Praktikanvisningar för ditt utbildningsprogram

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

I alla lägre högskoleexamina vid Helsingfors universitet ingår ett arbetslivsavsnitt på minst 5 studiepoäng. Det kan vara antingen praktik eller ett arbetslivsprojekt. I alla högre högskoleexamina ingår arbetslivsorientering och karriärplanering. Nedan kan du läsa ditt utbildningsprograms anvisningar för hur du genomför praktik.

För anvisningar gällande praktikstödet, se "Lön och finansiering av praktiken".

Teman