Valfria statsvetenskapliga studier

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Nedan finns uppräknade de valfria studiehelheter som kan väljas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande. Ytterligare information om helheterna hittar du på WebOodi.

Information om möjliga begränsningar till din examens valfria studier hittar du på WebOodi i studiehandboken för ditt eget utbildningsprogram.

Obs! Kopplingen mellan anvisningarna och WebOodi utvecklas. Om du klickar på en länk till en valfri studiehelhet och hamnar på en sida i WebOodi där det sägs att det inte finns undervisning eller tenter, kolla upp samma studiehelhet i WebOodis studiehandböcker för att få rätt information.

Magisterprogrammens valfria studier

European and Nordic Studies

Following modules are offered for students studying in other degree programmes:

Global Politics and Communication

The module is offered in the fourth period of the first year and in the first period of the second year. Responsible teacher: Sonja Amadae

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Ledarskap

Studiehelheten är öppen för studerande från följande utbildningsprogram:

  • Kandidat- och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV, MSV)
  • Magisterprogrammet i genusvetenskap
  • Kandidat- och Magisterprogrammet i pedagogik
  • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning

Studenter som inte studerar i programmen ovan kan avlägga helheten vid öppna universitet mot en ersättning.

Migration and Ethnic Relations

Genusstudier

Välfärdspolitik