Valfria matematisk-naturvetenskapliga studier

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Nedan finns uppräknade de valfria studiehelheter som kan väljas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande. Ytterligare information om helheterna hittar du på WebOodi.

Information om möjliga begränsningar till din examens valfria studier hittar du på WebOodi i studiehandboken för ditt eget utbildningsprogram.

Obs! Kopplingen mellan anvisningarna och WebOodi utvecklas. Om du klickar på en länk till en valfri studiehelhet och hamnar på en sida i WebOodi där det sägs att det inte finns undervisning eller tenter, kolla upp samma studiehelhet i WebOodis studiehandböcker för att få rätt information.

Kandidatprogrammens valfria studier

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper

Lärarstuderande som studerar matematik/fysik/kemi som andra undervisningsämne avlägger grund- och ämnesstudier för lärare i kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi enligt fordringar.

Kandidatprogrammet i geografi

Kandidatprogrammet i geovetenskap

Kandidatprogrammet i kemi

Lärarstuderande som studerar matematik/fysik/kemi som andra undervisningsämne avlägger grund- och ämnesstudier för lärare i kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi enligt fordringar.

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper

Lärarstuderande som studerar matematik/fysik/kemi som andra undervisningsämne avlägger grund- och ämnesstudier för lärare i kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi enligt fordringar.

Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Matematik som andra undervisningsämne (60 sp)

Studiehelheter i matematik för klasslärare

Fysik som andra undervisningsämne

Kemia toisena opetettavana aineena

Magisterprogrammens valfria studier

Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper

Magisterprogrammet Data Science

Magisterprogrammet i datavetenskap

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper

Magisterprogrammet Life Science Informatics

Magisterprogrammet i matematik och statistik

Magisterprogrammet i materialforskning

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder