Valfria pedagogiska studier

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Pedagogiska fakulteten erbjuder flera valbara studiehelheter som är tillgängliga också för studerande från andra fakulteter.

Obs! Här finns främst information om studier som ordnas på svenska, på finska ordnas ett bredare urval studiehelheter, mer information här.

Valfria studier vid pedagogiska fakulteten

Allmän- och vuxenpedagogik som valfria studier

Pedagogiken som vetenskap fungerar som ett gott komplement till många vetenskapsområden genom att studenten får en djupare insyn i utveckling och lärande samt pedagogiska processer. Studierna kan genomföras som en studiehelhet på 25 studiepoäng eller 60 studiepoäng (25+35 studiepoäng). Årligen har ca 10 studenter möjlighet att avlägga de valbara studierna (grundstudierna 5 st. och ämnesstudierna 5 st.).

Till grundstudierna krävs ingen skild anmälan. Studenterna anmäler sig till kurserna i Weboodi och tilldelas platser i anmälningsordning.

I ämnesstudierna (35 studiepoäng) ingår substansstudier, arbetslivsorienterade studier, pedagogiska forskningsmetoder eller ett valfritt studieavsnitt från det pedagogiska vetenskapsområdet samt seminariearbete. I seminariearbetet bekantar sig studenten närmare med ett intresseområde inom pedagogiken. För att få genomföra fortsatta valbara studier i allmän- och vuxenpedagogik (35 sp) måste grundstudierna (25 sp) vara genomförda. Anmälan till fortsatta valbara studier i allmän- och vuxenpedagogik (35 sp) görs via e-blanketten.

Struktur för valbara studier, allmän- och vuxenpedagogik 2019-2020 (pdf)

 

Ämnen och ämneshelheter i grundskolan

Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (klasslärare) är ämnade för färdiga ämneslärare (på svenska och finska) eller för studerande i ämneslärarutbildningarna vid Helsingfors universitet (på finska). Slutförda studier ger den ämnesmässiga behörigheten att fungera som klasslärare i förskola till och med årskurs 6.  Deltagarna ska ha behörigheten att fungera både som klass- och ämneslärare.

Mer information om studierna hittar du här.

 

Valfria pedagogiska studier för examensstudenter vid Pedagogiska fakulteten

Utbudet av gemensamma valbara studier i pedagogik bestäms läsårsvis. 

Kandidatprogrammets valbara pedagogiska studiers studiehandbok

Magisterprogrammets valbara pedagogiska studiers studiehandbok

Magisterprogrammets gemensamma valbara metodstudiers studiehandbok