Stipendier för slutförandet av pro gradu-avhandlingen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Syftet med stipendierna är att befrämja slutförandet av magisteravhandlingen genom en intensivperiod vid någon av Helsingfors universitets forskningsstationer i Hyytiälä, Kilpisjärvi, Lammi, Tvärminne eller Värriö. Stipendierna är avsedda för studerande som är i slutskedet av magisteravhandlingen.

Du kan ansöka om stipendiet om du är grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet och du inte har beviljats stipendiet tidigare. Stipendieperioden är en vecka och inkluderar logi och helpension på forskningsstationen.

Ansök om stipendiet via det elektroniska ansökningssystemet Aava. Ansökningstiden är två gånger om året, på våren och på hösten. Nästa ansökningstid är i maj 2020. Under den där ansökningstiden kan du ansöka om stipendier som kan användas mellan juli och december 2020. Besked om stipendiebeslut meddelas ca 3–4 veckor efter att ansökningstiden gått ut och en lista över stipendiaterna skickas till forskningsstationerna.

De som beviljas ett stipendium måste själv arrangera resan till och från forskningsstationen. Stipendiet inkluderar ej resekostnader. Stipendiater kontaktar själv forskningsstationen och avtalar om den exakta tidpunkten för när stipendiet används. Observera att det under vissa tider på året är rusning på forskningsstationerna (från maj till september) och det är möjligt att stationerna inte kan ta emot stipendiater då. Stipendiet måste användas under den tidsperiod som det är beviljat för.

Du hittar mer information om forskningsstationerna på deras webbplatser:

Utöver Stipendier för slutförandet av pro gradu-avhandlingen som är riktade till studenter i alla utbildningsprogram kan utbildningsprogrammen ha egna stipendier. Du hittar information om utbildningsprogrammets eventuella egna stipendier i den här instruktionen efter att du har loggat in i Instruktioner för studerande.