Studentens digitalkompetens

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Återställ

Universitetet erbjuder dig ett flertal digitala tjänster och verktyg som du behöver i dina studier. Till din hjälp har vi därför tagit fram studieavsnittet Studentens digitalkompetens som omfattar 3 studiepoäng och i vilken vi har samlat information som är viktig särskilt i början av studierna för att du ska klara dig i universitetets digitala inlärningsmiljö.

Om du har frågor, vänligen ta kontakt per e-post: digikompetens@helsinki.fi

Avläggande av studieavsnittet

Du får den största nyttan av studieavsnittet om du avlägger den så snabbt som möjligt i början av dina studier. Studieavsnittet erbjuds alla studerande, men om du avlägger kandidatexamen, är studieavsnittet obligatorisk i de allmänna studierna för examen.

Studieavsnittet avläggs i två delar:

 • Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp)
 • Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (1 sp)

Avlägg orienteringsdelen under första studieåret, senast under den andra perioden. Du kan bekanta dig med studiematerialet här.

Så här kommer du igång

 1. Bekanta dig med presentationen av studieavsnittet i ditt eget utbildningsprograms studiehandbok i WebOodi (se under examensuppbyggnad).
 2. Logga sedan in dig i orienteringsdelen för Studentens digitalkompetens i Moodle-kursområdet. Där hittar du detaljerade anvisningar för avläggandet av studieavsnittet. Kursnyckeln som du behöver för inloggningen finns i presentationen av Moodle-kursområdet under kursområdets namn.

Till dig som avlägger studieavsnittet på svenska

DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (Svenskspråkig) 2 sp
DIGI-400B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (Svenskspråkig) 1 sp

Inom följande utbildningsprogram avläggs utbildningsprogrammets egen kurs i stället för DIGI-400B:

 • I kandidatprogrammet för matematiska vetenskaper: TKT50003 Datorn som verktyg eller MAT20004 Latex-kurs
 • I kandidatprogrammet för fysikaliska vetenskaper: FYS4017 IKT-studier inom de fysikaliska vetenskaperna
 • I kandidatprogrammet för kemi: KEK404 Kemistens digitala kompetens
 • I kandidatprogrammet för lärarstudier i matematik, fysik och kemi: MFK-408 Ämneslärarens digitala verktyg I
 • I kandidatprogrammet datavetenskap: TKT50003 Kursen Datorn som verktyg
 • I utbildningsprogrammet för medicin: DIGI-300B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier – läkarvetenskap
 • I utbildningsprogrammet för odontologi: DIGI-300B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier – läkarvetenskap

Ersättande av studieavsnittet

Har du tidigare studieprestationer eller tidigare kompetens i anslutning till informations- och kommunikationsteknik? Du kan ersätta studieavsnittet Studentens digitalkompetens eller delar av den endast med avlagda motsvarande studier vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet (t.ex. ikt-körkort). Studierna som ska ersätta studieavsnittet kan emellertid inte bestå av prestationer som är äldre än tio år, om du studerar i ett utbildningsprogram som inleddes 2017. Du får närmare information via e-post: digikompetens@helsinki.fi.