Orientering och Tutorering (pedagogiska)

Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik (EP)
Kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (LTO)
Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare, pedagogik (LO-KT)
Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare, pedagogisk psykologi (LO-KP)
Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i slöjd, design och teknologi (KÄ)
Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi (KO)
Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (YL och AKT)
Magisterprogrammet i pedagogik
Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)
Kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (BTLU)
Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (PED)

Grattis till studieplatsen och välkommen till pedagogiska fakulteten! Nu när läsarbetet ligger bakom dig och du står i beredskap att inleda dina nya studier har du säkert en massa frågor. På denna sida hittar du information om inledningen av studierna, ditt utbildningsprogram och din studieinriktning. Om du fortfarande har frågor kan du ta kontakt till studentservicen.

Studierna inleds måndagen den 28 augusti.

Du som inleder kandidatstudierna börjar studera vid universitetet vecka 35. Då börjar de obligatoriska introduktionsstudierna som introducerar dig i universitetsvärlden, utbildningsprogrammet, undervisnings- och studieförfarandena och studieplatserna.

De studenter som har antagits direkt till magistersstudier inleder också sina studier vecka 35 med introduktionsstudierna.

Gemensamt program för alla

När du har tagit emot studieplatsen inleds dina studier med en introduktionsperiod där du får grundläggande information om examinas uppbyggnad, studentservicen och studiehandledningen samt olika studiemöjligheter.

Den allmänna introduktionen börjar måndagen den 28 augusti kl. 12.15-15.00 Porthanias sal I.

Dagens program:

 • kl. 12.15 Dekanens välkomsthälsning
 • kl. 12.30 Ansvarspersonerna för kandidatprogrammet inom pedagogik och magisterprogrammet inom pedagogik presenterar sig
 • kl. 12.45 Allmän information om studieärenden
 • kl. 13.00 Condus r.f., samarbetsorganisationen för studerande på pedagogiska fakulteten, presenterar sig
 • kl. 13.30 Språkcentrum presenterar sig
 • kl. 14.00 Möte med tutorerna

Rektorns mottagning för nya studerande ordnas onsdagen den 30 augusti 2017 kl. 16.30. Mottagningen sker i festsalen i universitetets huvudbyggnad.

Fredagen den 1 september kl. 9.00–11.30 hålls introduktionstillfällets andra del. Också den går av stapeln i Porthanias sal I.

Dagens program (riktgivande tidsschema):

 • kl. 9.00 Evenemanget öppnas, chefen för studieärenden Virpi Kiljunen
 • kl. 9.05 Om universitetsstudier, studiepsykologer Outi Mehtonen och Susanne Tiihonen
 • kl. 9.45 Om studerandenas välbefinnande, SHVS, Ritva Salmén/Eija Rautiainen
 • kl. 10.00 UniSport, Jussi Pesola
 • kl. 10.15 Digi-info, Päivi Heino
 • kl. 10.30 Studerandeverksamhet: Condus rf, Condus Spex, fakulteter, HUS

Läsårets inskription ordnas måndagen den 4 september i den stora festsalen i huvudbyggnaden.

Studieinriktningarnas program för introduktionsveckan

Dina studier börjar med en introduktionsvecka som innehåller många tillfällen. Här hittar du programmet för din studieinriktningen.

Pedagogiska fakulteten ligger i Kronohagen i centrum av Helsingfors. Se kontaktinformation och karta här.

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik

Information om studieinriktningen

I studieinriktningarnas infobrev finns mera information om vad som är specifikt för studieinriktningen.

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik infobrev

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare infobrev

Studieinriktningen för klasslärare infobrev

Planera dina studier

Du planerar dina studier självständig med hjälp av det info som finns i form av studiestig, Instruktioner för studerande och WebOodi.

Den elektroniska studiehandboken WebOodi innehåller uppgifter om kurstidtabellerna för varje studieriktning och detaljerat innehåll om kurserna. Välj Studiehandböcker-> Pedagogiska fakulteten-> Kandidatprogrammet i pedagogik --> studieinriktning . Du behöver inte ha Universitets ikt-log in för att läsa WebOodi. Mer information om WebOodi får du när du väljer Snabbguide på WebOodis framsidan. Du ska anmäla dig till kurser och tentamen på förhand. Anmälan är bindande, och då behöver du ikt- log in. Vi går igenom kursanmälan på onsdagens 30.8.2017 workshops.

Alla gör en individuell studieplan (ISP) i början av studierna. Därtill samlar du ihop en portfolio över dina studier som sammanställs och rapporteras om i samband med kandidatseminarierna.

Det är möjligt att få tidigare avlagda universitetsstudier tillgodoräknat i din examen. Mer information om tillgodoräknandet får du på informationstillfället i augusti.

Du får information om hur du ska göra upp en studieplan på infomöten och lärartutorträffar när du inleder dina studier.

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik treårsschema

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare treårsschema

Studieinriktningen för klasslärare treårsschema

Studera språk

Det är skäl att planera dina språkstudier redan i början av studierna. Studierna i ett helt nytt språk lönar det sig att inleda redan under det första studieåret för att hinna nå upp till en nivå som man har nytta av i studierna, arbetslivet och internationellt.

Alla prov och kurser vid Språkcentrum kräver anmälan. Informationen om språkproven och språkundervisningen läsåret 2017–2018 finns i Språkcentrums elektroniska studiehandböcker som publiceras 1.8 i WebOodi. För att logga in på WebOodi och anmäla dig till kurser och prov behöver du ett användarnamn till universitetets datasystem. Anvisningarna för hur du skaffar dig ett användarnamn får du här.

Under orienteringsveckan ordnar språkcentrum ett språkprov i det andra inhemska språket för att kunna avgöra undervisningens nivå. Alla studenter uppmanas att delta i språkprovet.

Se också Information om språk studier.

Studentorganisationer

Alla examensstuderande hör till Studentkåren vid Helsingfors universitet.

På webbplatsen för Condus, pedagogiska fakultetens samarbetsförening, kan du läsa mer om de ämnesorganisationer som representerar studerandena inom olika utbildningar och läroämnen vid fakulteten.

Om nationerna vid Helsingfors universitetet kan du läsa här.

Tutorverksamhet

Nya studerande delas in i tutorgrupper. Studerandetutorn guidar dig till universitetsvärlden och hjälper dig med påbörjandet av studierna. Med hjälp av tutorverksamheten bekantar du dig med andra nya studerande samt får praktisk rådgivning. Alla nya studerande får en studerandetutor. Här hittar du ett tutorbrev med en hälsning från dem. Tutorerna ordnar program under hela introduktionsveckan.

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare

Hjälp?

Om du har frågor om studierna kan du vända dig till studentservicen. Studentservicen på Brobergsterassen har stängt i juli, men du kan ändå skicka frågor per e-post eller besöka sommarjouren i Kajsa-huset för att reda ut olika ärenden. Öppetider och kontaktuppgifter hittar du här.