Orientering och tutorering (hum)

Kandidatprogrammet i konstforskning
Kandidatprogrammet i språk
Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
Kandidatprogrammet i kulturforskning
Kandidatprogrammet i filosofi
Kandidatprogrammet i historia
Magisterprogrammet i språk
Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Magisterprogrammet i kulturarv
Magister programmet i religion- och kulturstudier
Magisterprogrammet i genusvetenskap
Magisterprogrammet i historia
Magisterprogrammet i konstforskning
Magisterprogrammet i litteraturvetenskap
Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer
Magisterprogrammet i översättning och tolkning
Magisterprogrammet i kultur och kommunikation
Magisterprogrammet i ryska studier
Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan

Grattis till din studieplats och välkommen som ny studerande vid humanistiska fakulteten! Du har säkert massor av frågor, men ta det lugnt, allt klarnar i sinom tid. Här hittar du information om påbörjandet av studierna. De orienterande studierna börjar vecka 35.

Som ny studerande i ett kandidatprogram inleder du dina studier vid humanistiska fakulteten vecka 35 med studieperioden Orienterande studier med studenttutorerna. Under den här studieperioden bekantar du dig tillsammans med läroämnets tutor/tutorer med ditt utbildningsprogram, undervisnings- och studiepraxis, universitetsstudier och studiemiljon.

Som ny studerande i ett magisterprogram inleder du också dina studier vid humanistiska fakulteten vecka 35 med att delta i introduktionsveckan tillsammans med studentutorerna. Introduktionsveckan är inte obligatorisk för studerande i magisterprogram men vi rekommenderar varmt att du deltar.

Avläggandet av studieperioden förutsätter deltagande i introduktionsveckans program, särskilt i de gruppmöten som anordnas av utbildningsprogrammet och studenttutorerna.

Tid­ta­bell för introvec­kan 2017 (kandidatnivå)

Utöver evenemangen nedan arrangerar studenttutorerna även annat dags- och kvällsprogram under introduktionsveckan så det lönar sig att hålla kalendern så tom som möjligt.

Måndagen den 28 augusti inleds studieperioden under ledning av studenttutorerna (i de flesta ämnen kl. 10). Du kommer att få närmare information om tutormötet av din tutor per e-post i mitten av augusti. Om du inte får någon e-post ska du kontakta din studenttutor direkt.

Tutorgruppen träffas flera gånger under höstterminens första veckor. De exakta tiderna bestäms av din tutor.

Tisdagen den 29 augusti hålls en gemensam dag för humanistiska fakultetens nya studerande i huvudbyggnadens solennitetssal (Fabiansgatan 33) kl. 10.15–12. Helsingfors universitets rektor tar emot fakultetens nya studerande i solennitetssalen kl. 14.00.

Onsdagen den 30 augusti fortsätter de orienterande studierna med ett IKT-infotillfälle (Informations- och kommunikationsteknik). Under tillfället får du information om Helsingfors universitets IKT-tjänster. Infon ordnas kl. 10-12 på svenska i Porthanias sal PIII (Universitetsgatan 3) och samtidigt på finska i sal PI (samma byggnad).

Torsdagen den 31 augusti fortsätter studieperioden med program som arrangeras av utbildningsprogrammet och studenttutorerna.

Fredagen den 1 september fortsätter studieperioden med program som arrangeras av utbildningsprogrammet och studenttutorerna.

Obs! Välj ditt utbildningsprogram ovan för att hitta mer info!

Humanistiska fakultetens tutorer hösten 2017 (kandidatnivå)

Tutorerna hittar du här (på finska).

Tid­ta­bell för introvec­kan 2017 (magisternivå)

Måndag 28.8 kl. 12–14: Tutorerna tar emot nya studerande (Forsthuset, Unionsgatan 40, sal 6)

Tisdag 29.8 kl. 16–18: Fakultetsinfo för nya studerande i magisterskedet (på finska, Huvudbyggnaden, auditorium XIV, Fabiansgatan 33, ingång från Senatstorget)

Onsdag 30.8 kl. 10–12: IKT-info tillsammans med nya studerande i kandidatskedet (på svenska i Porthanias sal PIII, Universitetsgatan 3 / på finska i sal PI på samma byggnad)

Torsdag 31.8 kl. 10–12: Tutorernas digiklinik för dem som behöver mer stöd med universitetets digitala verksamhet (Forsthuset, Unionsgatan 40, sal 19)

Humanistiska fakultetens tutorer hösten 2017 (magisternivå)

Tutorerna hittar du här (på finska).