Placering i arbetslivet

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Karriärservicen följer upp hur de utexaminerade placerar sig på arbetsmarknaden.

Rapporter om karriäruppföljning

Karriärservicen följer upp hur de utexaminerade placerar sig på arbetsmarknaden. Karriäruppföljningen inleds fem år efter examen (magistrar eller kandidater som avslutat sina studier) och två–tre år efter doktorsexamen, och görs därefter varje år.

Högre högskoleexamina, farmaceutexamen och examen för lärare inom småbarnspedagogik 
 

Rapporten om karriäruppföljning 2017-2018 innehåller:

  • Baskunskap om universitetens karriäruppföljningsenkäter
  • Som stöd för analysen: baskunskap om utvecklingen av arbetsmarknaden för högutbildade på 2000- talet
  • Resultaten av karriäruppföljningsenkäterna för de utexaminerade från Helsingfors universitet. De som utexaminerades under åren 2003-2012.

Rapporten om karriäruppföljning 2016 innehåller:

  • Information om enkäten för karriäruppföljning & utveckling av rapporteringen vid Helsingfors universitet 2016-17
  • Stöd för analysen: Utvecklingen av arbetsmarknaden för högutbildade på 2000-talet
  • Helsingfors universitets karriäruppföljning. 2003–2011 avlagda högre högskoleexamina, farmaceut- och barnträdgårdslärarexamina.

Karriär- och arbetsmarknadsundersökning bland HU:s ut examinerade med högre högskoleutbildning år 2009 genomförd år 2014: diaserie om förfrågningens resultat vid HU

Doktorer
 

Rapport över karriäruppföljning av doktorer 2017 - 2018 innehåller:

  • Basinformation om universitetens karriäruppföljningsensenkäter
  • Till stöd för analysen: basinformation om hur arbetsmarknaden för högutbildade utvecklats under 2000-talet
  • Resultat från karriäruppföljningsensenkäterna som skickats till doktorer som utexaminerats från Helsingfors universitet; utexaminerade 2004–2014

Alla rapporter finns på finska.

Karriäruppföljning dataskyddsbeskrivning

Töissä.fi - högskoleutbildade i arbetslivet

Töissä.fi webbsidorna hittar du information om vilken typ av uppgifter personer med universitets- eller yrkeshögskoleexamen jobbar med.

Informationen innefattar bl.a. statistik om jobb, yrken och inkomster från olika branscher. Här finns också hundratals berättelser som är skrivna av proffs inom många olika yrkesområden. Berättelserna kan hjälpa de studerande att söka jobb inom sin egen bransch.

LinkedIn erbjuder mycket information om utexaminerade av Helsingfors universitet. På Helsingfors universitets LinkedIn-sida hittar du mer än 70 000 profiler av alumner och studenter.

Du kan titta på alumniprofiler med hjälp av färdiga kategorier som bostad, arbetsgivare, studier, färdigheter eller användä sökord.