business or academia professionals, learn first-hand about the Finnish working life and understand what a hiring process looks like. While the program promotes networking and ways how you can establish yourself in the Finnish job market, its purpose is not to offer, or guarantee, mentees’ employment.

Mentees must be international degree students, recent graduates from higher education institutions, or anyone who has graduated with a higher education degree somewhere else and moved to Finland. The mentoring program is based on voluntary participation, and there is no enrolment fee. Mentees must be fluent in English.

Next round of EntryPoint commences in mid-January 2020 and ends in mid-June 2020. The registration for EntryPoint starts on 3 October 2019 and ends on 1 December 2019. To ensure the best possible match for your pairing, please fill in the registration form as thoroughly as possible. 

Read more about EntryPoint mentoring program and apply!

Övriga mentorprogram

Suomen Mentorit ry:s mentorprogram:

Antagningen till programmet sker två gånger om året, på våren och hösten.

Du kan söka till programmet om du

1) utexamineras från en högskola inom sex månader eller

2) har utexaminerats från en högskola för högst två år sedan

3) söker fast jobb för första gången och är intresserad av att utveckla dig själv

4) vill få en mentor

5) är högst 32 år gammal.

Se närmare information på Suomen Mentorit ry:s webbplats och på Facebook

Ämnesföreningar:

Många ämnesföreningar och vissa nationer vid Helsingfors universitet ordnar mentorverksamhet. Du kan kontakta den arbetslivsansvarige vid din ämnesförening. Alla föreningar hittar du på studentkårens sidor.

Fackorganisationer:

Om du är medlem i ett fackförbund kan du fråga om det har mentorverksamhet. Alla fackförbund hittar du på Akavas sidor.

Hitta en mentor själv

Du kan också be en person som arbetar inom en bransch du är intresserad av att bli din mentor. Om du inte känner någon lämplig person kan du till exempel söka alumner via LinkedIn. Se närmare anvisningar under rubriken Att söka arbete -> Känn dina alternativ.

Om du själv skaffar dig en mentor lönar det sig att läsa handboken för mentorskap.

Du kan också kontakta karriärservicen om du har frågor angående mentorskap.