Tvåspråkig kandidatexamen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd endast för studenter i de nya utbildningsprogrammen. Om du studerar enligt de gamla fordringarna, hittar du instruktionerna på sidan Studera enligt de gamla examensfordringarna

Är du intresserad av att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen på svenska och finska? TvEx‐studier ger dig kompetens att fungera på två språk och ett intyg över uppnådd kompetens i ett officiellt språktest. På den här instruktionen hittar du information om tvåspråkiga studier samt det språkstöd som finns tillgängligt för att avlägga studierna.

Utbildningsprogram

Du kan avlägga en tvåspråkig kandidatexamen i följande utbildningsprogram och studieinriktningar:

 • Kandidatprogrammet i biologi
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i kemi
 • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper (endast i studieinriktningen lantbruksekonomi)
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi (endast i studieinriktningen lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi)
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa och Helsingfors)

Om du studerar vid ett av de ovannämnda utbildningsprogrammen kan du anmäla dig för att avlägga en tvåspråkig examen fram till utgången av höstterminen (31.12) under det andra studieåret. Anmälan är inte bindande, du kan när som helst under studiernas lopp byta till att avlägga en enspråkig examen.

Om du är intresserad av att avlägga en tvåspråkig examen lönar det sig, utöver att fylla i en eventuell anmälningsblankett, alltid att kontakta TvEx-kontaktpersonen i ditt utbildningsprogram.

TvEx-infotillfälle

Utbildningsprogram
Tid och plats för infotillfälle
Kandidatprogrammet i biologi
 • 28.8.2019 kl. 13.00-14.00
 • Sal 2041, Biocenter 2, Viksbågen 5
Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • 27.8.2019 kl. 9.00–12.00
 • D101 Physicum, Gustaf Hällströms gata 2
 • Programmets allmänna info, innehåller kort TvEx-info
Kandidatprogrammet i kemi
 • 26.8.2019 kl. 10.15–12.00
 • A110 Chemicum, A.I. Virtanens plats 1
Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper, Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi
 • 28.8.2019 kl. 12-13
 • Sal 110, Metsätieteiden talo, Ladugårdsbågen 7
Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • 29.8.2019 kl. 10.00-12.00
 • Oppimiskeskus 1401, Biocenter 1, Viksbågen 9 
Kandidatprogrammet för molekylära biovetenskaper
 • 28.8.2019 kl. 13.00-14.00
 • Sal 2041, Biocenter 2, Viksbågen 5
Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors)
 • 30.8.2019 kl. 9–10.30
 • PII, Porthania, Universitetsgatan 3
Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa)
 • 28.8.2018 kl. 13.00
 • Auditorium, Ekgården, juridikutbildningens utrymmen, Storalånggatan 28-30, Vasa

Studier

Studier inom en tvåspråkig examen som avläggs på det andra examensspråket kan bestå av:

Man avlägger minst 60 sp på båda examensspråken (t.ex. 60 sp på finska och 60 sp på svenska) av examens minimiomfattningen. Studierna som man avlägger på det andra examensspråket (ej examens huvudspråk) genomförs i regel så att undervisningsspråket och studieprestationens språk är det samma.

Glöm inte att det ordnas svenskspråkiga kurser på Unis alla campus! Mer information om det svenskspråkiga kursutbudet hittar du här.

Språkstöd

Då du avlägger en tvåspråkig examen så erbjuds du också språkstöd.

Målet för de studerandes språkkunskap är inte modersmålsnivå, utan ett användbart arbetsspråk och ett mångsidigt fackspråk. Språkkunskapen (hörförståelse, tal, läsförståelse och skrivning) bedöms enligt den europeiska referensramen CEFR:s färdighetsskala, och målet är att de studerande ska nå nivå C1. Nivå C1 innebär professionell kompetens eller avancerad nivå.

Ett godkänt C1-prov på CEFR-skalan i examens andra examensspråk är en del av en tvåspråkig examen. I provet testas studerandes skriftliga och muntliga språkkunskaper samt läs- och hörförståelse i det andra inhemska språket på nivå C1. Den skriftliga delen avläggs i form av portfolio och studerande har fyra veckor på sig att lämna in uppgifterna.

Bedömningen av muntliga kunskaper samt läs- och hörförståelse sker vid ett diskussionstillfälle efter portfoliouppgiften. Tilläggsuppgifter får du av din språkstödslärare vid din egen fakultet.

Läs mer om språkstudier.

Individuellt stöd

 • Du får individuellt stöd och respons av Språkcentrums lärare.

Språkkurserna

 • Johdanto kaksikielisiin opintoihin/Inledning till tvåspråkiga studier 2 sp (obligatorisk)
 • Käytännön kieliharjoituksia/Praktiska språkfärdigheter i tvåspråkiga studier 1–2 sp
 • Akateeminen kirjoittaminen suomeksi/Akademiskt skrivande i svenska 2–3 sp

Kontakta språkstödsläraren för närmare information:

Stöd i finska för svenskspråkiga studerande:

Stöd i svenska för finskspråkiga studerande: