Reserabatter

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Som närvarande grundexamensstuderande har du rätt till reserabatter både inom huvudstadsregionens närtrafik mellan städerna och i fjärrtrafiken.

Rabatt i huvudstadsregionens kollektivtrafik

Grundexamensstuderande bosatta i Helsingfors, Esbo och Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo och Kyrkslätt är i regel berättigade till reserabatter. För studeranderabatten behöver du ett giltigt studentkort. Vid sidan av det traditionella studentkortet kan du även använda det digitala studentkortet Frank App. Om du inte ännu har ett studentkort behöver du för att få rabatten en ifylld ansökan om rabattbiljetter hos HRT som förses med universitetets stämpel.

Mer information om resekort och om priserna inom huvudstadstraktens trafik finns på HRT:s webbplats.

Rabatt på fjärrtrafikens tåg och i bussar

Matkahuolto och VR beviljar studierabatt för alla som avlägger grundexamen vid universitetet. När du köper biljett ska du uppvisa giltigt traditionellt eller digitalt studentkort.

Om du inte ännu har universitetets studentkort och om du inte lyckas ladda ner Frank App kan du även be studentservicen om ett studieintyg för att få rabatten.

Mer information om studentrabatterna finns på VR:s och Matkahuoltos webbplatser.