Undervisningsutbud

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Du kan söka information om undervisning och studier vid Helsingfors universitet på Kurssidorna och i WebOodi.

Kurssidorna

Kurssidorna ser du snabbt allt vad du vill veta om varje enskild kurs: en beskrivning av innehållet, kursens nivå, mål och studiepoäng, hur man genomför kursen (examination), vem som ansvarar för kursen, om det krävs tidigare studier och annan viktig information. På kurssidan går det inte att anmäla sig till studierna.

WebOodi

I WebOodi hittar du utbildningsprogrammens studiehandböcker och information om studieavsnitten. I WebOodi finns utöver informationen som finns på Kurssidorna också t.ex. information om studiehelheter och hur de examina som utbildningsprogrammen leder till är uppbyggda. WebOodis sökfunktion är å andra sidan inte lika effektiv som Kurssidornas sökfunktion.

När du ska anmäla dig till studier är det endast möjligt i WebOodi.

Till utbytesstudenter

Information till utbytestudenter finns här på engelska.

Preliminärt undervisningsprogram för läsåret 2019-2020

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Nedan hittar du ett preliminärt undervisningsprogram för ditt utbildningsprogram för nästa läsår. Notera att programmet kan ändras. Det slutliga programmet publiceras i WebOodi.

Akademiskt skrivande

Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)

Nordiska språk (svenska som modersmål)

Nordisk litteratur

Kandidatprogrammets gemensamma studier

Finska språket

Finska språket och kulturen

Finskugriska språk och kulturer

Inhemsk litteratur

Romani chib och romsk kultur

 

Undervisningsprogram för läsåret 2018-2019

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

I ditt studieprograms undervisningsschema ser du bland annat vilken undervisning som ges i studieprogrammet under läsåret och i vilken period undervisningen ges. Via schemat hittar du även kurssidorna där studieavsnittens noggrannare beskrivningar finns.