Studieorientering och tutorering

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Återställ

Som ny studerande börjar du dina studier med orienterande studier. Din studenttutor vägleder dig i studiestarten.

Innan du läser den här artikeln, var så vänlig och läs artikeln Den nya studentens första steg.

Tutorn hjälper dig på traven

Alla nya studerande som inleder sina studier på hösten delas in i mindre tutorgupper. Grupperna leds av en studenttutor – en längre hunnen studerande från samma fakultet. Om du inte får veta vem din tutor är innan introveckan börjar, ta kontakt med tutoransvarig från din egen fakultet.

Tutorn vägleder dig och din tutorgrupp i studiestarten: Tutorn visar dig t.ex. var viktiga lokaler och tjänster finns samt hur man hittar dem. Tutorn hjälper dig också att komma till rätta med vardagslivet vid universitetet. Tillsammans med tutorgruppen bekantar du dig med studielivet och de andra studenterna.

Som ny studerande har du också själv ansvar för att söka information och vara aktiv i dina egna studier. Tutorn ska inte fungera som officiellt IT-stöd, studierådgivare eller reseguide, men tutorn kan hänvisa dig vidare till det rätta stället för din fråga. Tutorn ger dig verktygen så att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Bekanta dig med ditt campus

Helsingfors universitet har fyra campus. 

  • Centrumcampus (humanistiska, pedagogiska, juridiska, teologiska och statvetenskapliga fakulteten samt Svenska social- och kommunalhögskolan)
  • Campus Gumtäkt (matematisk naturvetenskapliga fakulteten)
  • Campus Vik (bio- och miljövetenskapliga, agrikultur-forstvetenskapliga, farmaceutiska och veterinärmedicinska fakulteten)
  • Campus Mejlans (medicinska fakulteten)

Hungrig?

UniCafe har restauranger på alla universitetets campus och erbjuder förmånlig lunch för studerande. Alla examensstuderande som anmält sig som närvarande är berättigade till lunch för ett förmånligt pris. Priserna och kontaktuppgifterna till restaurangerna hittar du på UniCafes webbplats.