Öppna universitetet

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Öppna universitetet erbjuder universitetsundervisning i enlighet med Helsingfors universitets examensfordringar. Du kan välja bland kurser från nästan alla fakulteter och cirka 90 ämnen. Alla är välkomna att studera.

Du kan inte avlägga en examen vid Öppna universitetet. Däremot kan du inkludera dina studieprestationer i en examen om du senare blir examensstuderande eller redan är inskriven vid universitetet. Studierna vid Öppna universitetet är deltidsstudier. Därför kan man inte få statligt studiestöd för studierna. Du kan ändå vara berättigad till andra studieförmåner.

Studierna är avgiftsbelagda (15 euro/studiepoäng). Studieavgifterna kan variera vid de olika samarbetsinstituten. Sommarundervisningen är avgiftsfri för grundexamensstuderande som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet.

Studieutbud

Det erbjuds kurser hela året om. Utöver kurser på finska ordnas också undervisning på svenska och engelska. Bekanta dig med vårt kursutbud på vår webbplats eller i WebOodi.

Du kan genomföra enskilda studieavsnitt eller studiehelheter på det sätt som passar dig. Gå på föreläsningar, delta i webbkurser, tentera litteratur eller kombinera olika studieformer. Se undervisningsprogrammen för närmare information om studiernas gång och studieformerna, dvs. hur, när och var undervisningen ordnas.

Kursanmälan

Du kan anmäla dig till de olika studiehelheterna eller avsnitten via undervisningsprogrammen. Anmälningssättet varierar beroende på vem som ordnar kursen. Se närmare anvisningar i undervisningsprogrammen.