Studier efter examen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Efter kandidatexamen kan du fortsätta dina studier i ett sådant magisterprogram som hör till dina optioner. Dina optioner ser du i dina uppgifter i WebOodi. Dina studier i kandidatprogrammet inverkar på vilka optioner (fastställda alternativa magisterprogram) som står till buds. Om du har flera optioner ska du välja en och anmäla dig till det alternativet i samband med din utexaminering till kandidat.

När du har avlagt magisterexamen kan du ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen.

Efter magisterexamen kan du också skaffa ämneslärarbehörighet.

Efter examen kan du komplettera din kompetens på olika sätt: