Studiepsykologernas tjänster

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Studiespsykologerna erbjuder vägledning för studerande som är i behov av stöd i frågor gällande studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning, stresshantering samt vid skrivandet av kandidat- och pro gradu-avhandlingen.

Aktuellt

 • Höstterminens vägledningstider blir tillgängliga från och med den 12.8.2019.
 • Anmälningar till de finskspråkiga grupperna tas emot från och med den 26.8.2019.

Varför besöka studiepsykologen?

Studiepsykologerna hjälper universitetets grundexamensstuderande med problem som gäller studierna. För närvarande omfattas inte doktorander av tjänsten. Om du svarar ja på någon eller några av frågorna nedan kan du boka en tid till individuell- eller gruppvägledning hos studiepsykologen. Innan du tar kontakt, läs gärna materialet Till stöd för studierna.

 • Bristande studiefärdigheter?
 • Problem med tidshanteringen?
 • Saknar du motivation?
 • Känner du dig stressad eller utmattad?
 • Spänner du dig så mycket att det påverkar studierna?
 • Känner du att du inte räcker till?
 • Oroar du dig för att återuppta dina studier?
 • Har du inlärningssvårigheter som försvårar studierna?
 • Är det kämpigt att skriva gradu eller kandidatavhandling?
 • Upplever du att du blir diskriminerad eller trakasserad?

I grupperna kan du märka att du inte är ensam om dina utmaningar, och förutom studiepsykologens vägledning får du även kamratstöd av andra studerande i liknande situation. Nya grupper startar under terminens gång. Gruppstorleken är 3–10 personer. Grupperna har vissa teman och utgångspunkter, men innehållet utformas enligt deltagarnas behov och önskemål. Grupperna träffas vanligen fem gånger och oftast på centrumcampus, bl.a. i Kajsabiblioteket. Studiepsykologens gruppvägledningar är konfidentiella. Deltagande i gruppvägledning utesluter inte möjligheten att senare få individuell vägledning.

Du kan anmäla dig till grupperna via e-lomake.

Exempel på grupper som ordnas av studiepsykologerna:

Kämpigt i skrivprocessen med kanden eller gradun?

Behöver du nya perspektiv för att komma vidare i ditt skrivarbete? Delta i skrivkrampsgrupp på svenska! Gruppen träffas 5 gånger.

Träna upp studieförmågan

Gruppen är avsedd för grundexamensstuderande vars studier framskrider långsamt eller har fördröjts, eller för studerande som återvänder till studierna efter t.ex. en sjukfrånvaro. Utgångspunkten är att studeranden under det föregående läsåret har avlagt 25 studiepoäng eller mindre.

 

 

Individuell vägledning

Instruktioner för tidsbokningssystemet

 1. Du hittar länken till tidsbokningssystemet genom att först logga in på e-lomake. Tyvärr finns inte tidsbokningssystemet i sin helhet på svenska ännu. Se denna bild för instruktioner för vilken information det är som efterfrågas. 
 2. Om du inte hittade en ledig mottagningstid genast, följ tidsbokningskalendern regelbundet. Nya mottagningstider tilläggs i tidsbokningskalendern varje vecka, i huvudsak på måndagar. Annullerade tider frigörs varje gång när någon avbokar sin tid.
 3. Om du inte får ett textmeddelande om att din tid tid bokats, så har din tidsbokning eventuellt inte lyckats. I så fall ber vi dig ta kontakt med den studiepsykolog som du försökte boka tid hos. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Information om individuella vägledningen

Målet med den individuella vägledningen är att studierna ska kännas mer meningsfulla, att de ska löpa smidigare och att du ska få bättre självkännedom. Under vägledningen kartlägger vi tillsammans din situation, dina tankar, vanor, upplevelser och känslor. På mottagningen och mellan träffarna kan du prova nya strategier och träna dina färdigheter. Studiepsykologen har tystnadsplikt och berättar inte vidare utan ditt tillstånd sådant som hen får veta om din situation.

Individuell vägledning på svenska erbjuds på centrumcampus till studerande från hela universitetet. Vägledning på finska och engelska erbjuds på universitetets olika campus, och du kan själv välja vägledning på det campus du önskar.

Antalet träffar är vanligen 1–5 men vi kommer alltid överens om detta tillsammans. Om du är tvungen att avboka eller omboka ett besök ska du göra det i så god tid som möjligt genom att skicka ett textmeddelande till studiepsykologen, så att en annan studerande kan få tiden. Det första mötet kan även avbokas (upp till två dagar innan mötet) via e-postlänken som du fått i samband med tidsbokningen, om du angett din e-postadress då du bokat tiden. Om du avbokar i förväg, kan den avbokade träffen användas senare. Om du uteblir utan att avboka räknas den gången som en utnyttjad vägledningstid. Ett vägledningsbesök är 45–60 minuter.

Det finns ett begränsat antal handledningstider. 

Mottagningar och studiepsykologerna

MOTTAGNINGAR

Kronohagen: Brobergsterrassen 3 A, 3. våningen rum 318 och 343 (karta)

Snellmansgatan 12 (på svenska, rum 331) 

Gumtäkt: Exactum, rum D 128 (karta)

Vik: i Gumtäkt Exactum, rum D 127

Mejlans: Haartmansgatan 3, rum B123

 

STUDIEPSYKOLOGERNA

Fanny Hedenborg (yrkeshögskolan Arcada & Svenska handelshögskolan)

Seppo Hiltunen (agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, farmaceutiska fakulteten & veterinärmedicinska fakulteten)

Emilia Karjalainen (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Susanne Tiihonen (svenskspråkiga studerande från alla fakulteter samt pedagogiska fakulteten & juridiska fakulteten, konstuniversitetet)

Anu Lehtinen (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Johanna Mikkonen (humanistiska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten & teologiska fakulteten)

Kari Peltola (ledande studiepsykolog)

Outi Rämö (konstuniversitetet)

Tiina Tuominen (medicinska fakulteten)

Vanliga frågor (FAQ)

I vilka slags ärenden kan jag kontakta studiepsykologen? Vad händer på studiepsykologens mottagning? Bekanta dig med vanliga frågor här.

Dataskydd

Helsingfors universitets studiepsykologsservice följer säker dataskyddspraxis. Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du här.

(Tyvärr finns denna beskrivning tillsvidare endast på finska, men den kommer att finnas tillgänglig på svenska så snart som möjligt. Om du har frågor är du välkommen att kontakta studiepsykologerna!)