Valfria agrikultur-forstvetenskapliga studier

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Nedan finns uppräknade de valfria studiehelheter som kan väljas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande. Ytterligare information om helheterna hittar du på WebOodi.

Information om möjliga begränsningar till din examens valfria studier hittar du på WebOodi i studiehandboken för ditt eget utbildningsprogram.

Obs! Kopplingen mellan anvisningarna och WebOodi utvecklas. Om du klickar på en länk till en valfri studiehelhet och hamnar på en sida i WebOodi där det sägs att det inte finns undervisning eller tenter, kolla upp samma studiehelhet i WebOodis studiehandböcker för att få rätt information.

Magisterprogrammens valfria studier

Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Studiehelheten erbjuds åt studerande med kunskaper av kandidatnivå i livsmedelsvetenskaper

Studiehelheten erbjuds åt studerande med baskunskaper i livsmedelsvetenskaper

Studiehelheten erbjuds åt studerande från andra utbildningsprogram om lediga platser finns och studerandens kandidatstudier stöder valet

Studiehelheten erbjuds åt studerande med kunskaper av kandidatnivå i livsmedelsvetenskaper

Studiehelheten erbjuds åt studerande på magisternivå med kunskaper av kandidatnivå i livsmedelsvetenskaper

Studiehelheten erbjuds åt studerande från kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi med kunskaper av kandidatnivå eller motsvarande kunskaper i livsmedelsvetenskaper

Studiehelheten är obligatorisk för de studerande i magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper som inte har kunskaper av kandidatnivå i livsmedelsvetenskaper. Studiehelheten erbjuds även åt studerande i andra magisterprogram.

Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik

Studiehelheten erbjuds åt studerande som har baskunskaper i molekylär och cellbiologi, baskunskaper i mikrobiologins och molekylära biologins tekniker, laboratoriska baskunskaper, kandidatexamen i molekylbiovetenskaper, biologi, miljövetenskaper eller andra relevanta vetenskaper.

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper