Studiepsykologernas tjänster

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Studiespsykologerna erbjuder vägledning för studerande som är i behov av stöd i frågor gällande studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning, stresshantering samt vid skrivandet av kandidat- och pro gradu-avhandlingen.

Varför besöka studiepsykologen?

Studiepsykologerna hjälper universitetets grundexamensstuderande med problem som gäller studierna. För närvarande omfattas inte doktorander av tjänsten. Om du svarar ja på någon eller några av frågorna nedan kan du boka en tid till individuell- eller gruppvägledning hos studiepsykologen. Innan du tar kontakt, läs gärna materialet Till stöd för studierna.

  • Dåliga studiefärdigheter?
  • Problem med tidshanteringen?
  • Saknar du motivation?
  • Känner du dig stressad eller utmattad?
  • Spänner du dig så mycket att det påverkar studierna?
  • Känner du att du inte räcker till?
  • Oroar du dig för att återuppta dina studier?
  • Har du inlärningssvårigheter som försvårar studierna?
  • Är det kämpigt att skriva gradu eller kandidatavhandling?
  • Upplever du att du blir diskriminerad eller trakasserad?

Grupper

I grupperna kan du märka att du inte är ensam om dina utmaningar, och förutom studiepsykologens vägledning får du även kamratstöd av andra studerande i liknande situation. Nya grupper startar under terminens gång. Gruppstorleken är 3–10 personer. Grupperna har vissa teman och utgångspunkter, men innehållet utformas enligt deltagarnas behov och önskemål. Grupperna träffas vanligen fem gånger och oftast på centrumcampus, bl.a. i Kajsabiblioteket. Studiepsykologens gruppvägledningar är konfidentiella. Deltagande i gruppvägledning utesluter inte möjligheten att senare få individuell vägledning.

Du kan anmäla dig till grupperna via e-lomake.

Exempel på grupper som ordnas av studiepsykologerna:

Kämpigt i skrivprocessen med kanden eller gradun?

Behöver du nya perspektiv för att komma vidare i ditt skrivarbete? Delta i skrivkrampsgrupp på svenska! Gruppen träffas 5 gånger.

Stressa smart

I denna grupp fokuserar vi på teman som anknyter till studiestress, på gemensamma och individuella kännetecken på stress samt på stresshantering.

Träna upp studieförmågan

Gruppen är avsedd för grundexamensstuderande vars studier framskrider långsamt eller har fördröjts, eller för studerande som återvänder till studierna efter t.ex. en sjukfrånvaro. Utgångspunkten är att studeranden under det föregående läsåret har avlagt 30 studiepoäng eller mindre.

 

 

Individuell vägledning

Målet med den individuella vägledningen är att studierna ska kännas mer meningsfulla, att de ska löpa smidigare och att du ska få bättre självkännedom. Under vägledningen kartlägger vi tillsammans din situation, dina tankar, vanor, upplevelser och känslor. På mottagningen och mellan träffarna kan du prova nya strategier och träna dina färdigheter. Studiepsykologen har tystnadsplikt och berättar inte vidare utan ditt tillstånd sådant som hen får veta om din situation.

Individuell vägledning på svenska erbjuds på centrumcampus till studerande från hela universitetet. Vägledning på finska och engelska erbjuds på universitetets olika campus, och du kan själv välja vägledning på det campus du önskar.

Antalet träffar är vanligen 1–5 men vi kommer alltid överens om detta tillsammans. Om du är tvungen att avboka eller omboka ett besök ska du göra det i så god tid som möjligt genom att skicka ett textmeddelande till studiepsykologen, så att en annan studerande kan få tiden. Det första mötet kan även avbokas (upp till två dagar innan mötet) via e-postlänken som du fått i samband med tidsbokningen, om du angett din e-postadress då du bokat tiden. Om du avbokar i förväg, kan den avbokade träffen användas senare. Om du uteblir utan att avboka räknas den gången som en utnyttjad vägledningstid. Ett vägledningsbesök är 45–60 minuter.

Det finns ett begränsat antal handledningstider. Du hittar länken till tidsbokningssystemet genom att först logga in på e-lomake. Tyvärr finns inte tidsbokningssystemet i sin helhet på svenska ännu. Se denna bild för instruktioner för vilken information det är som efterfrågas.

Obs! Alla lediga mottagningstider för höstterminen 2018 är inte ännu synliga. Studiepsykologerna lägger till nya mottagningstider under läsårets lopp. Följ alltså tidsbokningskalendern regelbundet, om du inte hittade en ledig mottagningstid genast.

Obs! Om du inte får ett textmeddelande om att din tid tid bokats, så har din tidsbokning eventuellt inte lyckats. I så fall ber vi dig ta kontakt med den studiepsykolog som du försökte boka tid hos. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Mottagningar och studiepsykologerna

MOTTAGNINGAR

Kronohagen: Brobergsterrassen 1 B, rum 153, 154 och 155 (karta)

Snellmansgatan 12 (på svenska, rum 331)

Gumtäkt: Exactum, rum D 115 (karta)

Vik: Ladugårdsbågen 9 (A-huset), rum 150 (karta)

Mejlans: Haartmansgatan 3, rum B123

 

STUDIEPSYKOLOGERNA

Fanny Hedenborg (Yrkeshögskolan Arcada & Svenska handelshögskolan)

Seppo Hiltunen (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, farmaceutiska fakulteten & veterinärmedicinska fakulteten)

Emilia Karjalainen (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Sara Klingstedt (Konstuniversitetet)

Anu Lehtinen (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Tuula Paavilainen (Humanistiska fakulteten, juridiska fakulteten, pedagogiska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten & teologiska fakulteten)

Kari Peltola (Ledande studiepsykolog)

Outi Rämö (Medicinska fakulteten & Konstuniversitetet)

Essi Salavirta (Humanistiska fakulteten, juridiska fakulteten, pedagogiska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten & teologiska fakulteten)

Agneta Sjölund (Svenska social- och kommunalhögskolan)

Tiina Tuominen (Medicinska fakulteten)

Vanliga frågor (FAQ)

I vilka slags ärenden kan jag kontakta studiepsykologen? Vad händer på studiepsykologens mottagning? Bekanta dig med vanliga frågor här.

Dataskydd

Helsingfors universitets studiepsykologsservice följer säker dataskyddspraxis. Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du här.

(Tyvärr finns denna beskrivning tillsvidare endast på finska, men den kommer att finnas tillgänglig på svenska så snart som möjligt. Om du har frågor är du välkommen att kontakta studiepsykologerna!)