Studentservicen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

På grund av koronavirussituationen, alla handlednings- och rådgivningsservice på universitetet är stängda och ger handledning på distans. För mer information, se nedan.

Följ med instuktioner från universitetet och din egen fakultet. Följ sidan frågor och svar i Instruktioner för studerande och informationen på universitetets webbsida.

***

Studentservicen betjänar alla studeranden vid universitetet. Studentservicen i Kajsahuset lämpar sig bäst till skötsel av snabba ärenden (som läsårsanmälan eller  addresförändring) som du vill få undanstökat till exempel i samband med biblioteksbesök.

Följande service fås på alla serviceställen (Forsthuset, Gumtäkt, Kajsahuset, Mejlans, Vik):

Vid sidan om servicestället fortsätter de gamla bekanta student-epostservice adresserna och telefonrådgivningstiderna. Serviceställen på Brobergsterassen, i Forsthuset, Gumtäkt, Kronohagen, Mejlans, Porthania och Vik är specialiserade på en eller flera fakulteter och erbjuder därför studievägledning och råd gällande studier och examen i den specifika fakulteten. Om ditt ärende kräver lite djupare hantering, kan du reservera tid genom linken som du hittar i serviceställenas instruktioner. Du hittar även linken till Öppna universitets studierådgivning från instruktioner och kontaktuppgifter till mobilitetsservicen hittar du här.

För att underlätta servicen uppge i ditt e-postmeddelande ditt fullständiga namn samt ditt studerandenummer vid HU (eller ditt födelsedatum) och telefonnummer eller använd din helsinki.fi  e-postadress.

Studentinformation i Kajsahuset

Studentinformation i Kajsahuset betjänar i följande ärenden: läsårsanmälan, läsårsdekalen, namn- och adressändringar, officiella studieprestationsutdrag, intyg för resebiljetter till studerandepris samt rådgivning angående studentförmåner och inskrivning vid universitetet.

Kontaktuppgifter:

Huvudbibliotekets entréplanet av Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
PB 53, 00014 Helsingfors Universitet
studentinfo@helsinki.fi

Öppettider under undantagssituation:

Kundservice
stängd

Chattjänsten
mån-tors kl. 9–15. Du kommer till chatten via sidan med Studentservicens kontaktuppgifter (denna sida, höger hörna under öppettider).

Telefonservice
Studentinformation i Kajsahuset har inte telefonservice.

Studentservicen i Kronohagen

Fakultetsspecifik studierådgivning: Svenska social- och kommunalhögskolan, Statsvetenskapliga fakulteten

Obs. Vid frågor gällande utbytesstudier, vänligen var i kontakt med Mobilitetsservicen. All rådgivning gällande studentantagningen till universitetet ges av Ansökningsservicen.

Kontaktuppgifter:

Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12, ingång från Yrjö-Koskinens gata
PB 16, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22221
kruununhaka-student@helsinki.fi

Öppettider:

OBS! Förändringar i våra service från och med måndagen 16.3.2020:

 • All studierådgivning sker per e-post eller telefon. Om du har bokat tid till studierådgivning, vänligen följ med din e-post.
 • Examensbetygens avhämtningspunkt är stängd tillsvidare. Examensbetyg skickas per post.

Statsvetenskapliga fakulteten
Telefonservice
tis kl. 14–15
tors kl. 11–12

Avhämtning av examensbetyg (rum 106)
tors kl. 15–17 (STÄNGD TILLSVIDARE)

Svenska social- och kommunalhögskolan
Telefonservice
tors kl. 10–11

Avhämtning av examensbetyg (rum 106)
tors kl. 15–17 (STÄNGD TILLSVIDARE)

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan.
 • Du kan lämna blanketter i postfack nummer 70 (Studentservicen, Kronohagen) i Svenska social- och kommunalhögskolans aula under byggnadens öppettider.

Obs! Allmän studierådgivning har flyttat till Studentinformationen i Kajsahuset.

Studentservicen i Gumtäkt

Fakultetsspecifik rådgivning: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter:

Physicum, Gustaf Hällströms gata 2
PB 64, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 50066
kumpula-student@helsinki.fi

Hur kontaktar du Studentservicen under undantagssituationen?

Den personliga kundservicen i  Studentservicen i Gumtäkt upphör tills vidare från och med tisdagen 17.3.  Du kan kontakta studentservicen per e-post och under de vanliga öppethållningstiderna per telefon. Vi strävar till att anordna tidsreserverad vägledning via distansuppkoppling eller via telefon i mån av möjlighet.

Öppettider:

Telefonservice
mån 12–14
tors 12–14

Studentservicen i Mejlans

Fakultetsspecifik rådgivning: Medicinska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Mejlans
Biomedicum 1, 3. vån. Haartmansgatan 8
PB 63, 00014 Helsingfors universitet

Brunakärr
Tandkliniken, 4. vån. Brånakärsvägen 9
PB 41, 00014 Helsingfors universitet

Tel. 02941 26200
meilahti-student@helsinki.fi
meilahti-specialist@helsinki.fi (yr­kes­in­rik­tad på­bygg­nads­ut­bild­ning)

Hur kontaktar du Studentservicen under undantagssituationen?

Den personliga kundservicen i  Studentservicen i Mejlans upphör tills vidare från och med tisdagen 17.3.  Du kan kontakta studentservicen per e-post och under de vanliga öppethållningstiderna per telefon. Vi strävar till att anordna tidsreserverad vägledning via distansuppkoppling i mån av möjlighet.

Öppettider:

Telefonservice
mån 12–15
tors 12–14

Studentservicen i Forsthuset

Fakultetsspecifik rådgivning: Humanistiska fakulteten, Teologiska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Forsthuset, C-flygeln, 3. vån., rum C305, Unionsgatan 40
PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22322 (humanistiska fakulteten)
Tel. 02941 22699 (teologiska fakulteten)
metsatalo-student@helsinki.fi

 

Hur kontaktar du Studentservicen under undantagssituationen?

Den personliga kundservicen i  Studentservicen i Forsthuset är stängd tillsvidare.  Du kan kontakta studentservicen per e-post och under de vanliga öppethållningstiderna per telefon.

Om du behöver mer djupgående rådgivning rekommenderar vi i första hand att du bokar tid via den vidstående länken (den blå balken på vänster sida). Alla studierådgivningstider som de studerande reserverat sköts per telefon eller e-post.

Öppettider:

Humanistiska fakulteten
Telefonservice
mån kl. 14–16
tis kl. 13–15
ons stängd, tors kl. 10–13

Teologiska fakulteten
Telefonservice
mån kl. 14–16
tors kl. 10–13

 

Studentservicen i Porthania

Fakultetsspecifik rådgivning: Juridiska fakulteten, också Språkcentrum och Öppna universitet

Kontaktuppgifter:

Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12 (ingång från Yrjö-Koskinens gata).
PB 16, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 24720
porthania-student@helsinki.fi

Förändringar i servicen från måndag 16.3.2020:

o   Alla mottagningar är per telefon (eller tillsammans med telefon och e-post) så långt som möjligt.

o   Pop up -rådgivningar på tisdagar vid Ohjauskulma är avbokad.

o   Avhämtning av examen på torsdagar stängd.

Öppettider:

Juridiska fakulteten
Telefonservice
mån kl. 14–15
ons kl. 11–12

Avhämtning av examensbetyg (rum 106)
tors kl. 15–17

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan.
 • Du kan lämna blanketter i postfack nummer 70 (Studentservicen, Porthania) i Svenska social- och kommunalhögskolans aula under byggnadens öppettider.

Obs! Allmän studierådgivning har flyttat till Studentinformationen i Kajsahuset.

Studentservicen på Brobergsterrassen

Fakultetsspecifik rådgivning: Pedagogiska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Minerva, Brobergsterrassen 5 A
PB 9, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 29600
siltavuori-student@helsinki.fi

Öppettider:

OBS! Förändringar i servicen tills vidare från och med tisdagen 17.3.2020:

 • Alla mottagningar är per telefon eller e-post
 • Avhämtning av examensbetyg är inte möjligt. Examensbetyg skickas per post.

Telefonservice:
mån 12–14
tors 10–12

Examensbetygens avhämtningspunkt är STÄNGD TILLSVIDARE. Examensbetyg skickas per post.

Notera vänligen, att telefonservicen är menad för allmänna frågor. Om du behöver inriktningsspecifik rådgivning per telefon, så kan du boka en tid genom tidsbokningssystemet. Skriv i meddelandefältet, att du önskar att man kontaktar dig per telefon. Länken hittas här.

Om ditt ärende är mer djupgående, kan du också boka en tid till mottagning genom samma länk.

Obs! Kontaktuppgifterna gällande rådgivning för doktorander hittas däremot här.

Studentservicen i Vik

Fakultetsspecifik rådgivning: bio- och miljövetenskapliga fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten, farmaceutiska fakulteten, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter

Infocentrum Korona, 3. vån. rum 343A, Viksbågen 11
PB 62, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 57600
viikki-student@helsinki.fi

Öppettider under undantagssituation

Den personliga kundservicen i  Studentservicen i Vik upphör tills vidare från och med tisdagen 17.3.

Du kan kontakta studentservicen per e-post och under de vanliga öppethållningstiderna per telefon eller boka tid till telefonrådgivning.

Öppettider

Telefonservice
mån 12–15

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan. OBS. Under undantagssituationen är mottagningar per telefon (eller tillsammans med telefon och e-post).
 • Studentservice i smådjurs- och hästsjukhuset erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.
 • Mäntsäläs produktionsdjursjukhus erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.

Studierådgivning med bokad tid

Har du frågor om dina studier som du inte hittar svar på t.ex. i Instruktioner för studerande? Om du har frågor om innehållet i din examen lönar det sig att kontakta undervisningspersonalen, men om du t.ex. vill veta vilka kurser du fortfarande behöver eller din examensstruktur är oklar för dig, lönar det sig att boka tid till en studierådgivare eller utbildningsplanerare som känner till ditt utbildningsprogram. Länken till tidsbokningen hittar du ovan.

Obs! Kom ihåg att välja ditt utbildningsprogram i menyn och berätta så noggrant som möjligt vad ditt ärende gäller. Då kan vi bättre förbereda oss inför mötet med dig!