Studentservicen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Studentservicen betjänar alla studeranden vid universitetet. Studentservicen i Kajsahuset lämpar sig bäst till skötsel av snabba ärenden (som läsårsanmälan eller  addresförändring) som du vill få undanstökat till exempel i samband med biblioteksbesök.

Följande service fås på alla serviceställen (Forsthuset, Gumtäkt, Kajsahuset, Mejlans, Vik):

Vid sidan om servicestället fortsätter de gamla bekanta student-epostservice adresserna och telefonrådgivningstiderna. Serviceställen på Brobergsterassen, i Forsthuset, Gumtäkt, Kronohagen, Mejlans, Porthania och Vik är specialiserade på en eller flera fakulteter och erbjuder därför studievägledning och råd gällande studier och examen i den specifika fakulteten. Om ditt ärende kräver lite djupare hantering, kan du reservera tid genom linken som du hittar i serviceställenas instruktioner. Du hittar även linken till Öppna universitets studierådgivning från instruktioner och kontaktuppgifter till mobilitetsservicen hittar du här.

För att underlätta servicen uppge i ditt e-postmeddelande ditt fullständiga namn samt ditt studerandenummer vid HU (eller ditt födelsedatum) och telefonnummer eller använd din helsinki.fi  e-postadress.

Studentinformation i Kajsahuset

Studentinformation i Kajsahuset

Studentservicen har i huvudsak öppet tills midsommaren. Noggrannare öppethållningstider hittar du nedan.

Studentinformation i Kajsahuset betjänar i följande ärenden: läsårsanmälan, läsårsdekalen, namn- och adressändringar, officiella studieprestationsutdrag, intyg för resebiljetter till studerandepris samt rådgivning angående studentförmåner och inskrivning vid universitetet.

Adress:
Huvudbibliotekets entréplanet av Kajsahuset (3:e våningen), Fabiansgatan 30, PB 53, 00014 Helsingfors Universitet
studentinfo@helsinki.fi

Öppethållningstider:
må kl 12-16
ti-to kl 12-15
fredagar stängd

Chattjänsten från måndag till torsdag kl. 10–12. Du kommer till chatten via sidan med Studentservicens kontaktuppgifter (denna sida, höger hörna under öppettider).

Studentinformation i Kajsahuset under sommaren 2019:

Klientservice i Kajsahuset är stängd 8.-19.7.2019
Chattjänsten och e-post öppna hela sommaren.

Studentservicen i Kronohagen

Fakultetsspecifik rådgivning: Svenska social- och kommunalhögskolan, Statsvetenskapliga fakulteten

Juridiska fakulteten, se Studentservicen i Porthania

Öppettider:

Statsvetenskapliga fakulteten:

Telefonservice
tis kl. 14–15
tors kl. 11–12

Avhämtning av examensbetyg
mån kl. 15–17 (rum 106, Snellmansgatan 12)

Svenska social- och kommunalhögskolan:

tors kl. 10–11

Avhämtning av examensbetyg
mån kl. 15–17 (rum 106, Snellmansgatan 12)

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan.
 • Undantag i öppettider sommaren 2019: Telefonservice och avhämtning av betyg stängda 1.7.-2.8.
 • Du kan lämna blanketter i postfack nummer 70 (Studentservicen, Kronohagen) i Svenska social- och kommunalhögskolans aula under byggnadens öppettider.

Obs! Allmän studierådgivning har flyttat till Studentinformationen i Kajsahuset.

Kontaktuppgifter:

Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12 (ingång från Yrjö-Koskinens gata).
PB 16, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22221
kruununhaka-student@helsinki.fi

Studentservicen i Gumtäkt

Fakultetsspecifik rådgivning: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Öppettider:

Kundservice och telefonservice
mån 12–14
tors 12-14

Kundservicen vid informationsdisken i bibliotekens första våning.

Studentservicen i Gumtäkt under sommaren 2019:

Kundservice och telefonservice är stängd 21.6.-11.8.2019
E-post öppna hela sommaren.

Kontaktuppgifter:

Studentservicen i Gumtäkt, Physicum, Gustaf Hällströms gata 2
PB 64, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 50066
kumpula-student@helsinki.fi

Studentservicen i Mejlans

Fakultetsspecifik rådgivning: Medicinska fakulteten

Öppettider:

Kundservice och telefonservice:
mån 12–15
tors 12–14

Tel. 02941 26200

meilahti-student@helsinki.fi
meilahti-specialist@helsinki.fi (yr­kes­in­rik­tad på­bygg­nads­ut­bild­ning)

Mejlans
Biomedicum 1, 3. vån. Haartmansgatan 8
PB 63, 00014 Helsingfors universitet

Brunakärr
Tandkliniken, 4. vån. Brånakärsvägen 9
PB 41, 00014 Helsingfors universitet

Studentservicen i Mejlans under sommaren 2019:

Kundservice och telefonservice stängd 24.6.-4.8.2019
E-post öppna hela sommaren, vi svarar i mån om möjlighet.

Obs! Nya tider för telefon och servicedisken fr.o.m. 1.8.: mån kl. 12-15 och tors kl. 12-14.

Studentservicen i Forsthuset

Fakultetsspecifik rådgivning: Humanistiska fakulteten, Teologiska fakulteten

Öppettider

Studier vid humanistiska fakulteten:
Kund- och telefonservice: mån kl. 14–16, tis kl. 13–15, ons stängd, tors kl. 10–13, fre stängd.

Studier vid teologiska fakulteten:
Kundservice: mån kl. 14–16
Telefonservice: tors kl. 10-13

Servicedisken är för snabba ärenden. Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan.

Du kan också lämna blanketter i vår brevlåda under Forsthusets öppettider.

Öppettider sommaren 2019

Studentservicen i Forsthuset är stängd 1.7-11.8.2019. Vi svarar inte på e-post 12.-31.7. Under övriga tider svarar vi i mån av möjlighet.

Kontaktuppgifter

Forsthuset, C-flygeln, 3. vån., rum C305, Unionsgatan 40
PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22322 (humanistiska fakulteten)
Tel. 02941 22699 (teologiska fakulteten)
metsatalo-student@helsinki.fi

Studentservicen i Porthania

Obs! Studentservicen i Porthania börjar fr.o.m. 1.8.2019

Fakultetsspecifik rådgivning: Juridiska fakulteten, också Språkcentrum och Öppna universitet

Öppettider:

Juridiska fakulteten:

Telefonservice
mån kl. 14–15
ons kl. 11–12

Avhämtning av examensbetyg
mån kl. 15–17 (rum 106, Snellmansgatan 12)

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan.
 • Undantag i öppettider sommaren 2019: Telefonservice och avhämtning av betyg stängda 1.7.-2.8.
 • Du kan lämna blanketter i postfack nummer 70 (Studentservicen, Porthania) i Svenska social- och kommunalhögskolans aula under byggnadens öppettider.

Obs! Allmän studierådgivning har flyttat till Studentinformationen i Kajsahuset.

Kontaktuppgifter:

Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12 (ingång från Yrjö-Koskinens gata).
PB 16, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22221
till 31.7.2019 kruununhaka-student@helsinki.fi
fr.o.m. 1.8.2018 porthania-student@helsinki.fi

 

Studentservicen på Brobergsterrassen

Fakultetsspecifik rådgivning: Pedagogiska fakulteten

Öppettider:

Telefonservice: 

mån–tis 12–14 och tors 10–12

Examensbetyg kan hämtas (Minerva k141d): mån 10–12 och tors 14–16 (OBS! I juli stängs byggnaden redan kl. 15.15)

Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan.

Obs!

 • Obs! Allmän studierådgivning har flyttat till Studentinformation i Kajsahuset.

Studentservicen på Brobergsterrassen under sommaren 2019

 • Telefonservicen är stängd 21.6. - 4.8.
 • Färdiga examensbetyg kan hämtas fram till tors 11.7. (mån + tors, se ovan). Stängd 15.7.-4.8. Beakta, att byggnaden i juli stängs kl. 15.15.
 • Servicen startar normalt fr.o.m. 5.8.

Kontaktuppgifter:

PB 9, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 29600
siltavuori-student@helsinki.fi

Studentservicen i Vik

Fakultetsspecifik rådgivning: bio- och miljövetenskapliga fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten, farmaceutiska fakulteten, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Öppettider:

Kund- och telefonservice: må 12–15 (ti-fre stängt).

Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan.

Studentservice i smådjurs- och hästsjukhuset erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.

Mäntsäläs produktionsdjursjukhus erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.

Undantag:

 • Stängt 22.4.2019
 • Stängt 18.6.-11.8.2019

Kontaktuppgifter:

Infocentrum Korona, 3. vån. rum 343A, Viksbågen 11
PB 62, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 57600
viikki-student@helsinki.fi

Språkcentrum

Studier vid Språkcentrum: Kontaktuppgifter och öppettider

Studierådgivning med bokad tid

Har du frågor om dina studier som du inte hittar svar på t.ex. i Instruktioner för studerande? Om du har frågor om innehållet i din examen lönar det sig att kontakta undervisningspersonalen, men om du t.ex. vill veta vilka kurser du fortfarande behöver eller din examensstruktur är oklar för dig, lönar det sig att boka tid till en studierådgivare eller utbildningsplanerare som känner till ditt utbildningsprogram. Länken till tidsbokningen hittar du ovan.

Obs! Kom ihåg att välja ditt utbildningsprogram i menyn och berätta så noggrant som möjligt vad ditt ärende gäller. Då kan vi bättre förbereda oss inför mötet med dig!