Valfria juridiska studier

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Nedan finns uppräknade de valfria studiehelheter som kan väljas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande. Ytterligare information om helheterna hittar du på WebOodi.

Information om möjliga begränsningar till din examens valfria studier hittar du på WebOodi i studiehandboken för ditt eget utbildningsprogram.

Obs! Kopplingen mellan anvisningarna och WebOodi utvecklas. Om du klickar på en länk till en valfri studiehelhet och hamnar på en sida i WebOodi där det sägs att det inte finns undervisning eller tenter, kolla upp samma studiehelhet i WebOodis studiehandböcker för att få rätt information.

Studierätt för biämnesstudier

Rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier fram till 31.7.2019:

Studenter från andra fakulteter vid Helsingfors universitet kan ansöka om studierätt för högst sex ämnesstudieavsnitt som ingår i undervisningsplanerna för utbildningsprogrammet för rättsnotarie och magisterprogrammet i rättsvetenskap.

I regel måste man ha genomfört den  obligatoriska ämnesstudieavsnitten i ett ämne innan man kan genomföra valfria studieavsnitt i de aktuella ämnena. Valfria studieavsnitt kan genomföras som biämnesstudier i ett ämne. Inom ämnet folkrätt beviljas i regel läsåret 2018–2019 studierätt för studiehelheter i fråga om studiehelheten OIK-IL515 (15 sp).

Information om vilka bakgrundskunskaper och färdigheter som krävs för varje studieavsnitt finns i utbildningsprogrammens studiehandböcker i WebOodi. Studierätt beviljas inte för utbildningsprogrammens allmänna studier, språkstudier, grundstudier eller kurser i praktiska färdigheter.

För att kunna ansöka om biämnesstudierätt måste studenten ha genomfört minst 60 sp i sitt eget huvudämne eller vid sin egen fakultet. Studenten ska bifoga ett utlåtande av professorn i huvudämnet om hur studierna hänför sig till examen eller en motsvarande redogörelse för grunderna för ansökan och ett studieprestationsutdrag.

Ansökan