Utexaminering

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd endast för studenter i de nya utbildningsprogrammen. Om du studerar enligt gamla fordningarna kan du hitta blanketter för ansökan om examensbevis här och instruktionerna på din fakultets intranät-sida.
(OBS! Instruktionen är avsedd också för studenter som studerar enligt de gamla fordringarna vid farmaceutiska, juridiska, matematisk-naturvetenskapliga, statsvetenskapliga, pedagogiska och medicinska fakulteten.

När du har genomfört alla studier som ingår i din examen och fått helhetsanteckningar för dem, kan du lämna in en ansökan om examensbevis.

Ansökan om examensbevis

Du kan fylla i och lämna in en elektronisk ansökan om examensbevis efter att du genomfört alla obligatoriska studier som krävs och studierna har antecknats i studieregistret. Också de helhetsanteckningar som krävs för examen ska vara registrerade. Kontrollera också vitsorden för dina studier och studiehelheter.

Du måste anmäla dig som närvarande eller frånvarande studerande under den termin då examen beviljas. Examensbevis kan beviljas en frånvarande studerande endast om alla studier som ingår i examen har genomförts och registrerats under föregående termin.

Examensbevis utfärdas på antingen svenska eller finska. Om du studerar i ett examensprogram på ett engelska eller främmande språk, får du utöver ett svensk- eller finskspråkigt examensbevis också ett på engelska.

Blanketter för ansökan om examensbevis enligt nya fordningarna (Om du studerar enligt gamla fordningarna kan du hitta blanketter för ansökan om examensbevis här):

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: kandidatexamen, magisterexamen

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: kandidatexamen i naturvetenskap, filosofie magister

Farmaceutiska fakulteten: farmaceutexamen, provisorexamen

Humanistiska fakulteten: kandidatexamen i humanistiska vetenskaper, filosofie magister

Juridiska fakulteten:

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten:

Medicinska fakulteten:

  • Logopedi och psykologi: kandidatexamen, magisterexamen
  • Medicine eller odontologie licentiat examen: Utexaminering i ditt utbildningsprogram

Pedagogiska fakulteten: pedagogie kandidat, pedagogie magister

Statsvetenskapliga fakulteten:

Svenska social- och kommunalhögskolan: kandidatexamen

Teologiska fakulteten: kandidatexamen, magisterexamen

Veterinärmedicinska fakulteten: veterinärmedicine kandidatexamen, veterinärmedicine licentiatexamen (Obs! Kom ihåg att ansöka om legitimation!)

 

Leveranstiden till examensbeviset

De flesta fakulteterna utfärdar examensbevis kontinuerligt.  Examensdagen är den dag då ansökan om examensbevis tas emot och det konstateras att alla studier som krävs för examen är genomförda och registrerade.

Handläggningstiden för ansökan om examensbevis

Examensbevis levereras inom ca 2–3 veckor efter att ansökan om examensbevis lämnats in. I maj, juni och december, då ansökningar anhopar sig, samt under semestertider kan handläggningstiden vara längre.

Färdigt examensbevis

Du kan avhämta ditt examensbevis från det Studentservicens serviceställe som betjänar din fakultet.  Vid behov kan examensbeviset även postas till dig.

Information om kopior och översättningar av examensbevis hittar du här.

När rätten att avlägga examen upphör

Din rätt att avlägga examen upphör på examensdagen. Efter det kan du varken genomföra eller registrera studier vid Helsingfors universitet om du inte har en annan, giltig studierätt vid universitetet.

Om du har närvaroanmält dig endast för höstterminen och även utexamineras då, kan du inte längre efter utexamineringen närvaroanmäla dig för vårterminen.

Information om studiemöjligheter efter examen hittar du här.

Studentförmåner efter examen

Trots att din rätt att avlägga examen upphör på examensdagen är du medlem i studentkåren så länge som din närvaroanmälan är i kraft (till 31.12 eller 31.7). Du är berättigad till studentförmåner under hela din medlemstid.
OBS ! Det digitala studentkortet slutar dock att fungera snart efter utexaminering.

Återbäring av vårterminens medlemsavgift

Om du har betalat medlemsavgift för hela läsåret men utexamineras redan under höstterminen, kan du ansöka om återbäring av vårens avgift från studentkåren. Beslutet om återbäring fattas av studentkåren. Om du ansöker om återbäring av vårterminens medlemsavgift är du inte berättigad till studentförmåner under våren.

Alumnverksamhet

Du som ännu inte anmält dig som alumn – gör det senast nu! Alla nuvarande och tidigare studerande vid Helsingfors universitet är universitetets alumner. Information om alumnverksamheten hittar du här.