Studentens digitalkompetens

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Studentens digitalkompetens är ett obligatoriskt studieavsnitt för alla grundexamensstuderande som avlägger lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Universitetet erbjuder dig ett flertal digitala tjänster och verktyg som du behöver i dina studier. Till din hjälp har vi därför samlat information som är viktig särskilt i början av studierna för att du ska klara dig i universitetets digitala inlärningsmiljö.

Den här anvisningen ger dig de länkar och det material som du behöver för att genomföra studieavsnittet. Om du har frågor som gäller studieavsnittet ska du inte tveka att skicka dem till e-postadressen digitaidot@helsinki.fi.

Kortfattade anvisningar om hur du gör hittar du längre ner under rubriken "Så här genomför du studieavsnittet". Studieavsnittets material hittar du på följande plattformar:

 • Moodle – anvisningar om hur du genomför kursen, nivåtester och färdighetsprovet
 • WebOodi – anmälan till tentamen (Kom ihåg att anmäla dig innan du genomför tentamen på Moodle!)
 • Webbplatsen Studentens digitalkompetens – kursens material (Du ska läsa materialet på egen hand och använda det för att förbereda dig inför nivåtesterna och tentamen.)

Så här genomför du studieavsnittet

Studieavsnittet Studentens digitalkompetens genomförs som självstudier eller nättentamen. Du kan genomföra studieavsnittet helt självständigt och när du själv vill, t.ex. på din egen dator.

Du får den största nyttan av studieavsnittet om du genomför det så snabbt som möjligt i början av dina studier. Vi rekommenderar att du genomför orienteringsdelen under första studieåret, senast under den andra perioden. Studieavsnittet erbjuds alla studerande, men om du avlägger lägre högskoleexamen är studieavsnittet en obligatorisk del av de allmänna studierna.

Studieavsnittet genomförs i två delar:

 • Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp)
 • Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (1 sp)

Studieavsnittets anvisningar i ett nötskal (detaljerade anvisningar hittar du på Moodle, se punkt 1 i listan):

 1. Gå in på Moodle och leta reda på studieavsnittet Studentens digitalkompetens: orientering för ditt utbildningsprogram. Använd den kod som finns under följande rubrik i denna anvisning. Logga in på Moodle-området med den kod som är avsedd för ditt utbildningsprogram.
 2. Läs studiematerialet på Moodle och genomför nivåtesterna. Du kan göra nivåtesterna tills du blir godkänd.
 3. Efter att du har blivit godkänd i alla nivåtester och har läst studiematerialet i den mån att du känner dig redo för tentamen, ska du anmäla dig till tentamen i WebOodi. Du hittar rätt studieavsnitt i WebOodi med samma kod som du använde för att hitta avsnittet på Moodle. OBS! Kom ihåg att anmäla dig i WebOodi innan du skriver tentamen. Annars registreras inte din prestation även om du skulle ha blivit godkänd i tentamen. För att komma in på tentamensområdet behöver du ett lösenord som du får i samband med att du anmäler dig till tentamen i WebOodi (se anvisning om var du hittar lösenordet efter att du har anmält dig i WebOodi).
 4. Efter tentamen: Om du blev godkänd i tentamen och hade kommit ihåg att på förhand anmäla dig till tentamen i WebOodi, registreras din prestation. Nu kan du genomföra avsnittet Studentens digitalkompetens: fördjupade studier. Du måste ändå vänta tills din prestation för orienteringsdelen har registrerats som godkänd i WebOodi. Om du inte blir godkänd i tentamen: Du kan ta om tentamen ännu en gång under samma tentamensavsnitt, men du måste vänta i minst en vecka innan du gör ditt nya försök. Du kan också anmäla dig till tentamen i samband med följande tentamensavsnitt. Ytterligare anvisningar finns på Moodle.

Studentens digitalkompetens: fördjupade studier:

 • Under följande rubrik hittar du de utbildningsprogram där studenterna inte genomför den fördjupade kursen, utan en annan kurs som utbildningsprogrammet själv ordnar.
 • Utbildningsprogrammens egna fördjupade studieavsnitt hittar du på Moodle med de campusspecifika koder som finns under följande rubrik. Avsnittet genomförs enligt samma princip som orienteringsdelen: du ska först genomföra nivåtesterna med godkänt vitsord och sedan tentamen. Kom ihåg att anmäla dig till tentamen i WebOodi innan du genomför den på Moodle.

Öppna universitetet ordnar också en kurs med närundervisning inom ramen för studieavsnittet. Kursen rekommenderas särskilt till studenter med svaga kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi samt ett behov av särskilt stöd för att genomföra studieavsnittet.

Besök WebOodi för noggrannare uppgifter och mata in koden AYDIGI-500A Avoin yo: Opiskelijan digitaidot: orientaatio/Lähiopetusryhmä tukea tarvitseville. 

OBS! Undervisning på finska. Note! Teaching in Finnish.

Studeavsnittets kampusspecifika koder i WebOodi och på Moodle

Innehållet i studieavsnittet Studentens digitalkompetens varierar aningen från utbildningsprogram till utbildningsprogram, och därför har studieavsnittet kampusspecifika koder i WebOodi och på Moodle. Kom ihåg att anmäla dig till det studieavsnitt som är avsett för ditt utbildningsprogram.

Nedan finns en lista med de kampusspecifika koder och namn som du ska använda för att hitta det studieavsnitt som är avsett för ditt utbildningsprogram både i WebOodi och på Moodle.

Utbildningsprogrammen på Centrumcampus (finskspråkiga studieavsnitt)

DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Centrum) 2 sp
DIGI-000B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Centrum) 1 sp

Utbildningsprogrammen i Gumtäkt (finskspråkiga studieavsnitt)

DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Gumtäkt) 2 sp
DIGI-100B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Gumtäkt) 1 sp

Inom följande utbildningsprogram genomförs en egen kurs inom ramen för programmet i stället för DIGI-100B:

 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper: TKT50003 Introduktion till datorn som arbetsredskap eller MAT20004 Latex-kurs
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper: MAT20004 Latex-kurs
 • Kandidatprogrammet i kemi: KEK404 Kemistens digitala färdigheter
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: MFK-408 Ämneslärarens digitala verktyg I
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap: TKT50003 Introduktion till datorn som arbetsredskap

Studieavsnittet på svenska (alla utbildningsprogram)

DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (svenskspråkigt studieavsnitt) 2 sp
DIGI-400B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (svenskspråkigt studieavsnitt) 1 sp

Utbildningsprogrammen i Vik (finskspråkiga studieavsnitt)

DIGI-200A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Vik) 2 sp
DIGI-200B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Vik) 1 sp

Utbildningsprogrammen i Mejlans (finskspråkiga studieavsnitt)

 • Alla utbildningsprogram: DIGI-300A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Mejlans) 2 sp
 • Medicin och odontologi: DIGI-300B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot – lääketiede (Mejlans) 1 sp
 • Psykologi, logopedi och translationell medicin: DIGI-300C Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Mejlans) 1 sp

Att ersätta studieavsnittet

Studieavsnittet Studentens digitalkompetens kan endast ersättas med motsvarande studier (t.ex. IKT-körkort) som genomförts vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet. Det studieavsnitt som används för att ersätta Studentens digitalkompetens kan ändå inte vara över tio år gammalt om du studerar inom ett utbildningsprogram som startade 2017. Ytterligare information får du genom att skicka e-post till adressen digitaidot@helsinki.fi